Symtom på coronavirusinfektion: Symtom på covid-19 och långvarig covid

Coronaviruset (covid-19) orsakar en akut luftvägsinfektion. De vanligaste symptomen vid coronavirussmitta är mycket lika symtomen vid andra lindrigare luftvägsinfektioner: feber, hosta, muskelvärk och trötthet. Även andra symtom kan förekomma vid covid-19, såsom tarm- eller ögonsymtom.

Enbart symtom indikerar inte om luftvägsinfektionen orsakas av ett coronavirus eller av någon annan bakterie eller något annat virus som orsakar luftvägsinfektion.

Symtom vid coronavirusinfektion

 • huvudvärk, muskelvärk
 • snuva, hosta, halsont, andnöd eller feber
 • förändringar i smak- eller luktsinnet
 • diffusa tarmsymtom såsom kräkningar, illamående och diarré

Om du misstänker coronavirussmitta eller snabbt behöver ett coronatest, gör så här:

 1. Om du har symtom och har exponerats för smitta, kontakta Digikliniken.
 2. Om du behöver ett coronatest för en resa eller ett evenemang, gå till webbutiken.
 3. Välj den testplats för coronatestet som passar dig bäst.
 4. Se priset för coronatest.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

Symtom på och vård av långvarig covid

Man talar om långvarig covid (eng. long covid), dvs. långvariga symtom på coronavirusinfektion (covid-19), när symtomen har pågått i över tre månader. Långvariga symtom kan förekomma i flera organ samtidigt. Det finns ännu inga enhetliga diagnostiska kriterier för långvarid covid.

Symtomen förvärras av sömnbrist, stress, kognitiv och fysisk belastning. De långvariga symtomen varierar och återkommer efter bättre perioder.

Symtom på och långvarig covid

Det vanligaste symtomet på långvarig covid är utmattning, vilken inte bara är trötthet, utan också en oförmåga att klara av vardagliga uppgifter, brist på energi och ett obehagligt tillstånd som inte lindras ens genom vila.

Dessutom är minnesproblem, koncentrationsproblem och kognitiva störningar, dvs, så kallad hjärndimma, vanliga symtom på långvarig covid.

Övriga symtom på långvarig covid:

 • andnöd
 • yrsel
 • kronisk smärta
 • muskelvärk
 • huvudvärk
 • hjärtklappning

Dessutom har symtom i huden, luktsinnet, nervsystemet, ögonen, hjärtat, andningsorganen och bukområdet beskrivits som långvariga symtom.

Psykiska störningar, särskilt ångest, har observerats hos patienter med långvariga symtom utöver posttraumatisk stress.

När ska jag gå till läkaren?

Om de långvariga symtomen på covid kvarstår i veckor eller månader, och om symtomen påverkar funktionsförmågan, uppsök läkare.

Andra sjukdomar kan ha liknande symtom som långvarig covid och därför bör läkaren bedöma möjligheten för andra tillstånd och ordinera nödvändiga ytterligare undersökningar.

Diagnosen för långvariga symtom baseras på symtomen och uteslutning av andra sjukdomar.

Om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion rekommenderar vi att du kontaktar Digikliniken eller bokar tid hos någon av våra kliniker som behandlar luftvägsinfektioner. Du kan också boka tid genom att ringa vår kundtjänst på nummer 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

Vård av långvarig covid

Ofta lättar de långvariga symtomen efter några månader. Det finns för närvarande ingen direkt behandling för långvariga symtom på coronavirusinfektion och vården är symtomatisk.

Eftersom syndromet är mångfacetterat, är det fördelaktigt med övergripande och tvärvetenskaplig behandling i samarbete med fysioterapeuter och experter på psykisk hälsa.

Läs mer:
Information om symtom på och behandling av coronavirusinfektion  (THL)
Ytterligare information om långvariga följdverkningar  (THL)

Sidan uppdaterades senast: 16.11.2021

Läs mer