Vad är reflux? Så här lindrar du symtomen

Reflux innebär att surt innehåll från magsäcken stöts upp i matstrupen. Nästan alla upplever detta tidvis, ofta kortvarigt och utan symtom. Refluxsjukdom talar man om när magsäcksinnehåll stiger upp i matstrupen och orsakar upprepade gånger halsbränna eller inflammation i matstrupen.

Totalt 20 procent av alla människor har halsbränna varje vecka och cirka 10 procent varje dag.

Det är fråga om ett mycket vanligt besvär. Patienter använder ofta receptfria läkemedel mot det, och många söker sig också till läkare på grund av det.

Symtom vid reflux

Det vanligaste symtomet på reflux är halsbränna. Halsbränna är en brännande eller svidande känsla eller smärta i övre delen av buken eller bakom bröstbenet. Reflux kan också ta sig uttryck genom att magsäcksinnehåll stiger ända upp i munnen. En del patienter får heshet och ont i halsen.

Smärtor eller besvär när man sväljer är mer sällsynta symtom som kräver mer ingående undersökningar.

Reflux förvärrar ofta astmasymtomen och kan exponera för återkommande inflammationer i luftvägarna eller bihålorna. Om magsäcksinnehåll stiger ända upp i munnen kan du få emaljskador på tänderna.

Vad är orsaken till reflux?

Nedre esofagussfinktern, som är en ventil mellan magsäcken och matstrupen, är en kombination av flera anatomiska strukturer. När den fungerar rätt, skyddar den för reflux. Om esofagussfinkterns vilotryck har minskat, kan surt magsäcksinnehåll stötas upp i matstrupen.

Diafragmabråck, dvs. hiatusbråck, exponerar esofagussfinktern för minskat vilotryck och därigenom för reflux. Diafragmabråck innebär att hålet i diafragman som matstrupen passerar igenom, dvs. matstrupens ”genomföring”, är vidare än vanligt.

Rökning, alkohol, kaffe och vissa livsmedel som fett, choklad och citrusjuice kan orsaka halsbränna. Efter en bastant måltid stiger magsäcksinnehåll lättare upp i matstrupen, särskilt om man ligger. En tupplur efter maten och en bastant måltid före läggdags exponerar för reflux.

Läs mer: Sluta röka (på finska)

Övervikt ökar risken för reflux avsevärt eftersom en stor mängd fett i bukområdet ökar trycket på magsäcken.

En del läkemedel, såsom smärtstillande medel, samt psykisk stress och överansträngning kan göra halsbrännan värre.

Hur diagnosticeras refluxsjukdom?

Uppsök läkare om halsbrännan är återkommande eller om du har oroväckande symtom, till exempel bröstsmärta, smärta när du sväljer, om maten fastnar i strupen, eller om du har blödning eller går ner i vikt.

En intervju med en specialistläkare i allmän- eller internmedicin och en klinisk undersökning är en viktig del av diagnostiken. Diagnosen refluxsjukdom baseras på patientens symtombild, ett eventuellt läkemedelsbehandlingsförsök, endoskopi och vid behov registrering av matstrupens pH.

Försök med läkemedelsbehandling är en del av diagnostiken. Patienten ordineras en två veckors kur med syrablockerande läkemedel, och om symtomen blir lindrigare, passar resultatet in på refluxsjukdom.

För ytterligare undersökning av långvarig halsbränna, och särskilt om det finns oroväckande symtom, är det tillrådligt att utföra en endoskopundersökning av magsäcken, dvs. gastroskopi. Undersökningen utförs av en kirurg som är specialiserad på magsjukdomar, dvs. gastroenterologi, eller internmedicin.

Undersökningen varar i 5–10 minuter och under den kontrolleras matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens status. Vanligtvis tas rutinbiopsier från tolvfingertarmen för att utesluta celiaki och från magslemhinnan för att upptäcka till exempel Helicobacter pylori-infektion. Dessutom kan diafragmabråck och eventuell esofagit diagnosticeras både visuellt och genom biopsier. Sår och tumörer i matstrupe, mage och tolvfingertarm ses också under endoskopi.

