Allergiundersökningar

Tidigare trodde man att man måste undvika de födoämnen eller allergener som orsakade allergin för att minska på symtomen. Patienten fick för säkerhets skull en rekommendation för vad som bör undvikas och listor med förbjudna ämnen. De här åtgärderna minskade dock inte på allergierna, tvärtom ökade misstankarna om allergi och de tillhörande läkarbesöken.

I dag kan man med hjälp av nya laboratorieundersökningar noggrant bekräfta eller utesluta allergier, och man kan skilja mellan sannolikt farliga och ofarliga reaktioner. Noggranna tester som visar på allergisk sensibilisering och i synnerhet de nya komponentundersökningarna hjälper till att välja den bästa vården och då behövs inte förbudslistorna.

Hur och varför testas allergier?

Vid misstanke om allergi är det viktigt att undersöka om symtomen beror på en bakomliggande allergi eller på någon annan sjukdom. De flesta allergiker reagerar på flera allergener och det är då viktigt att identifiera de främsta allergenerna med tanke på symtom och livskvalitet. Ju bättre man känner till orsaken till de allergiska symtomen, desto lättare är det att undvika den. Vården av symtom blir också enklare och effektivare.

Vad är komponentdiagnostik?

Omfattande basscreening samt specifika analyser omfattar screening av allergener och analys av enskilda komponenter, ifall screeningtestet gett ett positivt resultat. Komponentdiagnostik ger noggrannare resultat än de traditionella undersökningsmetoderna, såsom pricktest och analys av IgE-antikroppar. De allergiska symtomen orsakas till exempel inte av hela jordnöten, utan av endast en eller flera enskilda proteiner i nöten. Med hjälp av komponentdiagnostik kan man också bättre förutsäga risken för allvarlig allergisk reaktion, eftersom vissa komponenter visar på risken för livshotande reaktion. Man kan också särskilja korsallergier från primära allergier. Till exempel björkallergiker är ofta rädda för att de är allergiska mot nötter, trots att det kan handla om en korsreaktion vid exempelvis pricktext.

Undersökningspaket för allergitestning

  • I undersökningspaketet Nötallergiscreening och komponenter ingår mätning av IgE-antikropparna mot fem olika nötsorter dvs. jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt och cashewnöt.
  • I undersökningspaketet Födoämnesgrupp, analys och komponenter ingår mätning av IgE-antikropparna mot de vanligaste allergenerna som orsakar födoämnesallergi, dvs. äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.
  • I Omfattande undersökningspaket med basscreening, analys och undersökning av komponenter ingår basscreening och analys av damm- och födoämnesgruppen. Vid dammallergiscreeningen undersöks björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst, utomhusmögel och dammkvalster. Vid screeningen av födoämnesallergier undersöks äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.

Om screeningen visar på förhöjda värden, utvidgas analysen till komponentnivå, varvid man kan fastställa vilka komponenter i det undersökta ämnet som orsakar symtom.

Allergitestpriser

Se priserna på undersökningspaket för allergi i prislistan för laboratorieundersökningar.

I priserna ingår:

  • Blodprov och undersökning på valt Mehiläinen-verksamhetsställe
  • Resultat

Observera att FPA-ersättning  endast betalas för undersökningar med läkarremiss. En eventuell vårdkostnadsförsäkring ersätter i regel inte heller undersökningar som görs utan remiss.

Om att komma på allergitest

Allergitesten kräver inga förberedelser, såsom att undvika att äta. Användning av allergimedicin påverkar inte heller resultaten. Du kan boka tid via tidsbokningen på nätet till vilket av Mehiläinens laboratorier som helst eller komma utan tidsbokning.

Du behöver ingen remiss för allergitester. Om du kommer till laboratorieprov utan remiss av en läkare, vänligen observera följande:

  • du kan inte beviljas FPA-ersättning för kostnaderna
  • en eventuell vårdkostnadsförsäkring täcker i regel inte kostnader för undersökningar
  • du måste själv meddela vilken undersökning du önskar, eftersom provtagaren inte tar ställning till vilka undersökningar som behövs
  • du får inte någon tolkning av resultaten från läkare.

Resultaten

Resultaten av laboratorieundersökningarna kommer till MinMehiläinen och lagras där. Du kan använda MinMehiläinen vi din mobil genom att ladda ner MinMehiläinen-appen från appbutiken eller via den datorbaserade nätversionen av MinMehiläinen .

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone 

Ladda ner appen MinMehiläinen i din Androidtelefon 

Trots att du får undersökningsresultaten i MinMehiläinen-appen, rekommenderar vi ändå att du diskuterar resultaten från allergitestet med din läkare. Läkaren ger dig en professionell tolkning av resultaten och fortsatta vårdanvisningar. Du kan kontakta din egen läkare eller Digiklinikens allmänläkare gällande resultaten. Avgiften för Digikliniken är 39,90 €. Om du gått på test med läkarremiss lönar det sig att komma överens med den remitterande läkaren om att få resultat och fortsatta vårdanvisningar.

tammikuu 2023viikko 4