Ambea-koncernen förstärker sin ledning – Margita Klemetti från Mehiläinen blir personaldirektör vid Ambea

Mehiläinens personal- och kvalitetsdirektör, Margita Klemetti, har utnämnts till personaldirektör inom Ambea AB från och med 1.10.2010. Margita Klemetti, som är magister i hälsovetenskaper, har varit Mehiläinen-koncernens personaldirektör sedan år 2001 och kvalitetsdirektör sedan år 2002.

Ambea är Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. Koncernens personal uppgick i slutet av år 2009 till 10 300 personer och antalet verksamhetsställen till 600. Mehiläinen Oy, som är Finlands mest kända och uppskattade privata leverantör av social- och hälsovårdstjänster, ingår i Ambea-koncernen, som förutom Mehiläinen omfattar Carema Care och Carema Sjukvård med verksamhet i Sverige och Norge. Ambea övergick tidigare i år i Tritons och KKR:s (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) ägo.

”Margita Klemettis kompetens inom sektorn personalledning förstärker Ambea avsevärt. Personaldirektören kommer i första hand att koncentrera sig på Ambeas ledningskompetens och utvecklingen av koncernens ledningssystem. Hon har bred och omfattande erfarenhet av motsvarande uppgifter vid Mehiläinen”, säger Ambeas verkställande direktör Matti Bergendahl.

Margita Klemetti, som har bred erfarenhet av personalledning och arbete inom social- och hälsovårdssektorn, har verkat som personaldirektör och medlem av ledningsgruppen vid Mehiläinen-koncernen sedan år 2001. Hon är styrelseordförande i Personalledningsgruppen HENRY rf och styrelseledamot i Socialbranschens Arbetsgivar- och Branschförbund vid Finlands Näringsliv EK.

”Jag övergår till jobbet som personaldirektör vid Ambea full av iver. Personalen vid Ambeas dotterbolag är kompetent, skicklig och kreativ. Vi har som ambition att utveckla och stärka Ambeas nordiska ledningskultur. En enhetlig ledningskultur möjliggör aktiv fördelning av kompetensen. Vi kan lära oss mycket av varandra”, konstaterar Margita Klemetti.

Ytterligare information:

Margita Klemetti, personaldirektör, Ambea AB, tfn +358 40 513 51 07

Matti Bergendahl, verkställande direktör, Ambea AB, tfn +358 40 833 5461

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för såväl privatkunder som företag och kommuner. Mehiläinen grundades år 1909 och sysselsätter idag 1 700 anställda och 1 900 yrkesutövande läkare. År 2009 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 167 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen.www.mehilainen.fi

Ambea AB, den största leverantören av tjänster inom hälsovård och omsorg i Norden, erbjuder ett brett spektrum av specialkompetenser inom privat och offentlig hälsovård och omsorg. Koncernen har verksamhet i Finland, Sverige och Norge via sina dotterbolag Mehiläinen, Carema Care och Carema Sjukvård. Koncernen, som har 600 verksamhetsställen, sysselsätter 10 300 personer. Ambea har en omsättning på över 700 miljoner euro. www.ambea.com 


Nyhet publicerad 1.10.2010