Tähystyskirurgia ortopediassa

Tähystyskirurgia on yleisin leikkaustapa hoitaa ortopedisiä nivelvaivoja. Tähystyskirurgian avulla voidaan hoitaa nivelvammoja hyvin tuloksin ja lyhyellä kuntoutumisella. Useimmat ortopediset tähystyskirurgiset toimenpiteet ovat päiväkirurgisia toimenpiteitä, jolloin potilas kotiutuu tähystykseen tulopäivänä. Hoitomuotona tähystyskirurgiaa on toteutettu jo 1930-luvulta alkaen. Yleisimmät nivelet, joita tähystyksellä hoidetaan, ovat polvi- ja olkanivel.

Polven tähystys

Polvinivelen tähystys eli polven artroskopia on tilastojen mukaan ollut vuosia yleisin ortopedinen leikkaustoimenpide ja todennäköisesti on sitä edelleen. Selitys on yksinkertainen: polven vaivat ja vammat ovat tavallisia ja polvinivel soveltuu rakenteensa takia erinomaisesti tähystykseen. Siinä voidaan samalla sekä selvittää vaivan syy että korjata se.

Yleisin syy tähystykseen on nivelkierukkarepeämä, joka voidaan tilanteesta riippuen hoitaa revenneen osan poistolla tai kiinnityksellä. Tähystysleikkaus soveltuu erinomaisesti myös nivelen sisäisten luu- tai rustokappaleiden poistamiseen tai kiinnittämiseen. Nivelen sisäiset arpiset kiinnikkeet, haittaavat poimut tai kireät jännekalvot voidaan vapauttaa helposti. Ortopedin avuksi on kehitetty hyviä instrumentteja rustovaurioiden paikkaamiseen tai arpeuttamiseen.

Nivelsidekorjauksista yleisin on polven etummaisen ristisiteen korjaus jännesiirtein. Nivelrikko on valitettavasti sairaus, johon tähystyskirurgia ei ole vielä tuonut selkeätä hyötyä.

Artroskopia kestää vaivasta riippuen 10 minuutista pariin tuntiin ja se voidaan suorittaa nukutuksessa, selkäpuudutuksessa tai paikallispuudutuksessa. Toimenpiteet ovat lähes aina päiväkirurgisia: asiakkaat tulevat noin tuntia ennen operaatiota sairaalaan ja kotiutuvat muutaman tunnin kuluttua toimenpiteestä. Useimmiten leikkauksen jälkeen polvea saa liikuttaa vapaasti ja astuminen täydellä painolla on sallittua, mutta haavojen takia rasitusta ja ponnistelua on syytä välttää viikosta kahteen, ristisidekorjauksissa pidempään. Koska tähystysleikkausten haavat ovat pieniä, myös kuntoutuminen on nopeaa. Sairasloman tarve on kierukkaleikkauksen jälkeen päivästä muutamaan viikkoon, isompien ristisideleikkausten jälkeen useimmiten useita viikkoja. Tärkein sairasloman pituuteen vaikuttava tekijä on potilaan ammatti.

Olkapään tähystysleikkaus

Olkanivel on polven ohella yleisin oireileva nivel. Vaivat aiheutuvat n. 45 vuoden iästä alkaen pääasiassa kiertäjäkalvosinjänteistön repeämästä, rappeumasta tai ahtausoireesta ja tätä nuoremmilla taas nivelen sijoiltaanmenosta ja rustorenkaan vaurioista.

Tähystysleikkaustekniikka sallii hyvän näkyvyyden olka-alueelle ja pistoreikien ansiosta haavakivut ovat vähäisiä. Leikkaukset tehdään tavallisimmin yleisanestesiassa, joskin anestesiaa voidaan täydentää hartiapunospuudutuksella. Leikkauspotilaiden terveydentila ja lääkitys kartoitetaan huolellisesti ennen leikkausta ja valtaosa olkaleikkauksista tehdään päiväkirurgisesti.

Leikkauksen jälkeinen (postoperatiivinen) kuntoutus viedään läpi yksilöllisesti räätälöidyin aikatauluin, mutta pääsääntö on, että kiertäjäkalvosinrepeämän leikkauksesta paraneminen vie 4-12 kuukautta ja olkanivelen sijoiltaanmenon leikkauksesta toipuu muutamassa kuukaudessa. Fysioterapeutin ohjeistus on oleellinen osa toipilasajan kuntoutusta ja se aloitetaan 3-6 viikon kuluttua leikkauksesta.

Olkanivelen sijoiltaanmenoleikkauksen jälkeen paluu aiempiin fyysisiin aktiviteetteihin on useimmiten mahdollista. Kiertäjäkalvosinrepeämien leikkaushoidon tulokset ovat kohentuneet parantuneen diagnostiikan ja varhaisen hoitoon ryhtymisen myötä; enenevästi saavutetaan paitsi kivuton, myös toiminnallisesti hyvä olkanivel.

Nilkan tähystyskirurgia

Nilkkanivel on polvea ja olkaniveltä ahtaampi, mutta nilkan tähystäminen voidaan suorittaa oikean tekniikan avulla normaaleilla tähystyskirurgisilla instrumenteilla. Yleisimmät nilkan tähystystoimenpiteen aiheet ovat nilkan vääntövamman jälkeiset rustovauriot ja pehmytkudosten ärsytys- ja pinnetilat. Vetolaitteen avulla saadaan näkyvyys koko nivelen alueelle. Yleisimmin nilkka tähystetään edestä, mutta nilkan takaosan vaivoihin voidaan suorittaa tähystys akillesjänteen vierestä muutaman pienen ihoavauksen kautta.

Muita niveliä, joissa tähystyskirurgiaa yleisesti käytetään, ovat ranne ja kyynärnivel. Suomessa tehdään lisääntyvästi myös lonkkanivelen tähystystä, mikä vaatii erityislaitteiston ja -osaamista.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7