Vaccinationsskyddet i skick inför sportlovet

När man åker på semesterresa till mer exotiska länder är det bra att vaccinera sig mot sjukdomar i god tid, minst en månad före resan.

Vaccinationskraven och exempelvis behovet av malariamedicin beror på om man rör sig på landet eller i staden, och var man övernattar. Det är speciellt viktigt att skydda barn mot malaria, eftersom sjukdomen kan vara mycket allvarlig hos små barn och ibland också svår att diagnosticera. ”Det lönar sig att skriva upp resrutten, eftersom det hjälper läkaren att bedöma rätt malariamedicinering", säger företagsläkare Ahti Vainio på Mehiläinen. 

Kontrollera att grundvaccinationerna är i Kraft


Vaccinet mot stelkramp och difteri ska förnyas med tio års intervall. Till resenärens grundvaccinationer hör dessutom A- och B-hepatitvaccin, varav den första smittar via mat och den andra via oskyddat sex eller blod. Skyddet mot båda kräver tre doser av ett kombinationsvaccin, varav de två första måste fås före resan, med en månads intervall. Om tiden är knapp, ges resenären en dos av enbart ett starkare A-hepatitvaccin för att garantera skydd mot A-hepatit. Personer som är födda under åren 1960–1974 kan behöva vaccinera sig mot mässling, påssjuka och röda hund.

Landsspecifika vaccinationer

Förutom grundvaccinationerna behövs landsspecifika vaccinationer. Nordamerika har samma vaccinationskrav som Europa. För många asiatiska länder rekommenderas vaccination mot japansk encefalit inför långa resor som räcker över en månad. En person som inte vaccinerats förut behöver två vaccindoser med minst 28 dagars intervall, säger Vainio.

Meningitvaccinet mot hjärnhinneinflammation som förekommer i ekvatoriala Afrika är bra att ta inför långa resor som räcker ungefär en månad.

Polio förekommer i några länder i Afrika och i Asien. Vaccin mot gula febern behövs också i många sydafrikanska och sydamerikanska länder och dessutom kan vaccinationsskyddet kontrolleras vid ländernas gränser.

Tyfus förebyggs med vaccin i kapselform och behövs om man ska tillbringa en längre tid i länder med dålig livsmedelshygien. Både i Afrika och i Asien kan turistmage lätt förstöra hela semesterresan. Risken för diarré kan åtminstone minskas med koleravaccin som tas som brusdryck.

Behöver barnet vaccineras?

Vaccinationsråden för barn som ska resa beror på resmålet, resans längd och barnets ålder. Vaccinationsprogrammet som upprätthålls av rådgivningarna och skolhälsovården ger ett grundskydd, men när man planerar resan är det bra att diskutera eventuella kompletterande vaccin med en läkare. Vaccinationsprogrammet kan skräddarsys så att man till exempel ger vaccinationer som saknas tidigare än planerat.

– Barnvaccinerna är desamma som för vuxna, med undantag av dosen. Vaccinerna väljs enligt barnets ålder och med rätt val uppnår man ett så gott immunskydd som möjligt. Vaccinerna har också nedre åldersgränser.

Många sjukdomar sprids med myggor, så både barn och vuxna bör skydda sig med insektmedel, kläder och myggnät.


Nyhet publicerad 29.11.2019