Handelslaget KPO: Personaldirektör Leif Lindberg

Handelslaget KPO grundades som Finlands första regionhandelslag år 1906. I dag är KPO ett företag som ägs av mer än 110 000 ägarkunder, i 30 kommuner runt om i Österbotten. KPO har verksamhet inom handels-, hotell-, restaurang- och bilförsäljningsbranschen och sysselsätter permanent totalt 1 700 personer.

Mehiläinens och KPO:s samarbete inleddes i januari 2017 och redan efter det första året uppnåddes de gemensamt uppställda målen.

(Video på Finska)