Needs review

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Mehiläinen Oy -konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä Mehiläinen) verkkosivustoihin. Mehiläisen verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Katso myös Terveyspalveluita koskevat yleiset ehdot.

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Mehiläinen Oy. Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki. Puh. 010 4140 112.

Mehiläinen antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Mehiläisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Mehiläinen Oy:llä. Mehiläisen toiminimi ja logo ovat Mehiläinen-konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Mehiläisen logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Mehiläisen suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Mehiläisellä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Mehiläisellä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut

Mehiläinen ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Mehiläinen ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mehiläisen www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Mehiläinen ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä
www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilötiedot

Mehiläinen käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Mehiläinen tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Vakuutussalaisuus rajoittaa Mehiläisen hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Mehiläisestä.

Mehiläinen voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Yhtiölle sähköpostitse. Yhtiö ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Mehiläisellä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Mehiläinen ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Mehiläisen www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästeiden käyttö

Mehiläisen verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden avulla voimme kehittää verkkosivujamme ja varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Evästeiden avulla voidaan tallentaa analytiikkaan mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa.

Evästeen tietoa vieraillusta sivusta saatetaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen käyttöön, vaan Mehiläisen mainoksia voi nähdä verkossa kaupallisten toimijoiden sivustoilla.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön. Se tapahtuu internet-selaimesi asetuksista esim. kohdasta Suojaus. Evästeet voi myös laittaa takaisin päälle milloin tahansa. Evästteet tulee olla käytössä, kun asioit verkkoajanvarauksessa, OmaMehiläisessä ja YritysMehiläisessä. Näiden palveluiden evästetiedot poistuvat kuitenkin automaattisesti, kun istunto päättyy.

Lue lisää verkkokäyttäytymiseen perustuvasta, eli evästeitä hyödyntävästä, mainonnasta.

Analytiikan käyttäminen verkkoajanvarauksessa

Mehiläisen verkkoajanvarauksesta kerätään tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsiä hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämisessä.

Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta (käyttöjärjestelmä, selain, näytön resoluutio), verkkoliittymä, selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), mistä sivulle on tultu (esim. mainos tai verkkosivu).

Kaikki tiedot tallennetaan täysin anonyymisti, joten tietoja ei voida yhdistää henkilöön tai IP-osoitteeseen. Toisin sanoen analytiikkaan ei kerry mitään tietoa, jolla voidaan yksilöidä eli tunnistaa käyttäjää. Tilanteissa, joissa sivusto tunnistaa käyttäjän, henkilötietoa ei kerätä Google Analyticsiin. Tietoa ei käytetä mainontaan tm. eikä sitä luovuteta muiden käyttöön.

Jaa