Vilka är coronavirusets symtom?

Coronavirus orsakar (covid-19-sjukdomens) luftvägsinfektion, men det har även konstaterats kunna orsaka andra symtom, såsom tarm- eller ögonsymtom. Läs mer om coronavirusets vanligaste symtom på THL:s webbplats .

Har du coronasymtom?

Om du svarar ”ja” på någon av följande frågor om symtom i anslutning till corona, rekommenderar vi att du kontaktar Digikliniken, bokar en tid till distansmottagning, till någon av våra kliniker som fokuserar på behandlingen av luftvägsinfektioner eller ringer vår kundtjänst på numret 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

  • Har du något av följande symtom på luftvägsinfektion:
    snuva, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk eller feber?
  • Har ditt smak- eller luktsinne förändrats?
  • Eller diffusa tarmsymtom, såsom illamående eller diarré?
  • Eller har du symtom som tyder på ögoninflammation, såsom varbildning, rodnad eller rinnande ögon?

Läs mer: Misstänker du att du har smittats av coronaviruset? Läs följande anvisningar

Texten uppdaterades senast: 10.11.2020