Mammografia löytää rintasyövän varhaisessa vaiheessa

- Mammografiassa rinnat kuvataan kahdesta tai kolmesta suunnasta. Kuvauksessa käytetään puristusta, jotta rinta pysyy paikoillaan. Näin saadaan terävä kuva ja sädeannos mahdollisimman pieneksi, kertoo radiologian erikoislääkäri Ilmari Anttinen Mehiläisestä.

Kuvaus pelottaa monia. Se voikin tuntua epämiellyttävältä ja joskus vähän kivuliaaltakin. Puristus kestää kuitenkin korkeintaan vain muutaman kymmenen sekuntia. Syy, miksi tutkimus tehdään, on niin painava, että toimenpiteen vuoksi kannattaa hieman kärsiä. Mikäli kuvauksen aiheuttama kipu pelottaa tai siitä on huonoja kokemuksia voit ottaa tulehduskipulääkkeen ennen kuvausta. Kysy tarkemmat neuvot lähetteen antavalta lääkäriltä.

- Mammografian herkkyys eli kyky löytää pahanlaatuinen kasvain on arvioitu olevan 83 - 96 %. Mammografian kyky löytää terveet rinnat on jopa 94 - 99 %, kertoo Anttinen.

Ultraäänitutkimus täydentää mammografiaa

Rintojen ultraäänitutkimuksen merkitys korostuu rutiinikuvauksia tehtäessä alle 50-vuotiaille. Tässä ikäryhmässä suomalaisten naisten rintasyövistä ilmenee n. 20 %.

- Alle 50-vuotiailla naisilla on rinnoissa runsaasti rauhaskudosta. Tästä syystä mammografian herkkyys syövän toteamiseksi on rajoittunut. Tiivisrakenteisissa rinnoissa rauhaskudos ei vähenny iän kasvaessa. Yli 50-vuotiaissa on paljon naisia, joille olisi hyvä tehdä ultraäänitutkimus mammografiaa täydentämään. Enimmillään tiivisrakenteisissa rinnoissa ultraäänitutkimuksen avulla löytyy 22 % enemmän syöpiä kuin pelkästään mammografian avulla, Anttinen selvittää. Laaja mammografiatutkimus sisältää aina täydentävän ultraäänitutkimuksen. Tällöin herkkyys syövän toteamiseksi on parhaimmillaan 98 %.

Rintojen magneettikuvaus

Rintojen magneettikuvaus on kaikista herkin rintasyövän paljastaja.

- Tutkimus toteaa lähes kaikki syövät. Magneettikuvausta käytetään pääasiassa ongelmatapauksissa, esimerkiksi säästävän syöpäleikkauksen jälkeen syövän uusiutumisen toteamiseksi. Joillekin rintasyöpätyypeille on ominaista monipesäkkeisyys, ja sen toteamiseen magneettikuvaus on hyvä menetelmä, Anttinen kertoo.

Mitä aikaisemmin rintasyöpä todetaan, sitä paremmat ovat paranemismahdollisuudet ja sitä enemmän voidaan hyödyntää säästäviä leikkauksia. Niiden, jotka eivät kuulu seulonnan piiriin, tulee itse huolehtia rintojensa asianmukaisesta tutkimisesta.

Mehiläisen röntgeneissä tehdään useimmiten ns. kliininen mammografiatutkimus, jota kutsutaan myös laajaksi mammografiaksi. Siinä rinnat tutkitaan myös ultraäänellä. Se lisää sekä tutkimuksen tarkkuutta että herkkyyttä. Pelkkä ultraääni hyvin harvoin paljastaa piilevän, sormin tuntumattoman rintasyövän, Anttilnen sanoo.

Rintasyövän oireet ja tunnistaminen

Lue lisää rintasyövän riskitekijöistä ja oireista

Onko rintasi tutkittu?

Nainen voi itse vaikuttaa varhaisen rintasyövän löytymiseen omatoimisella tarkkailulla. Jos rintasi oireilee tai haluat varmistaa, että rintasi ovat terveet, voit hakeutua lääkärisi lähettämänä Mehiläisen kuvantamisosastoille mammografiatutkimukseen.

Rintasyöpä on naisten yleisin pahanlaatuinen kasvain Suomessa. Suomessa keskimäärin kymmenen naista päivässä saa tietää sairastuneensa rintasyöpään. Rintasyöpäkuolleisuus ei ole viimeisen 40 vuoden aikana lisääntynyt mainittavasti. Tämä katsotaan selittyvän sairauden varhaisemmalla toteamisella ja tehostuneella hoidolla.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Minna Ahonen
LL , naistentautien ja synnytysten el
9.5
Ansa Aitokallio-Tallberg
Gynekologi, perinatologi
9.7
Seija Ala-Nissilä
Dos, naist. ja synn. erikoislääkäri
Teija Lehmonen (Alanko)
LL,Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri