Laboratoriet

Vi erbjuder mångsidiga laboratorietjänster i omedelbar närhet till läkarnas mottagningsutrymmen. Med yrkesskicklighet och flexibilitet tas prov både med läkarremiss och på kundens egen begäran.
Provsvaren skickas hem till patienten då laboratorieundersökningarna görs utan läkarremiss. Observera att laboratorieprov gjorda utan läkarremiss får man ingen FPA-ersättning.

På jourmässiga laboratorieprov fås svaren samma dag.

Instruktioner för person som kommer till laboratorieundersökningar

Blodprov

 • Flera faktorer så som mat, kaffe, alkohol, läkemedel, tobaksrökning, fysisk aktivitet och dygnstid kan påverka undersökningsresultaten. De flesta undersökningar kan ändå göras oberoende av måltider och tid på dygnet, och ifall läkaren inte instruerat annorlunda är det tillåtet att äta lätt och ta medicineringen före provtagningen.
 • Undvik rökning, alkoholintag och kraftig fysisk ansträngning under dygnet innan provtagningen. Det rekommenderas att Ni sitter i ca.15 minuter före provtagningen så att blodcirkulationen stabiliseras.
 • Hormonprov (t.ex. TSH, testosteron) tas helst under förmiddagen, eftersom hormonutsöndringen följer dygnsrytmen.
 • Vissa prov måste tas på morgonen före intag av läkemedel. Detta gäller speciellt då t.ex. läkemedelskoncentrationen skall mätas. Ifall Ni inte får ta läkemedel på morgonen före provtagningen, ger läkaren instruktioner om detta.
 • Fasteprov (undersökningen har en f –bokstav framför förkortningen) tas på förmiddagen, efter nattens fasta.
 • Ni bör vara utan mat i 8 – 12 timmar innan provtagningen och dricka endast måttliga mängder vatten (inga andra drycker). På morgonen före provtagningen kan Ni dricka ett glas vatten.
 • Dagen före provtagningen kan Ni äta normalt, men undvika alkoholdrycker.

Urinprov

 • Ni bör undvika att dricka mycket innan urinprovtagning, så att urinen inte späds ut.
 • Bästa engångsurinprovet fås ur den första eller andra morgonurinen, som utsöndras under dagens 3-4 första timmar.
 • Urinprovet för ett graviditetsprov tas tidigast när perioden är en vecka försenad.
 • Om Ni vill ta urinprovet hemma på morgonen, får Ni anvisningar och en transportförpackning från laboratoriet.

Sockerbelastningsundersökning

Sockerbelastningsundersökning (Pt-Gluk-R1) görs utan tidsreservering. Sockerbelastningsundersökning (Pt-Gluk-R1) görs utan tidsreservering och före undersökningen bör man 10-12 timmar oäten. Undersökningen tar ungefär två timmar och dessa två timmar tillbringar man i läkarcentralens utrymmen. Det lönar sig därmed att ta tidsfördriv med sig.

Andra undersökningar

Undersökningar med prefixen dU och cU kräver en längre urinsamling, ta kontakt med laboratoriet via det allmänna tidsreserveringsnumret för ytterligare information. Urinprovet kan också tas hemma och nödvändig provtagningsutrustning samt nstruktioner fås från laboratoriet (t.ex. urinprovsburkar).

Diskutera med Er vårdande läkare, om Ni inte kan följa dessa anvisningar.
Ni kan reservera tid till laboratoriet på vår webbsida.

Specialister och verksamhetsställen

Jaana Alatalo
Laboratoriohoitaja
Birgit Asell-Johansson
Laboratoriohoitaja
Päivi Gummerus
Laboratoriohoitaja
Susanna Heikka
Laboratoriohoitaja, vastaanottosihteeri
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 16
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*