Coronavirus och virusvarianter

Coronavirus, SARS-CoV-2, liksom andra virus, muteras vanligtvis hela tiden. När virus förökar sig genomgår deras gener mutationer, och en del av dessa leder till förändringar i virusets struktur och funktion. Virusvarianter, dvs. muterade virus, kan därför skilja sig från den tidigare spridda virusstammen.

Coronaviruset sprids för närvarande i flera olika varianter, varav en del sprider sig snabbare än andra.

Läs mer:
Behöver du ett coronatest och ett coronaintyg för en resa eller ett evenemang? Gör så här

Kända coronavirusvarianter

Virusvarianter undersöks runt om i världen och ger ny information om virusvarianternas smittsamhet, patogenitet och andra egenskaper. Med hjälp av omfattande internationell uppföljning har man kunnat identifiera och spåra vissa coronaviruslinjer.

I Finland bedömer Institutet för hälsa och välfärd spridningen av virusvarianter i samarbete med sjukvårdsdistrikten, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), WHO och hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i olika länder. Muterade coronaviruslinjer är indelade i tre kategorier.

Virusvarianter av särskild betydelse

Coronaviruslinjer som sprider sig mer effektivt än andra eller har andra egenskaper som påverkar epidemin har identifierats av WHO som virusvariantlinjer av särskild betydelse, på engelska ”variant of concern” (VOC).

 • Alfa
  Den virusvariant som upptäcktes i Storbritannien i december 2020, och som troligen utvecklades tidigare under hösten 2020, smittar lättare än tidigare viruslinjer. Alfavarianten blev snabbt den dominerande koronaviruslinjen även i Finland, men med den snabba spridningen av Deltavarianten har dess andel minskat.
 • Beta
  Betavarianten som utvecklades hösten 2020 upptäcktes i Sydafrika och finns även i Finland. Betavarianten kan vara mer smittsam än de tidigare varianterna.
 • Gamma
  Gammavarianten som upptäcktes i december 2020 kan vara mer smittsam än andra virusstammar. Virusvarianten upptäcktes i Japan hos resenärer som återvände från Brasilien. I Finland konstaterades Gammavarianten för första gången i februari 2021.
 • Delta
  Den första Deltavarianten som påträffades i Indien hösten 2020 påträffades för första gången i Finland i mars 2021. I slutet av juni 2021 hade Deltavarianten redan ersatt den dominerande varianten av Alfamutationen.
 • Omikron
  Omikron, som upptäcktes i Sydafrika i november 2021, skiljer sig från andra coronaviruslinjer och informationen om egenskaperna hos virusvarianten blir mer preciserad i takt med att undersökningarna framskrider. Också i Finland har man identifierat olika varianter av omikronvirus.

Läs mer:
Läs mer om muterat coronavirus  (THL)

Coronavirusvarianter med intensifierad uppföljning

Den virusvariantlinje av intresse, på engelska variant of interest (VOI) som är föremål för intensifierad uppföljning, kan klassificeras enligt lokal expertbedömning.

 • Lambda
 • Myy

Signaler som ska följas upp

Som signaler som ska följas upp, på engelska alerts for further monotoring, kallas coronaviruslinjer där det förekommer mutationer och tros ha en inverkan på pandemin, men vars effekter ännu inte är kända.

Hur skyddar man sig från virusvarianter?

Virusvariationer kan förhindras från att spridas, liksom spridningen av ett redan existerande coronavirus.

 • Om symtom uppstår, gör vid behov ett coronatest och stanna annars hemma.
 • Håll avstånd till andra människor.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Använd munskydd särskilt när du rör dig på platser där det finns många andra människor.
 • Ta de rekommenderade doserna av coronavirusvaccinet och använd appen Coronablinker.

Läs mer:
Hur kan man förhindra coronasmitta?
Städanvisningar för att förhindra coronavirussmitta  (Arbetshälsoinstitutet)

Att hitta virusvarianter

Muterat coronavirus, liksom andra virus, identifieras genom sekvensering, det vill säga genom att fastställa virusgenomet, antingen delvis eller helt.

I praktiken, om en person har ett positivt coronatest, kan det sekvenseras. Endast en bråkdel av de konstaterade smittfallen sekvenseras, dvs. ett stickprov ska tas.

Läs mer:
Coronavirustest vid Mehiläinen

Samarbete vid sekvensering av coronaprov

Vid sekvenseringen av positiva coronaprover samarbetar Mehiläinen med Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet och Vita-laboratorierna.

Sekvenseringsmetoden gör det möjligt att upptäcka även de minsta variationerna i virusgenomet och att övervaka deras spridning. Förutom de mest kända brittiska och sydafrikanska varianterna, finns det vanligtvis flera andra förändringar i virusgenomet, men dessa leder inte alltid till förändringar i beteendet hos viruset, och man känner ännu inte till betydelsen av alla förändringar.

I Mehiläinens verksamhetsmodell är det möjligt att med tanke på virusvarianter genomföra fortsatta undersökningar av alla som har fått ett positivt coronaresultat.

Till vem rapporteras virusvarianterna?

Virusvarianter som hittas meddelas till de undersökta personerna, kommunernas smittskyddsmyndigheter och THL:s register över smittsamma sjukdomar.

Läs mer:
Muterat coronavirus  (THL)

Sivu päivitetty 15.12.2021

Läs mer