Mehiläinen och Mediverkko går samman för att visa vägen inom: hälso- och socialvårdsbranschen

Mehiläinen och Mediverkko, två av Finlands betydande aktörer inom hälso- och socialvårdsbranschen, förenas nu i ett bolag. Det nya bolagets ägare blir Mediverkkos nuvarande ledning och aktieägare tillsammans med fonder förvaltade av Triton och KKR samt Mehiläinens ledning.

Samgången påverkar inte personalens arbetsavtal eller kundernas nuvarande avtal med Mediverkko och Mehiläinen. Janne-Olli Järvenpää, Mediverkkos grundare och nuvarande chef, blir det nya bolagets VD.

För att affären ska verkställas krävs Konkurrens- och konsumentverkets godkännande. Det väntas ske inom januari 2015.

”Mediverkko har, tillsammans med de finska kommunerna, varit en föregångare i förnyelsen av den offentliga sektorns hälso- och socialvårdstjänster. Sammanslagningen förstärker och förverkligar Mehiläinens strategi i snabbare takt, då Mediverkko kompletterar Mehiläinens tjänster och nätverk. Tillsammans kan vi ge våra kunder bredare och bättre service än tidigare”, säger Mehiläinens tf. VD Ove Uljas.

”Mehiläinen har över hundra års erfarenhet som producent av privata hälsovårdstjänster. Det är en spännande nystart att förena de här två fina bolagen. Vi blir trendskapande inom hälso- och socialvården i Finland. Det nya bolaget kommer också att kunna erbjuda mera mångsidiga karriärmöjligheter än tidigare. Vårt mål är att investera i utvecklandet av nya tjänster och bredda vårt nuvarande nätverk av hälsotjänster och vårdhem”, konstaterar det nya bolagets VD Janne-Olli Järvenpää.

Det nya bolagets nyckeltal:

 • Omsättningen 2013 var cirka 366 miljoner euro, rörelseresultatet cirka 38 miljoner euro.
 • Bolagen investerade cirka 17 miljoner euro i Finland år 2013.
 • Bolagen har över 100 egna hälsovårdsenheter och servicehem på olika håll i Finland och verksamhet i alla av de trettio största städerna.
 • Bolagen erbjuder jobb till 9000 professionella inom vårdsektorn och blir därmed en av landets största arbetsgivare.
 • Över 3,4 miljoner kundbesök inom hälsovård årligen hos bolagens egna enheter och de enheter som samverkar med den offentliga sektorn.
 • Över en miljon finländare använde sig av bolagens tjänster senaste år.

Det nya bolagets styrkor

 • De tidigare bolagens tjänsters och kunnande kompletterar och stärker varandra.
 • Det erbjuds intressanta karriärmöjligheter för alla professioner, genom hela yrkeslivet, inom vården.
 • Gränsöverskridande tjänsteutbud för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn.
 • Snabb vård och nöjda kunder.
 • Lokala vårdtjänster, nationella resurser.
 • Marknadens vägvisare, som satsar på tillväxt och utveckling av tjänster.
 • En stark samarbetspart för kommuner och samkommuner som förnyar social- och hälsovården.

Mehiläinen och Mediverkko erbjuder mångsidiga privata läkar-, tandläkar-, hälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster vid Mehiläinens läkarstationer och sjukhus samt via tandläkarkedjan Oma Hammaslääkärisi. Som den offentliga sektorns samarbetspartner erbjuder bolaget specialläkartjänster och operationstjänster. Under Oma Lääkärisi -tjänsten kan kunden själv välja hälsovårdscentral och bolaget erbjuder också mångsidiga köptjänster med allt från dejour till hyrläkare. Bolagen producerar också mångsidiga vårdtjänster för äldre, handikappade, patienter med psykiska problem, barn och unga – allt i samarbete med kommunerna. Bolagen är nationellt verksamma på över hundra ställen, och sysselsätter ungefär 9000 professionella inom hälso- och socialvårdssektorn.

www.mehilainen.fi, www.mediverkko.fi , www.omahammaslaakarisi.fi , www.omalaakarisi.fi 

För mera information:

Mikael Lilius, styrelsens ordförande, Mehiläinen Ab, (vänligen kontakta Mehiläinen Oy, ledningens assistent Reeta Nordström, tel. 050 482 0778)

Janne-Olli Järvenpää, VD, Mediverkko-koncernen, tel. 040 761 1588

Ove Uljas, tf. VD, Mehiläinen Ab, tel. 0400 605 118

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner. På Mehiläinen, som grundades 1909, arbetar ca 6 200 experter. År 2013 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 268,5 miljoner euro. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 18.11.2014