Blodkärlskirurgi

Åderbråcksingrepp med laser görs under lokal bedövning, under anestesiskötarens observation. Vid behov används smärtstillande läkemedel som stöd för lokalbedövningen.

Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektionsvård av åderbråck (skleroterapi) är en vårdform av åderbråck där man i den utvidgade felaktiga ådern injicerar ett ämne som stockar ådern. Ådern med bråck helnar bort och blodet styrs till friska ådror och rättar på så vis till venens insufficiens.

För åtgärden behövs ett tvådelat läkarbesök. Under det första läkarbesöket bedöms situationen och vårdmetod väljs. Under det andra besöket utförs den egentliga åtgärden, om den under den första bedömningsgången ansetts vara den bästa vårdmetoden.

Före den egentliga åtgärden bör man själv skaffa vårdstrumpor av tryckgrad II med öppen tådel. Dessa strumpor tas med till läkarbesöket. Strumporna bör vara så långa att det vårdade åderområdet täcks helt. Noggrannare instruktioner om införskaffandet av strumpor ges under bedömningsbesöket.

Specialister och verksamhetsställen

Pekka Aho
LKT, dosentti, verisuonikir erikoislääkäri
9.9
Voitto Aittola
Sydän- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
Anders Albäck
Dosentti, kirurgian ja verisuonikir. erik.lääkäri
9.7
Jarkko Lehtonen
Thorax- ja verisuonikirurgi
9.6