Blodkärlskirurgi

Åderbråcksingrepp med laser görs under lokal bedövning, under anestesiskötarens observation. Vid behov används smärtstillande läkemedel som stöd för lokalbedövningen.

Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektionsvård av åderbråck (skleroterapi) är en vårdform av åderbråck där man i den utvidgade felaktiga ådern injicerar ett ämne som stockar ådern. Ådern med bråck helnar bort och blodet styrs till friska ådror och rättar på så vis till venens insufficiens.

För åtgärden behövs ett tvådelat läkarbesök. Under det första läkarbesöket bedöms situationen och vårdmetod väljs. Under det andra besöket utförs den egentliga åtgärden, om den under den första bedömningsgången ansetts vara den bästa vårdmetoden.

Före den egentliga åtgärden bör man själv skaffa vårdstrumpor av tryckgrad II med öppen tådel. Dessa strumpor tas med till läkarbesöket. Strumporna bör vara så långa att det vårdade åderområdet täcks helt. Noggrannare instruktioner om införskaffandet av strumpor ges under bedömningsbesöket.

Specialister

Ari Kallio
Erikoistuva verisuonikirurgi
Maarit Venermo
Professori,LT,kir. ja verisuonikir. erikoislääkäri
Jan-Erik Wickström
LL, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Kimmo Mäkinen
Dos, thx- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
Se andra specialister