Uträttande av ärenden för en annan person

En person som har fyllt 18 år och som har rättslig handlingsförmåga och förstår innebörden av en fullmakt kan befullmäktiga en annan vuxen att uträtta ärenden för honom eller henne i Mehiläinen. Fullmakten utfärdas med ett fullmaktsdokument. I dokumentet antecknas fullmaktshavarens rättigheter för att uträtta ärenden för en annan person så detaljerat som möjligt.

Gör så här, om du vill ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för dig i Mehiläinen:

1. Skriv ut blanketten ”Fullmakt för uträttande av ärenden för en annan person Mehiläinen Ab” på vår webbsida eller be att få blanketten på vår läkarcentral.

2. Fyll i blanketten och lämna in den till vilken som helst av Mehiläinens läkarcentraler (se Mehiläinens verksamhetsställen här). Vi kan tyvärr inte ta emot blanketter elektronisk, till exempel per e-post, av dataskyddsskäl.

Fullmakten kan även lämnas in av fullmaktshavaren. Om fullmaktshavaren lämnar in fullmakten, måste två personer bevittna fullmakten.

3. Vi ber dig uppvisa ett bildförsett identitetsbevis när du lämnar in blanketten. På det här sättet kontrollerar vi din identitet och säkerställer datasäkerheten för alla våra kunder. Följande dokument duger som identitetsbevis:

  • Pass (beviljat av medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ETA), Schweiz eller myndighet i San Marino)
  • Körkort (beviljat av myndighet i Finland)
  • Bildförsett identitetskort som beviljats av polisen

Fullmakten arkiveras i patientregistret enligt Mehiläinens anvisningar.

Återkallelse av fullmakt

Om du vill återkalla en fullmakt, fyll i blanketten ”Återkallelse av fullmakt” och gör på samma sätt som ovan. Återkallelsen av fullmakten arkiveras i patientregistret enligt Mehiläinens anvisningar.

Anvisningar till fullmaktshavaren

Som fullmaktshavare bör du alltid bevisa din identitet när du uträttar ärenden för någon annan i Mehiläinen. Var beredd på att åtminstone säga ditt namn, din personbeteckning och din hemadress samt fullmaktsgivarens namn och personbeteckning, om du uträttar ett ärende per telefon.

Kontaktuppgifter

Kontakta vår kundtjänst 010 414 00 (0,084 €/min), om du har frågor om att uträtta ärenden för någon annan. Kundtjänsten är öppen varje dag dygnet runt.

Uträttande av ärenden för ett barn

Endast barnets officiella vårdnadshavare kan uträtta ärenden för ett minderårigt barn. Vårdnadshavarens uppgifter registreras under barnets uppgifter i patientdatasystemet.

Det går att lägga till ett minderårigt barn i vårdnadshavarens familjeprofil i MinMehiläinen. Då ser vårdnadshavaren alla hälsouppgifter om barnet automatiskt i MinMehiläinen. Läs mer om familjeanslutning.

Vårdnadshavaren kan även se hälsouppgifterna för ett minderårigt barn i MinaKanta -tjänsten.