Utkontraktering av hälsostationer

Mehiläinens Hälsocentral är ett kundorienterat sätt att närma sig allmänna social- och hälsovårdstjänster som kommunens ansvarar för att ordna.För närvarande ansvarar vi för produktionen av primärvårdstjänster för över 300 000 finländare.

Kundorientering, snabb tillgång till tjänster och kontinuerlig utveckling utgör det centrala i verksamheten. Utvecklingen av verksamheten bygger på respons, uppmätt data och frihet för hälsostationernas personal att utveckla verksamheten i en mer effektiv och kundorienterad riktning.

I vårt arbete strävar vi efter toppkvalitet, tillgänglighet och effektiva tillvägagångssätt. Vi mäter vår verksamhet med ett antal olika mätare i realtid, vilket hjälper oss att styra och utveckla vår serviceproduktion enligt hälsostation.

Mehiläinens hälsovårdscentraler finns för närvarande på följande orter:

Esbo, Iitis, Ingå, Jyväskylä, Kemi, Keminmaa, Kärkölä, Lahtis, Siikalatva, Tammerfors, Torneå, Åbo.

I vår verksamhetsmodell är kommunen och den privata tjänsteleverantören samarbetspartner som gemensamt sätter upp målen för verksamheten och deltar i styrningen av verksamheten i nära samarbete.

Verksamhetsmodellen omfattar följande helheter:

  • Total utkontraktering av social- och hälsovården
  • Utkontrakteringen av den primära hälso- och sjukvården, inklusive skolhälsovård och rådgivning
  • Utkontraktering av munhälsovård
  • Utkontraktering av av hemvård och hemsjukvård
  • Digitala lösningar

För beställarna garanterar vår verksamhetsmodell effektfulla tjänster, vars kostnadsutveckling är tydlig under hela avtalsperioden. Vad gäller kunderna är tillgången till våra tjänster av toppklass, vilket återspeglas i hög kundnöjdhet.

Blev du intresserad av våra tjänster? Vi berättar gärna mer

Försäljningschef Antti Puranen, antti.puranen@mehilainen.fi, tfn 050 532 4438
Chef, Joonas Turunen, joonas.turunen@mehilainen.fi, tfn 040 542 5935