Bronkit

När luftrören och slemhinnorna i luftstrupen blir irriterade vid förkylning får man hosta och hostar upp slem. En sådan slemhosta orsakad av virus eller bakterier kallas för luftrörskatarr, det vill säga bronkit.

Hur smittar bronkit?

Akut bronkit orsakas av samma virus som orsakar influensa. Virusbaserad bronkit smittar på samma sätt som influensa – som droppsmitta och via direktkontakt. Virus överförs via luften till luftrören eller ytor, via vilka man kan smittas via direktkontakt. Bakteriebaserad bronkit smittar inte, efter som detta är en följdsjukdom orsakad av kroppens egna bakterier.

God handhygien är viktig för att man ska kunna skydda sig mot smitta. Det är viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och torka dem väl. Man bör även fästa uppmärksamhet vid hostandet och förhindra att viruset sprids i luften genom att till exempel hosta mot ärmen eller i en näsduk. Det är viktigt att också tvätta händerna omsorgsfullt efter att man har hostat.

Tobaksrökning, astma och allergier ökar risken för att insjukna i bakteriebaserad bronkit. Bronkit kan undvikas genom att sluta röka och genomgår behandlingar för astma och allergier.

Symtom vid bronkit

Vanliga symtom vid bronkit är

• slemhosta
• andra symtom på influensa, som snuva, halsont och feber

Torr hosta och hackhosta är sannolikt tecken på laryngit. Om du även har hög feber tillsammans med slemhosta, men inte några andra symtom på influensa, kan det även vara frågan om lunginflammation.
Slemhostan orsakad av bronkit går vanligtvis över inom cirka två veckor. Om hostan dock blir långvarig och det inte förekommer en bakterieinfektion eller feber kan det vara frågan om kronisk bronkit, vilket innebär slemhosta utan andra symtom på influensa. Tobaksrökare och astmapatienter insjuknar ofta enklare i bronkit och de får vanligtvis även enklare en bakterieinfektion.

Följdsjukdomar

Om man vid bronkit tillfälligt känner sig bättre och symtomen förvärras på nytt kan det vara frågan om en följdsjukdom, till exempel bakteriebaserad bronkit som kräver ett läkarbesök. Den slemhinna som har skadats av virus är känsligare för attacker och då utnyttjar bakterier i kroppen detta och börjar förökas. Övriga följdsjukdomar är lunginflammation och bihåleinflammation och även då lönar det sig att uppsöka läkare.

Bronkit hos barn

Det är mycket krävande att behandla virusbaserad bronkit hos mycket små barn. Eftersom barnets luftrör är små kan redan en svullnad av slemhinnorna orsaka att luftvägarna täpps till. Vad gäller barn talar man ofta om bronkiolit, det vill säga inflammation i barnens luftrör. Andnöd i samband med bronkit kräver läkarvård.

Läs mer: Andningssvårigheter hos barn (på finska)

Hur diagnosticeras bronkit?

Diagnosen frö bronkit ställs ofta utgående från det hälsotillstånd och utbrott av sjukdomen som patienten berättar om. Man kan inte diagnosticera bronkit genom att lyssna på lungorna, men risken för lunginflammation kan uteslutas. Av samma orsak tas även lungröntgen och blodets CRP, det vill säga infektionsvärde, mäts även om detta inte är till hjälp vid diagnosticeringen av bronkit.

Behandling av bronkit

Bronkit behandlas ofta på samma sätt som symtom på influensa – att vila, andas in ånga samt varma drycker och annan vätska gör ofta att man känner sig lite bättre. Bronkit kräver vanligtvis inte akut vård. Hosta i samband med både bakterie- och virusbaserad bronkit går vanligtvis över av sig själv inom två veckor.

Även bakteriebaserad bronkit går ofta över av sig själv utan någon antibiotikabehandling. Om man vill påskynda tillfrisknandet, till exempel i samband med astma eller en annan lungsjukdom kan antibiotika användas enligt läkarens bedömning.

När ska jag gå till läkaren?

Det lönar sig att uppsöka läkaren om

• slemhostan är långvarig och fortsätter längre än två veckor
• feber och influensa fortsätter längre än tre dygn eller
• febern stiger kraftigt utan symtom på influensa

Du kan kontakta läkare eller skötare även via MinMehiläinen-appen och -nättjänsten via Digikliniken. Med hjälp av undersökningar kan läkaren utesluta bakteriebaserad bronkit, lunginflammation och bihåleinflammation.

När kan jag återgå till arbetet, skolan eller daghemmet?

Hur du mår vid bronkit avgör hur lång sjukledighet du behöver. Du kan åter vara i skolan eller daghemmet, om du känner att du orkar. Det lönar sig att undvika fysisk belastning och motion några veckor efter att du har insjuknat.

Expert för artikeln är Ari Rosenwall, ML, specialist inom allmänmedicin.

toukokuu 2022viikko 20