I nedre delen av matstrupen kan förekomma så kallad Barretts slemhinna, vilket är ett godartat tillstånd, men kräver endoskopisk övervakning och biopsi cirka vart tredje år.

Vad hjälper mot halsbränna och reflux?

Vid behandlingen av reflux är målet att genom förändringar i kost och livsstil förhindra att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen.

 • Undvik mat och njutningsmedel som förvärrar halsbränna.
 • Undvik rikliga måltider på kvällen och tupplurar efter måltider.
 • Du kan minska nattlig halsbränna genom att höja sängens huvudända genom att placera träklossar under sängbenen eller en kilformad förhöjning, till exempel en kudde, under madrassen.
 • Hos överviktiga är viktminskning en viktig del av behandlingen vid sidan av de åtgärder som nämns ovan.
 • Det gäller att också tänka på stress och överansträngning när förändringar i livsstilen planeras.
 • För lindrig och tillfällig halsbränna räcker det med receptfria läkemedel från apoteket.
 • För att kontrollera svårare symtom behövs en läkemedelskur där det verksamma ämnet blockerar produktionen av syra i magen. Läkaren kan ordinera en sådan kur utifrån sin bedömning vid mottagningsbesöket. Med detta kan halsbränna ofta fås under kontroll inom ett par dagar. Läkemedel mot halsbränna kan användas enligt läkarens anvisningar, antingen regelbundet, som en kur under några veckor om symtomen blir värre, eller endast vid behov beroende på symtomen.

Om återkommande sura uppstötningar inte behandlas, skadar de slemhinnan i matstrupens nedre del, vilket kan leda till inflammation i matstrupen, dvs. esofagit. Långvarig reflux kan också orsaka permanenta förändringar i matstrupens slemhinnor.

När kräver reflux operativ behandling?

Operativ behandling övervägs om de sura uppstötningarna är besvärliga och behovet av läkemedel är kontinuerligt. Om reflux förvärrar astman hos patienten, är det en anledning att överväga operation.

Behovet av kirurgisk behandling bedöms av en specialist i bukkirurgi med erfarenhet av behandling av refluxsjukdomar. Kirurgen diskuterar fördelarna och riskerna med operationen tillsammans med patienten.

Hög ålder och svåra bakomliggande sjukdomen ökar risken vid operationen. Då är det ofta bättre att behandla halsbrännan med läkemedel. Om patienten är mycket överviktig kan en operation inte utföras.

Vid operationen korrigeras eventuellt diafragmbråck. Dessutom bygger kirurgen av magsäckens övre del en slags bakslagsventil kring matstrupens nedre del. Ventilen förhindrar att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen. Operationen förhindrar rapningar åtminstone delvis och därför har en del av de opererade patienterna gasbesvär.

Operationsresultaten är ganska bra, men under årens lopp kan en del av de byggda bakslagsventilerna tänjas, och då kan halsbrännan återvända.

Kom ihåg dessa 7 fakta om reflux

 • Halsbränna är vanligtvis ett kroniskt tillstånd med svårare perioder och perioder med färre symtom.
 • De flesta människor får hjälp när de gör ändringar i sin kost och livsstil, slutar röka och går ner i vikt.
 • Lindriga och tillfälliga symtom kan lindras med receptfria läkemedel från apoteket.
 • Det är bra att uppsöka läkare om halsbränna orsakar återkommande besvär och/eller om kontinuerlig läkemedelsbehandling behövs.
 • Som tilläggsutredning av långvarig halsbränna är det möjligt att göra en endoskopundersökning av magsäcken.
 • Brådskande gastroskopi behövs om patienten har sväljsmärtor, bröstsmärtor, blödningar i mag-tarmkanalen, viktminskning eller om mat fastnar i strupen.
 • Läkemedelsbehandling hjälper de flesta människor som har problem med halsbränna.
 • Operativ behandling övervägs hos patienter som har utdragen refluxsjukdom och behöver regelbunden medicinering.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Markku Aarnio
Gastrokirurgian erikoislääkäri, LT, Dosentti
9.6
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.3