Fitness-idrott - lyssna på dig själv

Med fitness avses träning på gym, hälsosam mat och strävan mot ett visst utseende. Ur motionssynvinkeln är fitness helt okej bara man inte tar den till det extrema.

För mycket är för mycket också i fitness

Som extremsport kan fitness leda till olika störningssituationer och vara skadlig i synnerhet för en ung person vars biologiska utveckling inte ännu är fullbordad. För mycket träning och dieter kan leda t.ex. till störningar i menstruationscykeln, nedgång i bentätheten och på längre sikt t.ex. barnlöshet. Också i den här grenen är det bra att komma ihåg att det ska vara måtta i allt och lyssna på sig själv.

"Tränar vi därför att det får oss att känna oss bra och att vi hålls friska eller därför att vi är missnöjda med något i oss själva?” – Pippa Laukka, idrottsläkare, Liiku ja urheile terveenä.

Specialister och verksamhetsställen

Jaana Strandvall
Työterveyslääkäri, erikoistuva
tammikuu 2022viikko 4