Tekonivelleikkaus

Yhä useamman tuttavapiirissä on joku, jolle on asennettu lonkan tai polven tekonivel. Koko maailmassa tekonivelleikkauksia tehdään noin miljoona vuosittain.

Suomessa asennetaan vuosittain lonkan tekonivel noin 5 000 potilaalle ja polven tekonivel noin 9 000 potilaalle. Leikkauksista kolme neljäsosaa tehdään yli 60-vuotiaille, joten väestön ikääntyessä toimenpiteiden määrä tulee lisääntymään, vaikka nivelrikon yleisyys ei ole lisääntynyt. Tekonivelleikkaus yksityisesti on kannattava sijoitus omaan terveyteen ja elämisen laatuun.

Nivelrikko eli kuluma voi olla itsesyntyinen tai olla jonkun muun sairauden, esimerkiksi nivelreuman, tai vamman, kuten murtuman jälkitilan aiheuttama. Nivelrikko itsessään ei ole terveyttä uhkaava tila, eikä sitä välttämättä koskaan tarvitse leikata, jos siitä aiheutuva haitta on vähäinen.

Lue lisää nivelen vaivoista

On arvioitu, että oireita aiheuttavaa lonkan tai polven nivelrikkoa potee jopa 400 000 suomalaista, joista 250 000 henkilöllä se rajoittaa toimintakykyä.

Kenelle tekonivelleikkaus sopii?

Tekonivelleikkauksilla on saatu merkittävää parannusta elämänlaatuun. Myönteisimmät vaikutukset on mitattu kivun vähenemisenä sekä liikuntakyvyn ja unen laadun paranemisena. Tekonivelleikkaus on vakiintunut vaikean lonkan tai polven nivelrikon hoitomuodoksi. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten lisäksi Mehiläisessä tehdään myös olkapään tekonivelleikkauksia.

Ennen leikkausta hoitavan lääkärin on tutkimuksillaan varmistauduttava siitä, että potilaan oireet johtuvat nimenomaan nivelrikosta. Vähimmäisvaatimuksena tämä tarkoittaa potilaan haastattelua, kliinistä tutkimusta sekä röntgenkuvausta ja tarvittaessa täydentäviä tutkimuksia.

Koska tekoniveleikkaukseen?

Yleisin syy leikkaushoitoon on kipu, jota ei muilla hoitokeinoilla saada lievitettyä. Lonkan kuluman oireita ovat kipu nivusseudussa ja reidessä. Myös säteilykipua reiteen esiintyy usein. Kävelymatkat lyhenevät, lonkan liikelaajuus on rajoittunut ja rasituksen jälkeen on särkyä, joka valvottaa öisin. Polvessa kuluma tuntuu paikallisena kipuna varatessa, ja polvi väsyy ja jäykistyy kävellessä.

Nivelrikko voi johtaa polven virheasentoihin ja liikerajoituksiin, jotka haittaavat liikuntakykyä. Suomessa yleisesti hyväksytty leikkausaihe on nivelrikon aiheuttama, hoitoon reagoimaton kipu, kävelymatkan merkittävä aleneminen (yleensä alle 1 km) ja/tai muu merkittävä toiminnallinen tai subjektiivinen haitta.

Tekonivelkirurgia tänään

Tekonivelkirurgiassa on tapahtunut merkittäviä parannuksia viimeisten vuosien aikana. Tulehdusriski voidaan minimoida korkealuokkaisella leikkaussalin steriliteetillä, operaation yhteydessä annettavalla antibioottilääkityksellä sekä etukäteen tapahtuvalla hampaiston tarkastuksella ja tulehduspesäkkeiden hoidolla. Toimenpiteeseen liittyvää laskimoveritulppien riskiä voidaan tehokkaasti estää nykyaikaisilla lääkevalmisteilla.

