Corona intyg

Du kan till exempel behöva ett intyg över negativt coronavirustest när du reser. Destinationslandet eller flygbolaget kan kräva ett visst coronavirustest, ett negativt testresultat och ett intyg över detta av sina passagerare. Inför en flygresan kan du också behöva ett fit to fly-intyg om ditt hälsotillstånd det kräver. Om du alltså avser att resa ska du alltid före en resa kontrollera de aktuella inresebestämmelserna, kraven på test och intyg med ditt flygbolag och myndigheterna i destinationslandet, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs även: Coronavirustest vid Mehiläinen

Hur får jag ett coronaintyg?

Om du behöver ett intyg över negativt coronvirustest kan du få det när testresultatet är klart.

När ditt testresultat är klart och det är negativt kan du be om ett intyg från vilken av Mehiläinens läkarstationer som helst. Du får intyget genom att hämta det från läkarcentralens reception. Du kan även be om intyget per telefon och antingen hämta det enligt överenskommelse eller skriva ut det via MinMehiläinen-tjänsten. Om intyget måste vara i original (inte en kopia), måste du hämta det från mottagningen. Ta med ett identitetsbevis när du hämtar intyget. Intyget kostar 23 €.

Intyget finns i MinMehiläinen-tjänsten i samband med inspelningen av koronotestets remissbesök under sjukledighet. För att öppna intyg, tryck på OPEN-ikonen. Det elektroniska intyget är gratis.

Intyget finns i OmaMehiläinen-tjänsten i samband med inspelningen av koronotestets remissbesök under sjukledighet.

Av det negativa intyget över coronatest framgår att ditt covid19-prov har varit negativt enligt laboratorieundersökningen. Kom ihåg att enbart ett intyg över ett negativt coronatestresultat är inte ett fit to fly-intyg och det tar inte ställning till resenärens övriga hälsotillstånd med tanke på flygsäkerheten.

Hur får jag ett fit to fly-intyg?

Om du har tänkt resa med flyg inom landet eller utomlands och du har problem med hälsan eller till exempel är gravid, kan du behöva ett separat ställningstagande av en läkare över att det är säkert för dig att resa. Då är det fråga om ett fit to fly-intyg i vilket läkaren tar ställning till om du är tillräckligt frisk för att flyga. Kom alltid ihåg att kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver av dig inför resan.

Om du, utöver ett intyg över negativt coronatestresultat, även behöver ett av läkare skrivet fit to fly-intyg, kan du boka tid till en läkare genast när du har fått ett bekräftat negativt testresultat – till exempel för samma dag. Ett fit to fly-intyg kostar från 124 €. Vanligtvis räcker ett fit-to fly-intyg skrivet av en läkare.

Läs även: THL – Resor ja coronaviruspandemin  

Frågor och svar om coronaviruset och resor

Hur kommer jag till ett coronavirustest före resan?

Du behöver alltid en remiss till ett coronatest. Du får enklast en remiss via Mehiläinens Digiklinik. Du kan även få en remiss från t.ex. företagshälsovården, om det är frågan om en arbetsresa.

När du har en remiss kan du besöka vilken av Mehiläinens teststationer som helst. Du hittar stationerna på vår webbplats

Vad kostar en remiss, ett test och ett intyg?
  • Ett besök på Digikliniken: 41,90 €
  • Coronatest: 249 €
  • Intyg över negativt testresultat: 23 €
  • För remisser, coronatest eller -intyg i anslutning till resor beviljas inte ersättning från FPA.
Hur snabbt får jag svaret på ett coronatest?

För testning av symtomfria resenärer används vanligtvis ett PCR-test. Testresultatet blir klart inom 1–2 dygn. På teststationerna Helsingfors Mässcentrum och Ärtholmens drive-in express är det möjligt att få testresultatet till och med inom sex timmar.

Kom ihåg den tid det tar för testet att bli klart i det fall destinationslandet kräver ett negativt testresultat inom en viss tidsfrist.

Hur länge före en resa kan jag ta ett coronatest?

Varierar från land till land. Resenärer ska kontrollera och ta hänsyn till tidsbegränsningarna. Ett krav kan till exempel vara att ett negativt test har tagits under 72 timmar före inresan till landet.

Var får jag svaret på ett coronatest?

När testresultatet är klart kan du se det i MinMehiläinen-tjänsten. Testresultaten blir färdiga dygnet runt och därför kan svaret komma vilken tid på dygnet som helst.

