Munherpes

Vad beror munherpes på?

Munherpes, det vill säga munsår, är en sjukdom orsakad av viruset herpes simplex. Cirka 90 procent av alla vuxna har någon gång smittats med munherpes, men hos alla syns inte några symtom. Viruset stannar dock permanent i kroppen och kan orsaka symtom då och då.

Symtom på munherpes: rodnad och blåsor

De första symtomen på munherpes är vanligtvis rodnad på läpparna och munnens slemhinnor, klåda och stickningar. Några dagar efter de här symtomen bildas blåsor på läppen. Blåsorna är först klara, blir sedan gula och efter några dagar bildas sårskorpor som utsöndrar vätska. Sårskorporna lossnar vanligtvis efter en eller ett par veckor.

Munherpes kan även förekomma på andra ställen i ansiktet än på läpparna, i munnen och mungiporna. En relativt vanlig plats för munherpes är bredvid näsborren. Om herpes bildas i närheten av ögat finns det skäl att uppsöka läkare.

För det mesta uppvisar sjukdomen inga symtom, men till exempel influensa, solgass eller stress kan utlösa den. Munherpes kan dock inte förebyggas och man behöver inte begränsa sin vardag på grund av sjukdomen.

Behandling av munherpes

Munherpes behandlas vanligtvis med aciklovir eller valaciklovir. Om infektionen är aggressiv kan den vanligtvis snabbt lugnas med aciklovir och valaciklovir i tablettform. Utan behandling går herpes över på en eller ett par veckor.

När ska jag gå till läkaren på grund av munherpes?

Om herpes blir långvarigt finns det skäl att uppsöka läkare. Det lönar sig även att uppsöka läkare om du har symtom på munherpes för första gången. Det är bra om en läkare säkerställer att det är frågan om symtom på munherpes innan behandlingen inleds.

Det lönar sig även att uppsöka läkare om det i blåsområdet utsöndras var eller sekret. I ett blåsområde som utsöndrar sekret kan det bildas en bakterieinfektion. Läkaren bedömer om det område som uppvisar symtom behöver behandlas med antibiotikasalva eller antiseptisk hydrokortisonsalva.

Om herpes upprepas ofta kan läkaren ordinera en förebyggande behandling. Den förebyggande behandlingen är en liten dos aciklovir eller valaciklovir.

Du kan boka tid till en hudläkare, allmänläkare eller företagsläkare.

Läkemedelsbehandling av munherpes

De vanligaste läkemedlen mot munherpes är aciklovir och valaciklovir. De är antivirala medel. Du kan receptfritt köpa aciklovirsalvor och valaciklovirtabletter på apoteket.

Hur smittar munherpes?

Munherpes smittar relativt enkelt via direktkontakt. Därför ska man under den tid munherpes är i den aktiva fasen undvika att i onödan vidröra området, tvätta händerna ofta och iaktta god munhygien. Området med symtom ska hållas så rent som möjligt.

Man ska inte med aktiv herpes gå till tandläkare eller annan mottagning för munvård.

Herpes och graviditet

Hos några kvinnor ger herpes symtom oftare än vanligt vid en graviditet. Om det är frågan om genital herpes ska man nämna detta på mödrarådgivningen genast i början av graviditeten. Munherpes medför ingen smittorisk för fostret, eftersom viruset inte finns i blodet.

Munherpes hos barn

Även barn kan smittas med munherpes. Vanligtvis utbryter sjukdomen första gången i 3–5 års åldern. Hos barn under tre år orsakar munherpes en muninfektion som även kan ge lindrig feber. Det lönar sig alltid att uppsöka läkare med ett insjuknat barn.

Text: Som sakkunnig har specialistläkaren inom hudsjukdomar, Maarit Vaalamo,intervjuats.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7