Uträtta ärenden för någon annan

Uträtta ärenden för en minderårig

Endast barnets officiella vårdnadshavare, lagliga representant eller assistent kan uträtta ärenden för ett minderårigt barn. Vårdnadshavarens eller representantens uppgifter registreras under barnets uppgifter i patientdatasystemet. Det går att lägga till ett minderårigt barn i vårdnadshavarens familjeprofil i MinMehiläinen. Då ser vårdnadshavaren barnets alla hälsouppgifter i MinMehiläinen. Läs mer om familjeanslutning. Vårdnadshavaren kan även se hälsouppgifterna för ett minderårigt barn i Mina Kanta -tjänsten (Kanta.fi).

En yrkespersons bedömning av den minderåriges självständiga beslutsförmåga och information om den minderåriges samtycke till utlämnande av hens uppgifter till vårdnadshavaren krävs för att uträtta ärenden för den minderårige. Som ett resultat kan vårdnadshavare se anteckningar, tidsbokningsinformation och recept relaterade till barnets servicehändelser även för barn som fyllt 12, om den unga har tillåtit utlämnande av information till vårdnadshavaren.

Bedömning av en minderårigs självständiga beslutsförmåga samt uträttande av ärenden på mottagningen

En yrkesperson inom hälso- och sjukvården måste höra den minderåriga patientens syn på sin behandling och bedöma patientens förmåga att besluta om sin egen behandling samt om utlämnande av besöksrelaterad information till vårdnadshavaren. De patientdatasystem som används på Mehiläinen bedömer den minderåriga patientens beslutsförmåga och bedömer vidare om besöksrelaterad information kan lämnas ut till vårdnadshavaren.

I samband med tidsbokning tillfrågas den minderårige om hen tillåter att tidsbokningen är synlig för vårdnadshavaren. Om den minderårige så vill, får tidsbokningsinformationen inte visas för vårdnadshavaren, och för detta krävs ingen bedömning av beslutsförmåga. Ingen tidsbokningsinformation eller tidsbokningspåminnelser kommer att skickas för det bokade besöket. Om den minderårige väljer att dölja tidsbokningsinformationen för vårdnadshavaren, ska fakturan betalas efter besöket i kassan. En faktura kommer att skickas till den minderåriges hemadress för tider som inte avbokats enligt avbokningsanvisningarna eller som inte avbokats alls. Den egentliga bedömningen av beslutsförmågan och anteckningen om visningen av patientuppgifter till vårdnadshavare görs på mottagningen av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården.

Mer information om bedömningen av en minderårigs självständiga beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården finns på THL:s webbplats. 

Uträtta ärenden för en vuxen

En person som har fyllt 18 år och som har rättslig handlingsförmåga och förstår innebörden av en fullmakt kan befullmäktiga en annan vuxen att uträtta ärenden för hen hos Mehiläinen. Fullmakten utfärdas med ett fullmaktsdokument. I dokumentet antecknas den befullmäktigades rättigheter att uträtta ärenden åt någon annan så detaljerat som möjligt.

Gör så här, om du vill ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden åt dig hos Mehiläinen:

1. Skriv ut blanketten ”Fullmakt för uträttande av ärenden för en annan person i Mehiläinen” (PDF, 649 kB) på vår webbplats eller be att få blanketten på vår läkarcentral.

2. Fyll i blanketten och lämna in den till vilken som helst av Mehiläinens läkarcentraler. Av dataskyddsskäl kan vi tyvärr inte ta emot blanketter elektroniskt, till exempel per e-post.

Fullmakten kan även lämnas in av personen som befullmäktigas i fullmakten. Om den befullmäktigade lämnar in fullmakten, måste två personer bevittna fullmakten.

3. Vi ber dig uppvisa ett bildförsett identitetsbevis när du lämnar in blanketten. På det här sättet kontrollerar vi din identitet och säkerställer datasäkerheten för alla våra kunder. Följande handlingar duger som identitetsbevis:

  • Pass (beviljat av medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ETA), Schweiz eller myndighet i San Marino)
  • Körkort (beviljat av myndighet i Finland)
  • Bildförsett identitetsbevis som beviljats av polisen

Fullmakten arkiveras i patientregistret enligt Mehiläinens anvisningar.

Återkallande av fullmakt

Om du vill återkalla en fullmakt, fyll i blanketten ”Återkallelse av fullmakt för uträttande av ärenden för en annan person” (PDF, 616 kB) och gör på samma sätt som ovan. Återkallandet av fullmakt arkiveras i patientregistret enligt Mehiläinens anvisningar.

Anvisningar till den befullmäktigade

Som befullmäktigad ska du alltid styrka din identitet när du uträttar ärenden för någon annan hos Mehiläinen. Var beredd på att åtminstone ange ditt namn, din personbeteckning och din hemadress samt fullmaktsgivarens namn och personbeteckning, om du uträttar ett ärende per telefon.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om att uträtta ärenden för någon annan eller om bedömning av en minderårigs förmåga att fatta självständiga beslut, kontakta vår kundtjänst 010 414 00 (0,084 €/min). Kundtjänsten är öppen varje dag dygnet runt.