Kontrollera att du har anslutit ditt barn till familjeprofilen i MinMehiläinen-appen för att få testresultatet, om undersökningsresultatet gäller ett minderårigt barn.

Behöver jag ett intyg över negativt coronatestresultat?

Vissa länder kräver ett negativt coronavirustestresultat och ett intyg över detta av alla resenärer som reser in i landet. Eftersom det är frågan om landsspecifika bestämmelser ska du i god tid före resan kontrollera vilka intyg som behövs. Även flygbolagen kan ha egna anvisningar för vilka intyg som behövs för att resenärerna ska kunna gå ombord på planet. Ta även hänsyn till dessa när du planerar din resa.

Om du behöver ett intyg över ett negativt coronatest får du det när ditt negativa testresultat är klart. Läs mer om intyget.

Beakta eventuella landsspecifika tidsbegränsningar för ett negativt testresultat.

Behöver jag andra intyg, till exempel fit to fly?

Vilka intyg som krävs av resenärerna varierar från land till land. Ibland räcker ett negativt coronaintyg, men det kan även hända att destinationslandet eller flygbolaget, utöver ett negativt coronaintyg, bland annat kräver ett av läkare skrivet intyg, ett så kallat fit to fly-intyg. Kontrollera alltså kraven på intyg i god tid före resan.

Boka tid till en läkarmottagning om du behöver intyg av en läkare.

Vad är skillnaden mellan ett coronaintyg och ett fit to fly-intyg?

Ett coronaintyg, det vill säga ett intyg över negativt coronatest bevisar endast att du har testat negativt för covid-19. Det tar inte till övriga delar ställning till ditt hälsotillstånd med tanke på flygsäkerheten.

Ett fit to fly-intyg är en läkares ställningstagande till hur säkert det är för dig att resa. Om du har tänkt resa med flyg inom landet eller utomlands och du har problem med hälsan eller till exempel är gravid, kan du behöva ett fit to fly-intyg, det vill säga ett separat ställningstagande av en läkare över att det är säkert för dig att resa.

Kom alltid ihåg att kontrollera på förhand vilka intyg ditt flygbolag kräver av dig inför resan.

Om jag testar positivt för corona före resan, hur ska jag då göra?

Om ditt coronatest är positivt blir du satt i karantän och din resa avbokas.

Om du behöver ett separat läkarintyg för flyget/resan/försäkringsbolaget ska du kontakta en läkare vid Digikliniken eller distansmottagning. Ett besök på Digikliniken kostar 41,90 € och en mottagning hos en distansläkare debiteras enligt den tid som besöket tar.

Vad betyder frivillig karantän?

Frivillig karantän efter en resa betyder att du efter en resa undviker närkontakt med personer utanför ditt hushåll alltid när det är möjligt och att du stannar hemma. En frivillig karantän efter en resa är 10 dygn. När du är i frivillig karantän skyddar du andra mot smitta.

Vid frivillig karantän kan du av nödvändiga skäl röra dig utanför hemmet. Ett sådant nödvändigt skäl är till exempel läkarbesök. Använd munskydd när du rör dig utanför hemmet och håll säkerhetsavstånd. Det rekommenderas inte att vuxna år till arbetet eller barnen till daghem/skola under den frivilliga karantänen.

Läs även: THL – Resor ja coronaviruspandemin  

När rekommenderas frivillig karantän?

Från och med den 12 oktober 2020 rekommenderas 10 dygns frivillig karantän till resenärer som kommer till Finland från länder med stort antal coronasmittade, som om man så önskar, kan förkortas med två negativa coronatest.

Läs även:
Statsrådet – Inreserestriktioner 
THL – Resor ja coronaviruspandemin  

Kan frivillig karantän förkortas med test?

Frivillig karantän kan förkortas med två frivilliga coronatest:

  • Om du har ett högst 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest när du anländer till Finland kan du göra ett andra coronatest tidigast 72 timmar efter inresan. Om båda testen är negativa upphör den frivilliga karantänen.
  • Om du vid inresan inte har ett under 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest ska du låta testa dig genast efter inresan och sedan tidigast 72 timmar efter det första testet. Om båda testen är negativa upphör den frivilliga karantänen.

Förbli i frivillig karantän och följ anvisningarna medan du väntar på testresultatet.

Hur kommer jag till ett test efter resan?

Du behöver alltid en remiss till ett coronatest. Du får enklast en remiss via Mehiläinens Digiklinik.

När du har en remiss kan du besöka vilken av Mehiläinens teststationer som helst. Du hittar stationerna på vår webbplats