Coronatest av barn

Även barn kan insjukna i COVID-19-coronavirusinfektion. De flesta sjukdomsfall har dock rapporterats bland vuxna och enligt tillgänglig information insjuknar inte barn enklare än vuxna i en infektion orsakad av coronavirus.

Barn och unga med god grundhälsa har liten risk att insjukna i allvarlig coronavirusinfektion. Även barn och unga vars grundsjukdom (till exempel astma, hjärtsjukdom eller diabetes) är i god vårdbalans utan några betydande extra sjukdomar insjuknar sällan allvarligt.

När ska jag ta barnet till coronavirustest?

Om du misstänker att ditt barn har coronavirussmitta eller om barnet har symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber ska du kontakta Digikliniken. För att kunna sköta ärenden för ditt minderåriga barns eller en familjemedlems räkning ska du först göra en familjeanslutning. När du har gjort en familjeanslutning kan du sköta ärenden för ditt barns räkning i Digikliniken, men även se barnets testresultat i MinMehiläinen .

Inled ett samtal via Digiklinikens kanal Luftvägssymtom eller coronavirustest och välj därefter för vems räkning du sköter ärendet. Digiklinikens läkare svarar på samtalet och ger dig vid behov en remiss till lämpligt coronavirustest.

När du har fått en remiss för ditt barn till ett coronavirustest kan du söka närmaste drive-in-testplats och ta ditt barn till ett test. Kom ihåg att du alltid behöver en remiss till coronavirustest.

Läs noggrannare anvisningar

Hur ska jag förbereda mig inför ett coronavirustest av barn?

Coronavirustestet görs vanligtvis både hos vuxna och hos barn med ett prov som tas från nässvalget via näsborren med en böjlig bomullspinne. Bomullspinnen för små barn och nyfödda är tunnare än för större barn och vuxna. Snyt näsan före testet. Om barnet ännu inte själv kan snyta sig räcker det med att torka näsan.

Barnet kan känna sig ängsligt före testet, därför är det bra om föräldern i stora drag berättar om vad som kommer att hända vid provtagningen.

Berätta bland annat följande för barnet:

  • Provet tas via näsan med en bomullspinne
  • Provtagningen kan kännas obehaglig, men är snabbt över
  • Det är viktigt att göra ett coronavirustest och därför måste provet tas även om det inte känns så trevligt

Det lönar sig inte att bagatellisera det obehagliga med testet, men man bör dock undvika att i onödan skrämma upp barnet. Varje förälder känner vanligtvis bäst sitt eget barn och vet hur mycket och på vilket sätt det lönar sig att berätta om provtagningen för barnet.

Vid provtagningen är det bra om barnet får sitta i famnen på föräldern för att testet enklare ska kunna göras. Bomullspinnen kan kittla i näsan och då rör barnet lätt på huvudet, men för att provtagningen ska lyckas måste huvudet hållas stilla. Det är viktigt att föräldern håller barnet på plats genom att med ena handen hålla om barnets händer och hålla den andra handen på barnets panna.

På en drive-in-testningsstation lönar det sig för föräldern att hålla barnet i famnen under provtagningen, antingen i fram- eller baksätet. Testet kan även göras så, att barnet sitter i sin egen bilstol. I detta fall är det bra om föräldern får plats bredvid barnet så att han eller hon vid behov kan hålla barnet på plats under provtagningen.

Även för en vuxen kan ett coronavirustest vara en ny och nervös situation. Det är viktigt att föräldern själv hålls lugn och kommer ihåg att andas. En lugn vuxen gör vanligtvis att även barnet blir lugnt.

Ersätter barnets sjukkostnadsförsäkring ett coronavirustest?

I de flesta fall ersätter barnets sjukkostnadsförsäkring ett coronavirustest, om det för detta finns en läkarremiss och det ingår i behandlingen av en sjukdom. Kontrollera på förhand i försäkringsvillkoren eller med ditt försäkringsbolag om försäkringen ersätter ett coronavirustest och om du för besöket får ett direktdebiteringstillstånd.

Läs mer: Försäkringsärenden i Mehiläinen (på Finska)

När och var kan jag se barnets testresultat?

För att kunna se ett minderårigt barns testresultat i MinMehiläinen måste du göra en familjeanslutning. Resultatet av coronavirustestet syns i MinMehiläinen efter 1–3 dygn. Vänta alltså tre dygn på att testresultatet blir klart. Vi analyserar test dygnet runt, vilket innebär att du kan få testresultatet även mitt i natten.

Om testet är positivt får du en elektronisk enkät i MinMehiläinen för kartläggning av eventuella smittkedjor. Dessutom blir du uppringd av vår hälso- och sjukvårdpersonal som går igenom anvisningarna för hemkarantän med dig och säkerställer uppgifterna om eventuella smitt- och exponeringskedjor för ställningstagande och beslut av infektionsläkaren i din hemkommun. Uppgifterna är viktiga för att kunna förhindra spridningen av epidemin i Finland.

Vi meddelar positiva testresultat antingen till din hemkommun eller till ditt sjukvårdsdistrikt och följer alltid det tillvägagångssätt som har överenskommits enligt region. Även vid utredningen av smittkedjan agerar vi enligt de regionala tillvägagångssätten, det vill säga att en representant för antingen Mehiläinen, hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet sköter om utredningen från fall till fall.

Institutets för hälsa och välfärd(THL) upprätthåller aktuell information om coronavirus i anslutning till barn. De senaste rekommendationerna gällande bland annat coronavirustestning av barn och återgång till småbarnsfostran och skola finns på THL:s webbplats.

Läs mer: THL – Barn och coronaviruset 

Som experter i artikeln Petri Koponen, MD, specialläkare inom barnsjukdomar, och Emmi Leskinen, bioanalytiker.