Digikliniken hjälper dig med frågor och symtom som rör munhälsan

Digikliniken hjälper dig med frågor och symtom som rör munhälsan

På munhälsovårdsexpertens distansmottagning får du råd, anvisningar för egenvård och rekommendationer om eftervård.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

Plötsliga problem med tänderna, tandköttet och munhälsan Smärta, sprickor, svullnad
Bedömning av behovet av tandvård och hur brådskande behovet är Sprickor, förändringar i slemhinnorna, olycksfall
Problem efter ingrepp Smärta, behov av läkemedel
Recept för munhälsovård Ordinering av recept och förnyande av recept som ordinerats hos Mehiläinen
Frågor om tidsbokning Val av tandläkare, samtalstider
Rådgivning om egenvård Borstning, rengöring av tandmellanrummen
Utredning av behandlingsalternativ och vårdprocessen När är det dags för en tandgranskning eller ett besök hos munhygienisten, hur går besöket till
Alternativen för estetisk tandvård Tandblekning, tandreglering, implantat
Verktyg för hantering av tandläkarskräck Vård under narkos

HJÄLP PÅ NÅGRA MINUTER

Experter på munhälsovård hjälper dig på Digikliniken i MinMehiläinen

Ladda ner applikationen MinMehiläinen i din smarttelefon eller logga in i MinMehiläinen-webbtjänsten , så får du tillgång till Digikliniken. Det går enklast att skicka bilder under Digikliniksamtalet med en smarttelefon.

Download from App StoreGet it on Google Play

Digiklinikka

Så här använder du Digikliniken i MinMehiläinen

ÖPPNA DIGIKLINIKEN

Välj lämplig kanal och person för ditt ärende.

INLED ETT SAMTAL

Beskriv dina symtom fritt eller kartlägg dina symtom med hjälp av frågor.

SVAR PÅ NÅGRA MINUTER

En expert på munhälsovård ställer preciserande frågor till dig. Svaren och anvisningarna från samtalet sparas. Vid behov får du ett recept eller en remiss till fortsatt behandling.

Vad kostar ett besök på Digikliniken för tand- och munhälsa?

Ett besök på distansmottagningen är förmånligare än att träffa en expert på munhälsovård ansikte mot ansikte och sparar tid.

ÖPPNA DIGIKLINIKEN

Digikliniken för tand- och munhälsa 39,90 €/samtal Våra experter på munhälsa har jour varje dag kl. 8–20.
Förnyande av recept 28 €/person I priset ingår 1–2 läkemedel per person.
Inga tilläggsavgifter Ingen separat poliklinik- eller Kanta-avgift. Samma pris gäller under helger och högtider.

Så här förnyar du recept som skrivits ut på Mehiläinen via Digikliniken

VÄLJ DE RECEPT SOM DU VILL FÖRNYA

Du kan välja att förnya ett eller flera recept samtidigt.

ANGE ORSAKEN TILL ATT DU VILL FÖRNYA RECEPTET

Berätta för tandläkaren om dina symtom, dvs. ange motiveringar till fortsatt läkemedelsbehandling och godkänn avgiften.

DITT RECEPT FÖRNYAS INOM 24 H

Receptet överförs elektroniskt till apoteket. Uppgifterna om det förnyade receptet finns i MinMehiläinen.

Digiklinikens experter på munhälsa är erfarna proffs på distansmottagning

På Digikliniken sköter du dina ärende utan tidsbokning. En jourhavande expert på munhälsovård på Digikliniken svarar på dina meddelanden. Du får preciserande frågor, vårdanvisningar och elektroniska recept eller en remiss till fortsatt behandling.

Digiklinikan hammaslääkärit ovat kokeneita etävastaanoton ammattilaisia

Våra kunder rekommenderar distansmottagning

Hos Mehiläinen mäts kundupplevelsen med hjälp av det internationellt kända NPS-nyckeltalet (Net Promoter Score). NPS-värdet på vår webbplats anger kundernas rekommendationsvilja för de sju senaste dagarna. Värdet uppdateras en gång per dygn.