Coronaintyg

Corona intyg

Du kan behöva ett intyg över att ha testat negativt för coronaviruset, till exempel när du reser. Destinationslandet eller flygbolaget kan kräva ett visst coronavirustest, ett negativt resultat av ett coronavirustest och ett intyg över resultatet av passagerarna. Du kan även behöva ett separat fit to fly-intyg för flygresan, om ditt hälsotillstånd kräver det. Om du ska på en resa, kontrollera vilka inreseregler, testkrav och behov av intyg som gäller med både ditt flygbolag och myndigheterna i destinationslandet, såsom närmaste ambassad i det landet, innan du reser.

Är du symtomfri och behöver ett coronaintyg för en resa eller ett evenemang, gå till webbutiken:

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Hur får jag ett coronaintyg?

När provtagningsresultatet är klart och provsvaret är negativt, får du automatiskt ett elektroniskt coronaintyg över att du har testat negativt för coronaviruset till MinMehiläinen-tjänsten varifrån du kan skriva ut intyget vid behov. Det elektroniska intyget är avgiftsfritt.

ÖPPNA MINMEHILÄINEN

Om du behöver ett intyg över negativt coronvirustest kan du få det när testresultatet är klart.

När ditt testresultat är klart och det är negativt kan du be om ett intyg från vilken av Mehiläinens läkarstationer som helst. Du får intyget genom att hämta det från läkarcentralens reception. Du kan även be om intyget per telefon och antingen hämta det enligt överenskommelse eller skriva ut det via MinMehiläinen-tjänsten. Om intyget måste vara i original (inte en kopia), måste du hämta det från mottagningen. Ta med ett identitetsbevis när du hämtar intyget. Intyget kostar 23,90 €.

Intyget finns i MinMehiläinen-tjänsten i samband med inspelningen av koronotestets remissbesök under sjukledighet. För att öppna intyg, tryck på OPEN-ikonen. Det elektroniska intyget är gratis.

Av det negativa intyget över coronatest framgår att ditt covid19-prov har varit negativt enligt laboratorieundersökningen. Kom ihåg att enbart ett intyg över ett negativt coronatestresultat är inte ett fit to fly-intyg och det tar inte ställning till resenärens övriga hälsotillstånd med tanke på flygsäkerheten.

Om du inte använder MinMehiläinen eller om du behöver ett coronaintyg i original, kan du få intyget genom att hämta det i läkarcentralens reception. Ta med dig ett identitetsbevis när du hämtar intyget. Priset för ett intyg som hämtas från läkarcentralen är 23 €. Intygen är alltid på engelska.

Intyget över att du har testat negativt för coronaviruset bekräftar att ditt covid19-prov har varit negativt enligt laboratorieundersökningen. Observera att enbart ett intyg över ett negativt coronatestresultat inte är ett fit to fly-intyg och det tar inte ställning till resenärens övriga hälsotillstånd med tanke på flygsäkerheten.

Hur får jag ett fit to fly-intyg?

Om du har tänkt resa inrikes eller utrikes med flyg och du har problem med hälsan eller om du till exempel är gravid, kan du behöva ett separat ställningstagande av en läkare över att det är säkert för dig att resa. Då är det fråga om ett fit to fly-intyg i vilket läkaren tar ställning till om ditt hälsotillstånd tillåter dig att flyga. Kom alltid ihåg att kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver av dig inför resan.

Om du behöver ett intyg över att du har testat negativt för coronaviruset och ett fit to fly-intyg som en läkare skrivit ut och i vilket läkaren har tagit ställning till covid 19-testresultatet, kan du boka tid till läkaren genast, till och med samma dag, efter att testresultatet har blivit klart och du har fått bekräftat att det är negativt. Fit to fly-intygets pris är från 124 €. I allmänhet räcker det med ett fit to fly-intyg som skrivits ut av en allmänläkare.

Läs även:
THL – Resor och coronaviruspandemin 

Corona och resor

Vid utlandsresor måste landspecifika restriktioner beaktas. Aktuell information om destinationslandets inreseregler får du av myndigheterna i destinationslandet och till exempel av närmaste ambassad i landet i fråga.

Ta reda på om landet kräver att resenärer som reser in i landet ska ha gjort ett coronatest eller ha ett coronaintyg. Du kan köpa ett coronatest och ett coronaintyg inför resan i Mehiläinens webbutik.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG ENKELT

Läs mer:
Mer information om resor och coronaviruspandemin  (THL)
Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemi n (Gränsbevakningsväsendet)
Frågor och svar om resor  (Statsrådet)

Coronatest och coronaintyg för destinationslandet

Du kan köpa ett coronatest och ett coronaintyg inför resan i webbutiken.

