Sussa sött med hjälp av en sömncoach

Blogg 18.5.2018

Sömnkvaliteten störs lätt till följd av olika livssituationsfaktorer, till exempel arbetsstress och en jäktig livstakt. Bakgrundsfaktorerna till sömnlöshet är ofta komplexa och leda till komplicerade problem om de förlängs. Enligt sömnforskare lider var tredje finländare i arbetsför ålder av tillfällig sömnlöshet och knappt en tiondel av kronisk sömnlöshet.

En sömncoach kan bidra med hjälp i sömnrelaterade problem. Syftet med sömncoachning är att öka kundens kunskap om och förståelse för sömnen. Coachen ger praktiska tips för att återställa en regelbunden sömnrytm och förbättra sömnkvaliteten samt stärker vanor som främjar sömn. Sömncoachen kan också hjälpa till att identifiera och minska mentala faktorer som typiskt stör sömnen, som att försöka för mycket eller oroa sig över sömnlöshet. Dessutom tillhandahåller coachen vid behov olika metoder för att hantera eventuella bakslag.

Såväl privat- som företagshälsovårdskunder kan komma till sömncoachens mottagning utan separat läkarremiss. Sömncoachen träffar klienten cirka 4–5 gånger under 1–1,5 timme åt gången. Under coachningen verkar sömncoachen i samarbete med ett mångprofessionellt team och planerar kundens vårdkedja med hänsyn till klientens behov.

För att mina klienter inte ska få en felaktig uppfattning om sömncoachning, säger jag ofta att sömncoachen inte är John Blund med en säck med sand och en trollstav. Däremot tillämpas former av kognitiva beteendeterapi vid behandlingen av sömnlöshet. Behandlingsprocessen startar i klientens egen motivation och vilja att göra ändringar i de egna levnadssätten. Under färden stöttar sömncoachen kunden med målet att förbättra sömnkvaliteten.

Det bästa i arbetet som sömncoach är att se klientens engagemang i coachningen och att se hur livskvaliteten och klientens resurser förbättras när sömnlösheten ger med sig. Mitt praktiska tips till dem som lider av sömnsvårigheter är: “Vila är inte endast fysisk sömn, utan också en mental process."

Työterveyshoitaja Niina Kataikko

Skribenten är företagshälsovårdare Niina Kataikko på Mehiläinen Kotka.

Läs mer:

Sömncoachning