Laseroperation av ögonen

Upplever du glasögon som störande? Är du trött på att använda glasögon och kontaktlinser, de kostnader och det besvär som hör samman med att införskaffa dem? Skulle du vilja se bra med dina egna ögon?

Boka tid till en kostnadsfri förhandsbedömning eller fråga mer om laseroperation av ögonen. Du kan även boka en tid genom att ringa ögonskötarens nummer för tidsbokning, tfn 040 487 8481 (Helsingfors) eller ttel:0407661816 (Uleåborg).

Läs mer om Kundförmånsprogrammet

Bekanta dig med Mehiläinens kirurger för operationer av brytningsfel.

Sådana ögon, sådan metod

Mehiläinens laseroperation av ögonen erbjuder dig en säker möjlighet att på ett tryggt sätt bli av med glasögon och kontaktlinser. Den avancerade laseroperationen av ögonen tar individuell hänsyn till ögonen optik och gör det möjligt att korrigera ögonens alla brytningsfel. Med laseroperationer kan när- och översynthet, astigmatism och en optisk förvrängning i ögat korrigeras. Vid laseroperationer utnyttjas axcimerlaser (kall laser). En laseroperation av ögonen grundar sig på lasern förmåga och avlägsna tunna cellager från hornhinnan, varvid hornhinnans böjning ändras och brytningsfelet korrigeras.

Tack vare modern utrustning och våra metoder är laseroperationerna trygga och förutsebara, återhämtningen är snabb och resultaten utmärkta. Erfarna ögonläkare tillsammans med kompetent personal säkerställer att allt går enligt planerna från början till slut, in i minsta detalj. Hos Mehiläinen kan du på ett tryggt sätt säga adjö till dina glasögon.

Smile och Femtolasik (från 18 år)

Smile, Femtolasik och Supracor (från cirka 40 år)

Linsoperation, Starr (från cirka 65 år)

Ta reda på om en laseroperation passar just dig genom att boka tid till en förundersökning.

Metoder vid laseroperationer

Vi använder oss av flera olika metoder för laseroperation av ögonen, av vilka alla har sina egna särdrag. På så sätt kan vi erbjuda en fungerande lösning för alla situationer och behov. All metoder för ögonoperationer som Mehiläinen använder är CE-godkända. En CE-godkänd produkt har utvärderats innan den har lanserats på marknaden och den uppfyller alla EU-krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd.

Smile-laseroperationen (Small Incision Lenticule Extraction) görs utan skärande bett och utan att bilda en flik på hornhinnan. Återhämtningen efter operationen sker snabbt och synen återställs också snabbt.

Femtolasik-laseroperationen är en operationsteknik som utnyttjar Zeiss VisuMax-femtosekundlaser. Femtolasik-laseroperationen görs utan skärande bett och garanterar att en exakt, säker och smärtfri flik kan göras.

Supracor-laseroperationen är den enda metoden för laseroperation i Finland med vilken man kan korrigera ålderssynthet. I metoden används inget skärande bett. Laserprogrammet Supracor som används vid ingreppet är även den enda CE-godkända laserbehandlingen av ålderssynthet.

Konventionell ytlaser (PRK) används för medicinska specialfall. Numera används PRK mycket sällan. Nyare tekniker har nästan helt ersatt PRK, eftersom dessa möjliggör en märkbart snabbare återhämtning och återställande av synskärpan. Om PRK används även förkortningarna FLOW, ASA mm., men gemensamt för dem alla är att laserbehandlingen utförs på hornhinnans ytskikt.

Vi beviljar ett års operationsgaranti för våra Smile-, Femtolsaki och Supracor-laseroperationer!

Kostnadsfri förhandsbedömning

Vid den kostnadsfria förhandsbedömningen gör vi tillsammans med den opererande ögonläkaren eller en optiker/skötare av brytningsfel en preliminär bedömning av dina möjligheter att genomgå en laseroperation av ögonen. Vid den kostnadsfria förhandsbedömningen kontrollerar vi styrkan på dina glasögon samt mäter hornhinnans tjocklek och böjning, utgående från vilka vi kan göra en bättre bedömning av om ingreppet passar för dig. Om det utgående från den kostnadsfria förhandsbedömningen framgår att en laseroperation av ögonen passar för dig bokar vi tid till en omfattande förundersökning.

Boka tid till en kostnadsfri förhandsbedömning eller fråga mer om laseroperation av ögonen. Du kan även boka en tid genom att ringa ögonskötarens nummer för tidsbokning, tfn 040 487 8481 (Helsingfors) eller 040 766 1816 (Uleåborg).