FD, professor Petri Parvinen till Mehiläinen Oy:s styrelse

Mehiläinen Oy stärker sin styrelse och har utnämnt FD, professor Petri Parvinen till ny styrelsemedlem. Parvinen blev filosofie doktor vid Tekniska högskolan. Han har också studerat i London (London School of Economics) och i Stockholm (Stockholm School of Economics) samt varit gästforskare och föreläsare i Stanford.

Parvinen har en övergripande förståelse av affärslivet. För närvarande är han medlem i flera företags styrelser. Parvinen, med en mångsidig bakgrund inom akademisk forskning och i affärslivet, upplever att social- och hälsovårdssektorn ligger honom nära.
- Det är en kallelse att vara med om att producera välfärd för människor, säger FD, professor Petri Parvinen.

- Petri Parvinen har arbetat i expertuppgifter inom den finländska och internationella social- och hälsovården sedan år 1995. Hans specialområden omfattar bl.a. det mervärde som affärsverksamheten producerar för slutkunden, verkningsfullhets- och kvalitetsorienterade affärsmodeller samt partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn. Han har varit branschförnyare bland annat i sin nuvarande uppgift som Finlands första professor i försäljningsledning vid Aalto-universitetet, säger Mehiläinen Oy:s styrelseordförande Mikael Lilius.

- Marknaden är under stark förändring och vi måste hitta nya metoder för att betjäna våra kunder allt bättre. Jag är mycket nöjd med att vi kan stärka vår kundorienterade verksamhet med Petri Parvinens starka och mångsidiga erfarenhet och visionära tänkande, sammanfattar Lilius.


Ytterligare information:
Mikael Lilius, styrelseordförande, Mehiläinen Oy
kontaktförfrågningar: reeta.nordstrom@mehilainen.fi

Mehiläinenkoncernen är den mest kända och uppskattade privata producenten av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenätverk erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder, företag som kommuner. Mehiläinen grundades 1909 och sysselsätter cirka 6 200 experter inom hälsovården. År 2013 uppgick Mehiläinenkoncernens omsättning till 268,5 miljoner euro. www.mehiläinen.fi


Nyhet publicerad 4.11.2014