Stadium: HR-chef Heidi Lehto

Stadium är ett modernt och aktivt företag, med målet att aktivera världen. Stadium sysselsätter omkring 900 personer i Finland och alla har tillgång till samma tjänster för främjande av välbefinnande och arbetsförmåga. Tjänstepaketet för företagshälsovård har tagits väl emot av de anställda och de upplever att det är en värdefull arbetsplatsförmån.

(Video på Finska)