Ögoninflammation

Ögoninflammation kan orsakas av virus, bakterier, en allergisk reaktion eller annan inflammatorisk orsak. Ögoninflammationer förekommer allmänt i alla åldrar, särskilt under influensa- och allergisäsongerna. En ögon inflammation kan finnas i ögat, men även på ögonlocket eller i ögonvrån. Inflammationer i bindhinnan och ögonlocket i anslutning till torra ögon blir också vanligare med åldern.

En del ögoninflammationer går om av sig själva, en del kräver omedelbar undersökning och behandling av ögonläkare.

Symtom vid ögoninflammation

Det finns olika slags inflammationer i ögonområdet och därför börjar man ofta söka efter orsaken med hjälp av symtomen.

Vanliga symtom på ögoninflammation är:

• rött öga
• rinnande eller varigt öga
• känsla av skräp i ögat

Om ögat är rött och det inte till exempel förekommer några influensasymtom är det sannolikt frågan om en blodutgjutning i bindhinnan. Detta kräver ingen behandling och går över av sig självt. Blodutgjutningen är vanligtvis en klart avgränsad röd fläck på den vita delen av ögats bindhinna. Även hela bindhinnan kan vara röd.

Om båda ögonen är röda vid en influensa är det sannolikt frågan om en virusbaserad inflammation i bindhinnan. Den går vanligtvis över inom några dygn, tillsammans med influensan.

Ett öga som är rött, varigt och svider är ofta ett tecken på en bakteriebaserad inflammation i bindhinnan. Detta behandlas vanligtvis med antibiotikadroppar, men inflammationen kan också gå över av sig själv. En bakteriebaserad inflammation i bindhinnan kan uppstå efter en virusinfektion eller till exempel direkt som kontaktsmitta via händer.

Det kan vara frågan om en allvarligare ögonsjukdom om

• ögat har skadats och är rött
• ögat är rött och gör ont
• synen blir nedsatt

Om du i det röda ögat känner stark smärta eller om ett av symtomen är nedsatt syn ska du alltid så snabbt som möjligt uppsöka läkare för en bedömning.

Det kan även förekomma inflammationer i ögonområdet och som inte finns direkt i ögat. Till exempel en inflammation i ögonlocket eller i kanten av ögonlocket är hudinfektioner som kan höra samman med torra och irriterade ögon. En vagel är åter en ömmande och röd knottra på ögonlocket som orsakar ett rinnande och irriterat öga.

Följdsjukdomar

Ögoninflammation är i sig en bakteriebaserad följdsjukdom som hör samman med influensa, på samma sätt som en öroninflammation. En inflammation i bindhinnan är inte farlig för ögat, men det lönar sig att behandla inflammationen med antibiotikadroppar eller -salva.

Hur smittar ögoninflammation?

Ögoninflammation smittar i regel på samma sätt som influensa – som droppsmitta och via direktkontakt. Virusinflammationer smittar så länge viruset kan smitta. Bakterieinflammationer smittar via direktkontakt när bakterier överförs via händerna till exempel till en bindhinna som redan är irriterad av en virusinflammation.
Att iaktta god handhygien, undvika att peta sig i näsan och ögonen, behandla allergisymtom samt att som äldre behandla torra ögon är de bästa metoderna när man vill undvika att smittas av ögoninflammation.

Ögoninflammation hos barn

I barnfamiljer förekommer ögoninflammationer vanligtvis i samband med influensasjukdomar.
Ögoninflammation hos barn överförs enkelt via händerna till ett annat barns öga. Därför vill man vanligvis snabbt behandla en bakterieinflammation hos barn för att undvika smitta.

Barn under sex månader insjuknar sällan i influensa och därför smittas vanligtvis en baby med bakteriebaserad ögoninflammation via äldre syskons händer.

Läs mer: Ögoninflammation hos barn (på finska)

Hur diagnosticeras ögoninflammation?

Läkaren konstaterar vanligtvis en vuris- och bakteriebaserad inflammation i bindhinnan genom att titta på ögat, undersöka horn- och bindhinnan samt bedöma synskärpan, huden på ögonlocken samt beakta de symtom som patienten anger. I vissa fall kan man även göra en bakterieodling från ögat.
Om symtomen inte inkluderar nedsatt syn eller värk, kan ögoninflammation även behändigt konstateras i Mehiläinens Digiklinik. Läkaren kan vanligtvis ställa en diagnos lika bra på distans som på mottagningen när du via Digikliniken beskriver dina symtom och skickar ett foto på ögat.

Behandling av ögoninflammation

Ögoninflammation ska behandlas enligt symtom. Det lönar sig att tvätta ett varigt öga med ljummet vatten. Om åter huden på ögonlocket är irriterad kan man använda hudkräm.

En virusbaserad inflammation i bindhinnan kräver ingen behandling, utan den går vanligtvis över med influensan. Även en bakteriebaserad inflammation av bindhinnan går vanligtvis över med tiden, men antibiotikadroppar gör ofta att tillfrisknandet går snabbare.

När ska jag gå till läkaren?

Uppsök läkare så snabbt som möjligt om du känner värk i ögat eller synen blir nedsatt. Om ögoninflammationen fortsätter ännu efter influensan är det bra att visa ögat för en läkare.

När kan jag återgå till arbetet, skolan eller daghemmet?

En inflammation i bindhinnan begränsar inte i sig det vardagliga livet, men symtom på influensa och det allmänna hälsotillståndet inverkar på om du behöver sjukledighet. Vad gäller små barn i dagvård tillämpas vanligtvis ett dygns isolering från det att antibiotikabehandlingen har inletts. Därefter smittar inte sjukdomen längre.

Sakkunnig för artikeln är Ari Rosenwall, ML, specialist inom allmänmedicin.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.6
Antti Aarnisalo
Yleislääketieteen erikoislääkäri