Digital coachning om ändrade levnadsvanor för kunder inom företagshälsovården

Vill du ha stöd för till exempel psykiskt välbefinnande, ett aktivt liv eller en hälsosam kost? Vi erbjuder våra företagshälsovårdskunder nya digitala vård- och coachningsprogram för livsstilsförändringar samt vid psykiska problem.

Syftet med de digitala coachningsprogrammen är att stödja och uppmuntra den anställda vid livsstilsförändringar och att erbjuda metoder för främjande av det egna välbefinnandet. I coachningarna ingår digitalt innehåll som publiceras varje vecka i MinMehiläinen-appen och -webbtjänsten (teman, uppgifter och enkäter om coachningens effekt) samt en egen coach, som är en yrkesperson inom företagshälsovården. Beroende på programmet stöttar coachen kunden på distans eller på coachningsmöten. Alla möten kan ordnas som distansmottagning.

Digivalmennus - Syö terveellisemmin

Digital coachning till våra kunders förfogande

Digitala coachningsprogram inom kost och viktkontroll:

 • Ät hälsosammare – coachning för en hälsosam diet (12 veckor, inkluderar stöd på distans av en företagshälsovårdare)
 • Lätta – coachning om viktkontroll(16 veckor, inkluderar tre möten med en företagshälsovårdare samt distansstöd)
 • Kontrollera din vikt – coachning om beständig viktkontroll(16 veckor, inkluderar tre möten med en företagspsykolog samt distansstöd och två möten med en näringsterapeut

Digitala coachningsprogram för mentalt välbefinnande och god sömn:

 • Hämta andan – coachning för stressminskning och mentalt välbefinnande(13 veckor, inkluderar stöd på distans av en företagshälsovårdare)
 • Sov bättre – coachning vid tillfällig sömnlöshet(12 veckor, inkluderar tre möten med en sömncoach samt distansstöd)
 • Må bättre – coachning vid nedstämdhet och ångest(15 veckor, inkluderar tre möten med en sinnesstämningscoach samt distansstöd)
 • Insikter om interaktion – coachning om belastande människorelationer och utveckling av förmågan till växelverkan(15 veckor, inkluderar tre möten med en sinnesstämningscoach samt distansstöd)
 • Må bra i arbetet – coachning om utbrändhet(12 veckor, inkluderar 1-3 möten med en företagspsykolog samt distansstöd)
 • Sömn som utmaning – coachning för personer med långvarig sömnlöshet och oregelbunden arbetstid (16 veckor, inkluderar fem möten med en sömncoach samt distansstöd)

Digitala coachningsprogram inom motion och aktivitet:

 • Kom igong med motionen –coachning om ökad aktivitet (12 veckor, inkluderar stöd på distans av en företagshälsovårdare)
 • Motion som vana –coachning för hälsosam och regelbunden motion (12 veckor, inkluderar 1-3 möten med en företagsfysioterapeut samt distansstöd)

Digitala coachningsprogram för att sluta röka

 • Fri från tobak –coachning för att sluta röka (13 veckor, inkluderar tre möten med en företagshälsovårdare samt distansstöd)

Digitala coachingsprogram för att minska alkoholkonsumtionen

 • Bedöm din alkoholkonsumtion (5 veckor utan distansstöd men det finns en möjlighet att kontakta din egen företagshälsovårdare). Coachningen och videobiblioteket i anslutning till temat kan fritt användas av alla våra kunder inom företagshälsovården.
 • Drick mindre -coachning för att minska alkoholkonsumtionen eller sluta dricka (12 veckor, inkluderar tre möten med en företagshälsovårdare samt distansstöd)

Digitalt stödda behandlingsprogram vid utmaningar inom psykisk hälsa:

 • Hjälp för ångest –coachning om behandling av lindrig ångest (12 veckor, inkluderar fem möten med en företagspsykolog samt distansstöd)
 • Hjälp mot depression –coachning om behandling av lindrig depression (12 veckor, inkluderar fem möten med en företagspsykolog samt distansstöd)
 • Hjälp mot episodic ångest –coachning om behandling av panikångest (12 veckor, inkluderar fem möten med en företagspsykolog samt distansstöd)
 • Hjälp mot social ångest –coachning om behandling av social fobi (12 veckor, inkluderar fem möten med en företagspsykolog samt distansstöd)

Ett digitalt stött coachnings- eller behandlingsprogram kan inledas med till exempel ett besök på mottagningen, en hälsoundersökning eller ett med programmet Radar för välmående (webbsidan på finska) konstaterat personligt behov. Till företagspsykologens behandlingsprogram krävs en läkarremiss. Digitala coachningsprogram är ett nytt sätt att stödja individen och ersätter traditionella handledningsbesök på mottagningarna.

Du får mer information om tjänsterna för ditt företag från din kontaktperson inom företagshälsovården eller den kundansvarige.