Arbetslivstjänsternas prislista

Arbetslivstjänsternas kundavtal följer Arbetslivstjänsternas prislista, som innehåller de vanligaste laboratorie- och röntgenundersökningar, företagshälsovårdarens och läkarens avgifter samt tjänster för arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga.

Mehiläinens Arbetslivstjänsternas prislista gäller från och med 1.1.2021 tills vidare.

Prislista på svenska 2021 >> ( pdf, 680 kB)

Price list in English 2021 >> ( pdf, 712 kB)

Hinnasto 2021 >> ( pdf, 713 kB)

I Mehiläinens allmänna prislista kan finnas lokala skillnader.

Kanta-avgiften infördes i Mehiläinen i början av januari 2019

Kanta-avgiften ersätter den tidigare avgiften för elektroniska recept, dvs. e-receptavgiften.

Enligt lagen är Mehiläinen skyldigt att skicka information om patientbesök till det centraliserade arkivet för medborgarnas hälsouppgifter (KanTa). Kanta-avgiften täcker myndighetsavgifter och de systemkostnader som myndighetskraven förorsakar. Kanta-avgiften täcker också kostnaderna för e-recept. För företagshälsovårdskunder är Kanta-avgiften 1,70 €/besök. Den tidigare e-receptavgiften var 1,70 €/recept för företagshälsovårdskunder.

Kanta-avgiften tas ut för alla besök, där uppgifter sparas i Kanta-arkivet. Sådana besök är bl.a. besök hos läkare, företagsfysioterapeut och psykolog. För fysioterapi tas en Kanta-avgift ut per behandlingsserie. För sjukhusbesök tas en Kanta-avgift ut per behandlingsperiod. Kanta-avgiften tillkommer inte laboratorie- eller avbildningsbesök som inte anknyter till ett mottagningsbesök.

Med hjälp av Kanta-arkivet har patienterna omfattande tillgång till sina egna hälsouppgifter. Arkivet gör det lättare att flytta data och därmed behandla kunden i synnerhet i situationer där behandlingen sker vid flera olika hälso- och sjukvårdsenheter. Följande uppgifter överförs till Kanta-arkivet från Mehiläinens patientdatasystem för varje besök: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattningar om behandlingsperioder, diagnoser, kritiska riskuppgifter samt laboratorieremisser och -svar, utlåtanden och intyg.

Läs mer på Kanta-webbplatsen 

Specialister och verksamhetsställen

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.5
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
Ansa Ahola
Työterveyshoitaja
9.6