Utvecklingen av psykiska hälsoproblem kan ofta brytas redan i ett tidigt skede

Blogg 14.3.2022

När jag började min karriär som psykolog inom vuxenpsykiatrin för tjugo år sedan kom människor med psykiska störningar till min mottagning, den ena med svårare och mera kroniska symtom än den andra. Många av dem hade lidit av sina symtom under lång tid och hade i flera år sökt hjälp antingen inom primärvården eller hos företagshälsovården. De hade ofta hunnit vara sjukskrivna många gånger och provat flera olika läkemedelsbehandlingar. Hos en stor del var arbetsförmågan antingen allvarligt hotad eller redan förlorad.

Senare fortsatte min karriär inom företagshälsovården. Där hade kundernas problem vanligtvis pågått under en kortare tid, men ändå var deras mentala resurser inte tillräckliga för att de skulle klara kraven på jobbet. Många berättade även att problemen och symtomen, såsom utbrändhet, depression eller relationsproblem, hade upprepats om och om igen, även om förhållandena på arbetsplatsen, kollegorna och cheferna hade förändrats flera gånger. De sade till exempel att de alltid blev utbrända på nytt på jobbet eller att de alltid hamnade i konflikt med chefen eller sin parter av samma skäl om igen.

Som psykolog och senare även som psykoterapeut har jag lärt mig att vi genom våra tidiga erfarenheter bygger upp ett slags osynliga manuskript som styr våra liv. På grund av dessa befinner vi oss ofta i mycket likartade relationer eller till exempel i liknande roller i våra arbetsgemenskaper. Situationer på jobbet och i relationer får oss att känna likadant gång på gång. Vi lever enligt dessa ibland smärtsamma manuskript som upprepas utan att själva kunna ändra på dem. Samtidigt börjar de ibland tära på vår psykiska hälsa och orsakar psykiska symtom såsom depression, ångest eller utbrändhet.

Psykoterapi är en form av behandling som har utvecklats för att lindra eller avlägsna sådana psykiska problem. Den bygger på det terapeutiska samtalet med en person som utbildats till psykoterapeut. Olika funktionella metoder och hemuppgifter kan även användas i behandlingen. I psykoterapin behandlas ofta upplevelser som orsakat lidande eller problem upprepade gånger och svåra känslor samt eventuella tidigare svåra livsupplevelser.

Psykoterapi har visat sig vara en effektiv metod vid behandling av psykiska störningar i många vetenskapliga studier och kan, om den sätts in i tid, även i en kortvarig form, förhindra utveckling av allvarligare psykiska störningar eller hjälpa till med symtom som redan har uppstått. Psykoterapeutisk behandling vid rätt tidpunkt är även mycket kostnadseffektiv. Besparingar syns bland annat i form av minskad sjukfrånvaro, förbättrad produktivitet i arbetet och förebyggande av pensionering på grund av psykisk ohälsa.

Ända sedan början av min karriär har jag undrat varför vi inte erbjuder hjälp till människor i tid vid psykiska utmaningar och problem? Varför låter vi problemen och symtomen fortgå och förvärras i stället för att angripa de grundläggande orsakerna i ett tidigt skede, till exempel genom att hjälpa människor att förändra sina problematiska sätt att uppleva, känna eller agera i tid med hjälp av riktad psykoterapi?

Det är därför underbart att få samarbeta med Mehiläinens kundföretag, företagshälsovården och hundratals av våra psykoterapeuter och psykologer och göra det jag har drömt om i tjugo år. Företagshälsovården spelar en nyckelroll när det gäller att tidigt identifiera problem och erbjuda vård i rätt tid. Mehiläinens experter på mental hälsa ger graderat psykoterapeutiskt stöd och hjälp, från företagshälsovårdens sparring till exempelvis 20 gångers kortvarig psykoterapi.

En statistiskt signifikant förändring i patientens subjektiva välbefinnande och erfarenhet av behandlingsresultat samt depressiva symtom observerades i Mehiläinens egna mätningar vid 10–20 gångers kortvarig psykoterapi (CORE-OM: n=86, p < 0.001; PHQ-9: n=87, p < 0.001).

Författaren till blogginlägget, Salla Myllys, är doktor i psykologi, företagspsykolog och psykoterapeut och arbetar som operativ chef för Mehiläinens psykoterapitjänster.