Spirometri

Spirometri är en undersökning som mäter lungornas kapacitet (volym) och ventilationsförmåga samt den eventuella störningens natur, svårighetsgrad och hur bra störningen korrigeras med luftrörsvidgande medicin (bronkodilatation). Spirometriundersökningen passar för barn i skolåldern och för vuxna. Spirometrin kan även göras i samband med ansträngning (belastningsspirometri), för att utreda hur den påverkar lungfunktionen. För spirometrin bokas ca 15-20 min, för bronkodilatation 45 min och för belastningsspirometri 60 min.

Kväveoxidmätningar av utandningsluften

Kvävedioxidmätning av utandningsluften används som hjälp vid astmautredning och uppföljning av astmabehandling. Undersökningen är snabb och visar om luftrörens slemhinna är inflammerad. Undersökningen lämpar sig både för barn och vuxna. För undersökningen bokas 15-20 min.

Specialister och verksamhetsställen

Riikka Aalto
LL, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Marketta Ahonen
LKT, Yleislääkäri
9.7
Minna Aromaa
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.9