Anvisningar till den som kommer till laboratorieundersökningar

I Mehiläinens laboratorium tas många olika slags prover och många olika undersökningar görs. Läs mer om laboratoriets serviceutbud.

När du ska besöka laboratoriet för provtagning bör du ta reda på om du behöver förbereda dig på något sätt. Du kan i regel komma till laboratoriet för blodprov vid vilket klockslag som helst och utan föregående fasta. För vissa undersökningar krävs dock fasta och för vissa krävs en schemalagd provtagning. Rekommendationerna bör följas för att provet ska bli så tillförlitligt som möjligt och för att resultatet ska gå att jämföra med referensvärden.

Behöver jag en remiss till laboratoriet?

Du kan komma till laboratorieundersökningar med eller utan remiss. När du kommer till laboratorieprov utan remiss av en läkare kan du inte beviljas FPA-ersättning för kostnaderna och i regel täcker inte en eventuell vårdkostnadsförsäkring kostnaderna. Läs mer om avgifts- och betalningsgrunderna för FPA-ersättning 

Du får remiss till laboratorieundersökningar av en läkare eller en företagshälsovårdare. Om det krävs särskilda förberedelser inför undersökningen får du anvisningar av läkaren, vårdaren eller laboratoriet. Vid tidsbokning online kan du även skriva ut nödvändiga anvisningar.

Du kan komma till laboratorieundersökningar för vissa besvär du grubblar över även utan en remiss. Det lönar sig att diskutera resultaten med en läkare.

Tidsbokning till laboratorium

I de flesta fall kan man komma till laboratorieundersökningar utan tidsbokning. Dessa undersökningar inkluderar bland annat undersökningar av blod-, urin- och avföringsprov samt hjärtfilm, det vill säga EKG. Om du så önskar kan du även boka tid till provtagningen. Observera att en del laboratorier endast håller öppet enligt tidsbokning.

För vissa undersökningar, till exempel spirometri, ska man alltid boka tid. Tillgången till laboratorieundersökningar varierar enligt verksamhetsställe.

Du kan boka tid till laboratorieundersökningar genom att ringa läkarcentralens nummer eller boka online. Du hittar de olika läkarcentralerna och laboratoriernas öppettider när du söker verksamhetsställe.

Du kan boka provtagningstid online för

  • blod- och urinprov
  • papa-prov (cellprov från livmoderhalsen)
  • hjärtfilm, det vill säga EKG-undersökning.

Resultat av laboratorieprover

Kom överens med läkaren som skrev remissen om hur du ska få resultaten av dina laboratorieprover. Du kan även se resultaten i tjänsten MinMehiläinen. Du kan använda webbtjänsten MinMehiläinen eller en mobilapp.

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone 
Ladda ner appen MinMehiläinen i din Androidtelefon 

Specialister och verksamhetsställen

Jaana Myllylä
Laboratoriohoitaja
Birgit Asell-Johansson
Laboratoriohoitaja
Susanna Heikka
Laboratoriohoitaja, vastaanottosihteeri
Kristina Hotakainen
Laboratoriosektorin johtaja