Itse tekonivelmalleissa on niin ikään tapahtunut paljon parannuksia. Esimerkiksi lonkan tekonivelissä reisiluun pään (45-55 mm) korvaava nuppi on merkittävästi kooltaan suurentunut. Vielä viisi vuotta sitten tavallisin tekonivelen nuppikoko oli 28 mm, kun nyt voidaan käyttää kooltaan 32 mm:n, 38 mm:n tai pinnoitemalleissa jopa yli 50 mm:n kokoisia nuppeja. Tämän on mahdollistanut lonkkamaljakon korvaavien kuppiosien materiaalien kehitys. Suuremmalla nuppikoolla on etuna lonkan vakaus, jolloin riski tekonivelen sijoiltaan menoon entisestään pienenee.

Lue myös:

Lonkan tekonivelleikkaus

Polven tekonivelleikkaus

Tekonivelien mallit

Tekonivelmallien elinkaaria voidaan seurata tekonivelrekisterien avulla. Suomen endoproteesirekisteri, joka on perustettu vuonna 1980, on yksi maailman vanhimmista. Rekisteri pitää sisällään tiedot yli 90 000 lonkan ja 60 000 polven tekonivelestä. Rekisterin avulla voidaan muun muassa seurata tekonivelten kiinnipysyvyyttä ja niiden irtoamisesta johtuvaa uusintaleikkauksien määrää.

Mehiläisellä korkea osaaminen tekonivelkirurgiassa

Proteesileikkauksia Mehiläisen sairaaloissa tekevät ortopedit ovat aina kokeneita erikoislääkäreitä, joilla on alalla vuosien perehtyneisyys. On merkittävää, että sama lääkäri hoitaa leikkausta edeltävät tutkimukset, tekee leikkauksen ja huolehtii jälkitarkastuksista.

Mehiläisen sairaaloissa käytetään laadukkaita ja nykyaikaisia tekoniveliä, jotka on tutkimuksissa jo osoitettu turvallisiksi ja toimiviksi. Riskiä joutua jonkinlaiseksi kokeilupotilaaksi ei ole. Runsaasta tekonivelvalikoimasta jokaiselle potilaalle valitaan soveltuvin malli. Leikkaus sovitaan aina yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, toimenpiteeseen liittyvät riskit kartoitetaan ja asianmukaisella hoidolla minimoidaan. Yksilöllinen hoito näkyy myös siinä, että leikkauksen jälkeiseen kivun lievitykseen voidaan panostaa monimuotoisin lääkityksin ja puudutuksin.

Tekonivelleikkauksen eteneminen

Tekonivelleikauksen sairaalahoito kestää useimmiten 3-5 päivää, jona aikana fysioterapeutin aktiivisella kuntoutuksella valtaosa potilaista toipuu itsenäisesti liikkuviksi, ja kipukin saadaan hallintaan suun kautta otettavin kipulääkkein.

Kotiutumisen jälkeen jokaiselle annetaan riittävät ohjeet omatoimiseen kuntoutumiseen. Fysioterapeuttiset kontrollit auttavat mahdollisimman nopeaan toipumiseen ja elämän normaalistumiseen.

Hyvän laadun lisäksi Mehiläinen kykenee tarjoamaan hoidon nopeasti asiakkaan vaatimusten mukaan. Leikkausjonoja ei ole, vaan toimenpide voidaan tehdä haluttuna ajankohtana. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa leikkaukseen pääsyä muutamassa päivässä, kunhan ensin yksilöllinen leikkaustarve ja riskitekijät on kartoitettu ja hoitosuunnitelma tehty.

Joustavalla ja nopealla hoitoon pääsyllä voi olla hyvin suuri merkitys. Monelle iäkkäälle ihmiselle esimerkiksi puolen vuoden odotusaika voi olla ylivoimainen ja yleiskuntoa heikentävä. Oikein suunniteltuna ja laadukkaasti toteutettuna tekonivelleikkaus on ylivoimaisesti useimmille potilaille koko elämän kestävä hyvä ratkaisu.

Lue lisää