Observera att de landspecifika restriktionerna varierar. Ta alltid reda på vilka resekrav som gäller i destinationslandet.

Coronatest till Spanien

Coronatest och coronaintyg för en resa till Spanien.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Storbritannien

Coronatest och coronaintyg för en resa till Storbritannien.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Italien

Coronatest och coronaintyg för en resa till Italien.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Grekland

Coronatest och coronaintyg för en resa till Grekland.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Kroatien

Coronatest och coronaintyg för en resa till Kroatien.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Lettland

Coronatest och coronaintyg för en resa till Lettland.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Norge

Coronatest och coronaintyg för en resa till Norge.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Portugal

Coronatest och coronaintyg för en resa till Portugal.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Frankrike

Coronatest och coronaintyg för en resa till Frankrike.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Tyskland

Coronatest och coronaintyg för en resa till Tyskland.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Danmark

Coronatest och coronaintyg för en resa till Danmark.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Thailand

Coronatest och coronaintyg för en resa till Thailand.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Turkiet

Coronatest och coronaintyg för en resa till Turkiet.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till Ryssland

Coronatest och coronaintyg för en resa till Ryssland.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Coronatest till USA

Coronatest och coronaintyg för en resa till USA.

KÖP ETT CORONATEST OCH ETT CORONAINTYG

Frågor och svar om coronaviruset och resor

Behöver jag ta ett coronatest före resan?

Om du planerar en utlandsresa, observera att länder kan ha inresebegränsningar. Till exempel kräver vissa länder att alla passagerare som anländer ska uppvisa ett negativt coronatestresultat och ett intyg på detta. Kontrollera vilka inreseregler, testkrav och behov av intyg som gäller med myndigheterna i destinationslandet, till exempel närmaste ambassad i landet, före resan.

Information om restriktioner i olika länder finns bland annat på följande webbplatser:

Hur ska jag göra för att få göra ett coronatest före resan?

Enklast får du ett coronatest och ett coronaintyg inför en resa är i Mehiläinens webbutik. Om det är fråga om en arbetsresa, får du en remiss från företagshälsovårdscentralerna.

När du har fått en remiss kan du söka dig till vilken som helst av Mehiläinens teststationer. Du hittar stationerna på vår webbplats.

Vad kostar en remiss, ett test och ett intyg?

Priser i Mehiläinens webbutik:

  • PCR-test 192,90 €
  • Antigentest 172,90 €
  • PCR- och antigentest 321,90 €

I priset ingår remiss, coronatest efter eget val, provtagning och coronaintyg. Du får ingen FPA-ersättning för test som tagits för en resa.

Gå till Mehiläinens webbutik

Hur snabbt får jag resultatet av coronatestet?

För symtomfria resenärer används i allmänhet PCR-test. Testresultatet är klart inom 1–2 dygn. På teststationerna Esbo Otnäs, Vanda Dickursby, Helsingfors Mässcentrum, Ärtholmen Drive-in Express och Jyväskylä Drive-in Express är det möjligt att få testresultatet inom sex timmar.

Ett antigentest blir klart på cirka 30 minuter.

Observera den tid som krävs för att testet ska bli klart, om destinationslandet kräver ett negativt testresultat inom en viss tidsgräns.

Hur lång tid före resan kan jag ta ett coronatest?

Det varierar från land till land. Resenären måste kontrollera och ta hänsyn till tidsfristerna. Exempelvis kan kravet vara ett negativt test som har tagits mindre än 72 timmar före inresan.

Var hittar jag resultatet av coronatestet?

När testresultatet är klart kan du se det i MinMehiläinen-tjänsten. Testresultaten blir klara dygnet runt, så svaret kan komma när som helst på dygnet.

Kontrollera att du har anslutit ditt barn till familjeprofilen i MinMehiläinen-appen före provtagningen för att få testresultatet, om resultatet gäller ett minderårigt barn.

Behöver jag ett intyg över att ha testat negativt för coronaviruset?

En del länder kräver att alla passagerare som anländer till landet ska uppvisa ett negativt coronatestresultat och ett intyg på detta. Ta reda på vilka intyg du behöver i god tid före resan eftersom olika regler gäller i olika länder. Flygbolagen kan även ha egna anvisningar för vilka intyg som krävs av passagerarna för ombordstigning. Tänk även på dem när du planerar din resa.

