Akut bihåleinflammation

Akut bihåleinflammation (sinuit) är ett allmänt besvär som kan orsakas av virus- eller bakteriesmitta.

Symtom på akut bihåleinflammation

Följande symtom hör ofta samman med bihåleinflammation:

• täppt näsa
• sekret från näsan: snor, slem
• känsla av tryck i kinderna och ibland smärta vid tryck
• försämrat luktsinne
• hosta

Alla dessa symtom förekommer allmänt vid en normal förkylning och ett symtom i sig är inte ett tecken på bihåleinflammation.

Diagnosticering av akut bihåleinflammation

Diagnosen bihåleinflammation grundar sig på ovan nämnda symtom och deras varaktighet. Misstankar om akut bihåleinflammation uppstår om:

• symtomen varar minst 10 dagar
• kraftigare symtom än normalt varar minst 3–4 dagar
• symtomen förvärras efter en period med lindrigare symtom
• en tydlig svullnad uppstår på ögonlocken eller i pannan.

Enligt de senaste rönen ställs diagnosen bäst utgående från en undersökning på läkarmottagningen.

”Av läkare konstaterat sekret i mellersta näsgången eller svalget är en bättre metod att diagnosticera bihåleinflammation än enbart symtomen. Vid diagnosticeringen kan man använda ultraljudsundersökning av bihålorna eller inflammationsblodprov (CRP), men enbart dessa har en liten betydelse för korrekt diagnos”, berättar specialistläkaren i öron-, näsa- och svalgsjukdomar, rinokirurg Timo Koskenkorva från Mehiläinen i Uleåborg.

Behandling av akut bihåleinflammation

De flesta fallen av akut bihåleinflammation går vanligen om av sig själva.

För behandling av inflammationer med lindriga symtom räcker en medicinering enligt symtom, till exempel antiinflammatoriska läkemedel, nässpray med kortikosteroider, sprayer som öppnar näsan eller tablettpreparat som lindrar täpptheten. Vid inflammationer med kraftigare symtom kan man, utöver ovan nämnda behandlingar, även använda antibiotikabehandling.

Om trycket är kraftigt eller inflammationen är långvarig och man vil ha ett mikrobiologiskt prov kan man vara tvungen att göra en bihålepunktion. Punktionen ger effektiv hjälp om symtomen är kraftiga. Om läkaren misstänker komplikationer till följd av akut bihåleinflammation, till exempel utgående från ögonsymtom, hänvisas patienten vid behov till specialiserad sjukvård via jouren.

Akut bihåleinflammation hos barn

Hos barn hör vanligtvis sekret i såväl näsgångarna som i bihålorna samman med förkylningar. Detta kan även kallas rinosinuit och kräver ingen separat behandling. Bihålorna hos barn växer från småbarnsåldern upp till tonåren och när barnet växer förändras även bihålornas struktur. Till följd av strukturen kommer sekret vanligtvis inte åt att bildas i bihålorna. Därför förekommer endast sällan en egentlig akut bakterieorsakad bihåleinflammation, särskilt hos små barn. Om man misstänker bihåleinflammation hos barn ska man söka sig till en läkarmottagning.

Specialister och verksamhetsställen

Antti Aarnisalo
Dos, Korva-,nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Maija Aittola
LL, Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Ilmari Böss
KNK-tautien ja allergologian erikoislääk.
Susanna Eklund
LT,Korva, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
9.5
heinäkuu 2021viikko 30