Uleåborg universitet: Personalchef Jarmo Okkonen

Uleåborg universitet är ett internationellt verksamt vetenskapsuniversitet där produceras ny, vetenskaplig information och utbildas framtidens vägvisare. Det finns totalt cirka 3°500 anställda och cirka 20 procent av dem har en internationell bakgrund, så med mångfald följer många olika förväntningar på att främja välbefinnande och arbetsförmåga. För närvarande satsar Uleåborg universitet på proaktiv ledning av arbetsförmåga och att sköta arbetsförmågan.

Av Mehiläinens Digitala verktyg har ChefsKompassen hjälpt till att fokusera resurserna mer på individuellt välbefinnande och mindre på sjukvården.

– Vi måste alltid komma ihåg även den individuella nivån i all påverkande verksamhet. Även om systemet är bra, men individen inte mår bra, så är vi långt ifrån att nå målet, så vi måste också komma ihåg att se på situationen ur den enskilda anställdas perspektiv, konstaterar Jarmo Okkonen, personalchef vid Uleåborg universitet.

Publicerad i 2021