Om du behöver ett intyg över att du har testat negativt för coronaviruset, får du det efter att det negativa testresultatet har blivit klart.

Ta hänsyn till eventuella landspecifika tidsbegränsningar för negativa testresultat.

Behöver jag andra intyg, t.ex. fit to fly?

Det varierar mellan olika länder och olika flygbolag vilka intyg som krävs av passagerarna. Ibland räcker det med ett negativt coronaintyg, men det är möjligt att destinationslandet eller flygbolaget kommer att kräva inte bara ett negativt coronaintyg, utan även bland annat ett intyg som skrivits ut av en läkare, ett så kallat fit to fly-intyg. Kontrollera vilka intyg som krävs i god tid före resan.

Boka tid till en läkare, om du behöver ett läkarintyg.

Boka tid

Vad är skillnaden mellan ett coronaintyg och ett fit to fly-intyg?

Ett coronaintyg, dvs. ett intyg över negativt coronatestresultat bevisar endast att du har testat negativt för covid-19. Det tar inte ställning till din hälsa i övrigt med tanke på flygsäkerheten.

Ett fit to fly-intyg är ett ställningstagande av en läkare över att det är säkert för dig att resa. Om du har tänkt resa inrikes eller utrikes med flyg och du har problem med hälsan eller om du till exempel är gravid, kan du behöva ett fit to fly-intyg, dvs. ett separat ställningstagande av en läkare över att det är säkert för dig att resa.

Kom alltid ihåg att kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver av dig inför resan.

Vad ska jag göra om coronatestet före resan är positivt?

Om ditt coronatest är positivt, blir du satt i karantän och din resa ställs in.

Kontakta en läkare på Digikliniken eller på distansmottagningen, om du behöver ett separat läkarintyg för flyget/resan/försäkringsbolaget. Ett besök på Digikliniken kostar 41,90 € och faktureringen för distansläkarmottagningen är tidsbaserad och faktureras enligt använd tid.

Gå till Digikliniken

Vad betyder frivillig karantän?

Frivillig karantän efter resan innebär att du bör undvika nära kontakt med personer utanför ditt hushåll efter resan alltid när det är möjligt och stanna hemma. Den frivilliga karantänen efter en resa varar i 10 dygn. Genom att vara i frivillig karantän skyddar du andra mot smitta.

Det är möjligt att lämna hemmet för den som är i frivillig karantän av nödvändiga skäl. Ett läkarbesök räknas till exempel som ett nödvändigt skäl. Använd munskydd när du rör dig utanför hemmet och kom ihåg att hålla avstånd. Det rekommenderas inte att vuxna går till jobbet och barn till dagvård/skola under frivillig karantän.

Läs även: THL – Resor och coronaviruspandemin  

När rekommenderas frivillig karantän?

Från och med den 12 oktober 2020 rekommenderas passagerare som kommer till Finland från länder med hög incidens av coronaviruset att hålla sig i frivillig karantän i 10 dagar. Den som vill kan förkorta karantäntiden med två negativa coronavirustest.

Läs även:
Statsrådet – Inreserestriktioner 
THL – Resor och coronaviruspandemin  

Går det att förkorta den frivilliga karantänen med test?

Det går att förkorta den frivilliga karantänen med två frivilliga coronatest:

  • Om du har med dig ett intyg över negativt coronatest som är högst 72 timmar gammalt vid ankomsten till Finland, kan du göra ett nytt coronatest tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet. Om båda testerna är negativa, avslutas den frivilliga karantänen.
  • Om du inte har ett intyg över negativt coronatest som är under 72 timmar gammalt vid ankomsten till landet, ska du ta ett test genast du kommer till landet och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om båda testerna är negativa, avslutas den frivilliga karantänen.

Håll dig i frivillig karantän och vänta på anvisningar medan du väntar på testresultatet.

Hur gör jag för att ta ett test efter resan?

Du behöver alltid en remiss för ett coronatest. Enklast får du ett coronatest och ett coronaintyg inför en resa är i Mehiläinens webbutik. Du kan få en remiss från Mehiläinens Digiklinik.

När du har fått en remiss kan du söka dig till vilken som helst av Mehiläinens teststationer. Teststationerna hittar du på vår webbplats.

Läs mer