Mehiläinen drive-in-teststationer (antikroppstest)

Om du får en läkarremiss till antikroppstest och kommer till drive-in-teststationen med bil, ska du stanna kvar i bilen hela tiden. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella övriga anvisningar som du får på teststationen. Du behöver alltså inte alls lämna bilen under provtagningen. Observera att det ibland kan förekomma köer på våra teststationer och att du kanske måste vänta på din tur att bli testad.

Kontrollera teststationernas öppettider på verksamhetsenhetens webbplats:

Om den närmaste inkörningstestpunkten är mycket långt borta, kontakta vår kundtjänst på 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). Starta enheterna inuti testpunkterna, som också testas i enheterna.