Coronavirustest för idrottsföreningar och -evenemang

Utöver coronavirustestning av privatpersoner erbjuder vi även coronavirustest för idrottsföreningars och -organisationers behov, till exempel för idrottsevenemang.

När kan en symtomfri idrottare behöva ett coronatest?

Enskilda idrottare, lag eller föreningsmedlemmar kan behöva ett coronatest och -intyg när de reser till tävlingar, matcher eller för träningsresor antingen utomlands eller i Finland.

Coronavirustestning av symtomfria idrottare kan även behövas när de deltar i ett idrottsevenemang. Ibland kan det även vara frågan om frivillig testning av en enskild idrottare inför en tävling för att man ska kunna undvika onödig exponering.

Hur går coronavirustestet för idrottare till?

Vi på Mehiläinen har inlett samarbete med ett flertal idrottsföreningar och -organisationer vad gäller coronavirustest. Vi utför aktivt test i enlighet med föreskrifterna för olika idrottsgrenar och varje specifik gren. Dessutom har vi möjlighet att smidigt och enligt en relativt snabb tidtabell ordna coronatestpunkter i samband med olika idrottsevenemang.

Provtagningsprocessen genomförs i enlighet med kundens behov och önskemål:

  • Vi kan ta testpunkten till önskad plats.
  • Testningen kan ordnas vid önskad tidpunkt – även på kvällar och veckoslut.
  • Det är även möjligt att med snabb varsel ordna coronavirustest: till och med på några dagar.
  • Varje testning planeras alltid individuellt till att svara mot idrottarnas, idrottsföreningens eller till exempel idrottsförbundets behov.
  • Utöver PCR-test erbjuder vi även idrottsföreningarna antigentest, där resultatet kan fås inom till och med 20 minuter.
  • Om coronavirustestningen koncentreras till Mehiläinen kan vi erbjuda testning och coronaintyg till idrottsföreningens eller -organisationens medlemmar till ett lägre pris.

Mer information om coronavirustesterna

Resultatet av ett PCR-test fås inom 1–3 dagar och i brådskande fall redan inom sex timmar. Dessutom genomför vi antigentest, där resultatet som snabbast kan fås inom 20 minuter.

PCR-testet kan tas när som helst, det vill säga antingen av en symtomfri person eller en person med symtom i vilket sjukdomsskede som helst. Antigentestet rekommenderas i första hand när personen har symtom och dessa har varat mindre än fem dygn. Antigentestet är inte lika känsligt som PCR, men det är snabbare än PCR-testet.

Ett antigentest kan även användas vid testning av en symtomfri person i det fall man snabbt vill ha resultatet, till exempel på evenemang, och man godkänner en sämre känslighet. Tack vare det snabba resultatet har det redan använts på många idrottsevenemang. Man kommer alltid separat överens med läkare om användningen av antigentest för symtomfria personer.

Blev du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss: Kristiina Ylinen, kristiina.ylinen@mehilainen.fi.