Tekonivel ja tekonivelleikkaus

Tekonivelleikkaus on yleinen toimenpide ja yhä useamman tuttavapiirissä on joku jolle on asennettu lonkan tai polven tekonivel.

Mehiläisessä tekonivelleikkauksia tekevät ammattitaitoiset ja kokeneet ortopedit, jotka ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien leikkaushoitoihin.

Varaa aika ortopedille

Suomessa asennetaan vuosittain lonkan tekonivel noin 5 000 potilaalle ja polven tekonivel noin 9 000 potilaalle. Leikkauksista kolme neljäsosaa tehdään yli 60-vuotiaille, joten väestön ikääntyessä toimenpiteiden määrä tulee lisääntymään, vaikka nivelrikon yleisyys ei lisäänny. Tekonivelleikkaus yksityisesti on kannattava sijoitus omaan terveyteen ja elämänlaatuun. Koko maailmassa tekonivelleikkauksia tehdään yli miljoona vuosittain.

Nivelrikko eli kuluma voi olla itsesyntyinen tai olla jonkun muun sairauden, esimerkiksi nivelreuman tai vamman, kuten murtuman jälkitilan aiheuttama. Nivelrikko itsessään ei ole terveyttä uhkaava tila, eikä sitä tarvitse välttämättä koskaan leikata, jos siitä aiheutuva haitta on vähäinen. Tekonivelleikkaus on nimenomaan kivunhoitoleikkaus ja siitä saatu ensisijainen hyöty on muulle hoidolle reagoimattoman kivun häviäminen.

On arvioitu, että oireita aiheuttavaa tai toimintakykyä rajoittavaa lonkan tai polven nivelrikkoa potee jopa 300 000 suomalaista.

Kenelle tekonivelleikkaus sopii?

Tekonivelleikkauksilla saadaan merkittävä parannus potilaan elämänlaatuun silloin kun leikkaus tehdään asianmukaisilla kriteereillä. Myönteisimmät vaikutukset on mitattu kivun vähenemisenä sekä liikuntakyvyn ja unen laadun paranemisena. Tekonivelleikkaus on vakiintunut vaikean pitkälle edenneen lonkan tai polven nivelrikon hoitomuodoksi. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten lisäksi Mehiläisessä tehdään myös olkapään, käden alueen ja nilkan/jalkaterän tekonivelleikkauksia.

Ennen leikkausta hoitavan lääkärin on tutkimuksillaan varmistauduttava siitä, että potilaan oireet johtuvat nimenomaan nivelrikosta. Vähimmäisvaatimuksena tämä tarkoittaa potilaan haastattelua, kliinistä tutkimusta sekä röntgenkuvausta ja tarvittaessa täydentäviä tutkimuksia.

Varaa aika ortopedille

Milloin tekonivelleikkaukseen?

Yleisin syy nivelten leikkaushoitoon on elämän laatua heikentävä kipu, jota ei muilla hoitokeinoilla saada lievitettyä.

Lonkan kuluman oireita ovat tyypillisesti:

  • kipu nivusseudussa, pakarassa ja reidessä
  • säteilykipu reidessä tai polvessa
  • lisäksi kävelymatkat lyhenevät
  • lonkan liikelaajuus on rajoittunut
  • rasituksen jälkeen on särkyä, joka valvottaa öisin.

Polvessa kuluma tuntuu paikallisena kipuna varatessa, ja polvi väsyy, turpoaa ja jäykistyy rasituksen jälkeen.

Nivelrikko voi johtaa polven virheasentoihin ja liikerajoituksiin, jotka haittaavat liikuntakykyä. Suomessa yleisesti hyväksytty leikkausaihe on pitkälle edenneen nivelrikon aiheuttama, muuhun hoitoon reagoimaton kipu, kävelymatkan merkittävä aleneminen (yleensä alle 1 km) ja/tai muu merkittävä toiminnallinen tai subjektiivinen haitta.

Varaa aika ortopedille

Lue lisää:
Lonkan nivelrikko on yleinen vaiva
Tutustu hinnastoon

Mehiläisellä korkea osaaminen tekonivelkirurgiassa

Mehiläisen sairaaloissa proteesileikkauksia tekevät ortopedit, jotka ovat kokeneita erikoislääkäreitä, joilla on alalta vuosien perehtyneisyys ja kokemus tuhansista tekonivelleikkauksista. On merkittävää, että sama lääkäri hoitaa leikkausta edeltävät tutkimukset, tekee leikkauksen ja huolehtii myös jälkitarkastuksista. Näin voidaan varmistaa korkea laatuinen hoito koko prosessin aikana, kun potilas tapaa jatkuvasti itselleen tutun lääkärin, joka tuntee potilaan tilanteen.

