Lujabetonis tjänst Tönäri erbjuder hjälp med låg tröskel för utmaningar med det psykiska välbefinnandet

Lujabetoni är ett av de ledande företagen inom betongindustrin i Finland och sysselsätter cirka 1 000 yrkespersoner i Finland och Sverige. Inom industrisektorn betonar företagshälsovården generellt förebyggande och rehabiliterande behandling av symtom relaterade till muskel- och skelettbesvär, vilket är absolut avgörande för arbetsförmågan inom branschen. Vid Lujabetoni märkte man att sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa stadigt ökade, vilket fick dem att fundera över hur man kunde få denna trend att sjunka.

Lujabetoni och Mehiläinen började utveckla en tjänst med låg tröskel för psykiskt välbefinnande där de anställda kan komma och behandla alla frågor som rör psykiskt välbefinnande. En tjänst för psykiskt välbefinnande med namnet Tönäri föddes, där anställda vid Lujabetoni kan kontakta sitt företagshälsovårdsteams experter på psykiskt välbefinnande med låg tröskel, var som helst och när som helst. Tönäri är tidigare känt inom byggbranschen som ett begrepp inom element- och formstöd, men fungerar vid Lujabetoni nu också som ett stöd med låg tröskel för personalen.

Den gemensamma utvecklingen och implementeringen av den kundorienterade tjänsten har gett betydande resultat. Av Lujabetonis personal har redan 10 procent använt Tönäri-tjänsten och antalet ökar fortfarande. Den långvariga ökningen av sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa har minskat.

– Tönäri-personerna är som storasystrar och storebröder som hjälper när det finns utmaningar med det psykiska välbefinnandet, säger Mikko Satuli, personalchef på Lujabetoni.

Referens publicerad 5/2022