Arbetslivstjänsternas prislista

Arbetslivstjänsternas kundavtal följer Arbetslivstjänsternas prislista, som innehåller de vanligaste laboratorie- och röntgenundersökningar, företagshälsovårdarens och läkarens avgifter samt tjänster för arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga.

Mehiläinens Arbetslivstjänsternas prislista gäller från och med 1.1.2019 tills vidare.

Price list in English 2019 >> ( pdf, 2.33 MB)

Hinnasto 2019 >> ( pdf, 832 kB)

Prislista på svenska 2019 >> ( pdf, 2.34 MB)

I Mehiläinens allmänna prislista kan finnas lokala skillnader.

Kanta-avgiften infördes i Mehiläinen i början av januari 2019

Kanta-avgiften ersätter den tidigare avgiften för elektroniska recept, dvs. e-receptavgiften.

Enligt lagen är Mehiläinen skyldigt att skicka information om patientbesök till det centraliserade arkivet för medborgarnas hälsouppgifter (KanTa). Kanta-avgiften täcker myndighetsavgifter och de systemkostnader som myndighetskraven förorsakar. Kanta-avgiften täcker också kostnaderna för e-recept. För företagshälsovårdskunder är Kanta-avgiften 1,70 €/besök. Den tidigare e-receptavgiften var 1,70 €/recept för företagshälsovårdskunder.

Kanta-avgiften tas ut för alla besök, där uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är bl.a. besök hos läkare, företagsfysioterapeut och psykolog. För fysioterapi tas en Kanta-avgift ut per behandlingsserie. För sjukhusbesök tas en Kanta-avgift ut per behandlingsperiod. Kanta-avgiften tillkommer inte laboratorie- eller avbildningsbesök som inte anknyter till ett mottagningsbesök.

Med hjälp av Kanta-arkivet har patienterna omfattande tillgång till sina egna hälsouppgifter. Arkivet gör det lättare att flytta data och därmed behandla kunden i synnerhet i situationer där behandlingen sker vid flera olika hälso- och sjukvårdsenheter. Följande uppgifter överförs till Kanta-arkivet från Mehiläinens patientdatasystem för varje besök: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattningar om behandlingsperioder, diagnoser, kritiska riskuppgifter samt laboratorieremisser och -svar, utlåtanden och intyg.

Läs mer på Kanta-webbplatsen 

Specialister

Henna Rossi-Rämänen
Työterveyshoitaja
9.4
Pirjo Matintalo
Työterveyshuollon ja yleislääket. erikoislääkäri
9.7
Antti Pursio
Työfysioterapeutti, Fysioterapian kehityspäällikkö
9.6
Satu Koskela
Työfysioterapeutti
9.8
Se andra specialister