Varaa aika ortopedille

Mehiläisen sairaaloissa käytetään laadukkaita ja nykyaikaisia tekoniveliä, jotka on kansainvälisissä tutkimuksissa ja rekistereissä osoitettu turvallisiksi ja toimiviksi. Valita proteesimallista tehdään yksilöllisesti ja leikkauksen suunnitellaan edeltävästi.

Leikkaus sovitaan aina yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, toimenpiteeseen liittyvät riskit kartoitetaan ja ne minimoidaan asianmukaisella ennakoinnilla ja hoidolla. Yksilöllinen hoito näkyy myös siinä, että leikkauksen jälkeiseen kivun lievitykseen voidaan panostaa monimuotoisin lääkityksin ja puudutuksin.

Lue lisää:
Hyvä suunterveys helpottaa leikkauksesta toipumista

Tekonivelleikkauksen eteneminen

Tekonivelleikkauksen sairaalahoito kestää useimmiten 1–5 päivää, jona aikana fysioterapeutin aktiivisella kuntoutuksella valtaosa potilaista toipuu itsenäisesti liikkuviksi, ja kipukin saadaan hallintaan suun kautta otettavin kipulääkkein. Tyypillisesti sairaalassa ollaan 1–2 yötä leikkauksen jälkeen. Kotiutumisen jälkeen jokaiselle annetaan riittävät ohjeet omatoimiseen kuntoutumiseen. Fysioterapeuttiset kontrollit auttavat mahdollisimman nopeaan toipumiseen ja elämän normaalistumiseen.

Hyvän laadun lisäksi Mehiläinen kykenee tarjoamaan hoidon nopeasti asiakkaan vaatimusten mukaan. Leikkausjonoja ei ole, vaan toimenpide voidaan tehdä haluttuna ajankohtana. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa leikkaukseen pääsyä muutamassa päivässä, kunhan ensin yksilöllinen leikkaustarve ja riskitekijät on kartoitettu ja hoitosuunnitelma tehty.

Joustavalla ja nopealla hoitoon pääsyllä voi olla hyvin suuri merkitys. Monelle iäkkäälle ihmiselle esimerkiksi puolen vuoden odotusaika voi olla ylivoimainen ja yleiskuntoa heikentävä. Oikein suunniteltuna ja laadukkaasti toteutettuna tekonivelleikkaus on ylivoimaisesti useimmille potilaille loppuelämän kestävä hyvä, elämänlaatua merkittävästi parantava, ratkaisu.

Lue lisää:
Polven tekonivelleikkaus
Lonkan tekonivelleikkaus

Tekonivelkirurgia tänään

Tekonivelkirurgiassa on tapahtunut merkittäviä parannuksia viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Komplikaatiot ovat harvinaisia, joskin mahdollisia ja esiintyessään usein johtavat huonompaan toiminnalliseen lopputulokseen. Tulehdusriski voidaan minimoida korkealuokkaisella leikkaussalin steriliteetillä, operaatiota edeltävällä ja operaatiossa annettavalla antibioottilääkityksellä sekä etukäteen tapahtuvalla hampaiden tarkastuksella ja hampaiden sekä ihon mahdollisten tulehduspesäkkeiden hoidolla.

Toimenpiteeseen liittyvää laskimoveritulppien riskiä voidaan tehokkaasti estää nykyaikaisilla lääkevalmisteilla. Murtumariski voidaan minimoida oikeanlaisella tekonivelvalinnalla ja lonkan tekonivelen sijoiltaanmeno riskin pienentämisessä tärkeintä on tekonivelten oikea oppinen asemointi leikkauksessa.

Varaa aika ortopedille

Tekonivelten mallit

Tekonivelmallien elinkaaria voidaan seurata tekonivelrekisterien avulla. Suomen endoproteesirekisteri, joka on perustettu vuonna 1980, on yksi maailman vanhimmista. Rekisteri pitää sisällään tiedot noin 200 000 lonkan ja polven tekonivelestä. Rekisterin avulla voidaan muun muassa seurata tekonivelten kiinnipysyvyyttä ja niiden irtoamisesta johtuvien uusintaleikkauksien määrää ja näin ohjata proteesivalintoja oikeaan suuntaan.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7

Lisää aiheesta