Alkoholismi

Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulevat riippuvaisiksi alkoholista. Alkoholismi ja sen aiheuttamat seuraukset ovat keskeinen kansanterveydellinen ongelma Suomessa. Vaikka alkoholiongelmat ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla, alkoholismiin sairastuneiden naisten määrä on myös lisääntynyt viime vuosina.

Myös perinnölliset tekijät lisäävät riskiä sairastua alkoholismiin. Vaikka geeniperimässä olisi alttius sairastua alkoholismiin, alkoholismi ei kehity kuin juomalla. Mitä aikaisemmin tunnistat alkoholin ongelmakäytön ja otat asian vakavasti, sitä todennäköisemmin voit oppia hallitsemaan omaa alkoholinkäyttöäsi ja välttämään varsinaisen alkoholismin kehittymisen.

Alkoholismin oireet

Alkoholismille on tyypillistä, että alkoholi on jatkuvasti mielessä. Syitä juomiseen haetaan jatkuvasti, sitä suunnitellaan ja sille järjestetään aikaa. Alkoholismissa alkoholia käytetään usein ja se on pakonomaista välittämättä haitoista, jotka se aiheuttaa esimerkiksi ihmissuhteille tai terveydelle.

Alkoholismissa alkoholiin kehittyy usein myös voimakas kemiallinen riippuvuus, jolloin sietokyky (toleranssi) alkoholin vaikutuksille kohoaa. Tällöin alkoholin käytön jälkeen ilmenee vieroitusoireita, kuten ärtymystä ja ahdistusta, jotka saavat jatkamaan alkoholin haitallista käyttöä. Kun alkoholin liikakäyttö menee tietyn rajan yli, ei alkoholisti pysty enää toimimaan arjessa ilman alkoholia.

Varsinaisen alkoholiriippuvuuden kehittyminen kestää usein vuosia. Pitkän ajan kuluessa omaa alkoholin ongelmakäyttöä ei välttämättä tunnista, kun riippuvuus lisääntyy vähitellen.

Voit tunnistaa alkoholiriippuvuuden tarkastelemalla esimerkiksi seuraavia alkoholin käytölle ominaisia piirteitä:

 • Käytätkö alkoholia käytetään suurempia määriä tai pidempiä aikoja kuin oli tarkoitus?
 • Etkö pysty halustasi huolimatta vähentämään tai lopettamaan alkoholinkäyttöä, vaikka se aiheuttaa haittoja esim. Ihmissuhteisiin ja terveyteen?
 • Liittyykö humalaan sammumista tai muistikatkoksia?
 • Käytätkö alkoholin hankkimiseen, juomiseen ja siitä toipumiseen huomattavasti enemmän aikaa kuin aikaisemmin?
 • Juotko salaa tai häpeätkö sitä, miten usein tai paljon juot?
 • Kiinnostaako juominen enemmän kuin muut harrastukset?
 • Oletko tuntenut itsesi juomisen jälkeen masentuneeksi tai ovatko univaikeudet ja ärtyisyys lisääntyneet?
 • Syntyykö läheisten kanssa ristiriitoja ja työssä vaikeuksia, joiden seurauksia voivat olla esim. avioero, työstä irtisanominen ja taloudelliset vaikeudet?
 • Oletko syyllistynyt rattijuoppouteen tai muihin rikkeisiin tai rikoksiin alkoholin käytön takia?

Alkoholismiin liittyvä suurten alkoholimäärien jatkuva käyttö altistaa myös tapaturmille sekä monille hengenvaarallisille sairauksille, kuten haimatulehduksille ja maksakirroosille.

Miten alkoholismia voi hoitaa itse?

Jos hälytyskellosi soivat ja epäilet juovasi liikaa, voit alkaa hoitaa alkoholin liikakäyttöä ja alkoholiriippuvuutta myös itse esimerkiksi hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa aiheesta, lukemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä keskustelemalla raitistuneen kanssa. Voit myös etsiä itsellesi sopivan AA-ryhmän, johon osallistua. Jos osallistumiskynnys tuntuu liian korkealta, voit myös osallistua anonyymisti verkossa toimiviin AA-ryhmiin, joissa voit seurata keskustelua ilman, että osallistut siihen itse. Myös digitaaliset hoito- ja valmennusohjelmat tarjoavat matalalla kynnyksellä palveluita alkoholin liikakäytön tunnistamiseen ja alkoholinkäytön vähentämiseen.

Tarjoamme Mehiläisen työterveysasiakkaille digitaalisia hoito- ja valmennusohjelmia elämäntapamuutoksiin sekä mielenterveyden ongelmiin. Valmennuksiin sisältyy OmaMehiläinen-sovellukseen ja -verkkopalveluun viikoittain julkaistavaa sisältöä (teemat, tehtävät ja vaikuttavuuskyselyt) sekä työterveyden ammattilainen omana valmentajana. Valmentaja tukee asiakasta ohjelmasta riippuen etänä tai valmennustapaamisissa. Kaikki tapaamiset voidaan järjestää etävastaanottoina.

Mehiläisen valmennukset alkoholinkäytön vähentämiseen:

 • Juo vähemmän -valmennus on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen. Valmennus kestää 12 viikkoa ja se sisältää kolme työterveyshoitajan tapaamista ja etätuen.
 • Arvioi alkoholin käyttöäsi -valmennus on maksuton kaikille Mehiläisen työterveyshuollon asiakkaille. Valmennus auttaa arvioimaan ja pohtimaan omaa alkoholin käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Valmennus kestää 5 viikkoa ja sisältää alkoholiin keskittyvän videokirjaston.

Lue myös:
Digivalmennukset elämäntapamuutoksiin työterveysasiakkaille
Mehiläisen ja Pohjoisklinikan yhteistyö päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyn tukemisessa

Milloin hoitoon alkoholiongelman takia?

Kommentoivatko läheisesi alkoholinkäyttöäsi? Jos oma juominen mietityttää tai alkoholinkäytön lopettaminen tuntuu vaikealta, on hyvä kysyä neuvoa lääkäriltä. Lääkäri arvioi, missä vaiheessa alkoholinkäyttösi on ja tarjoaa vaihtoehtoja sen hoitoon.

Mehiläinen ja A-klinikka Oy:n omistama Pohjoisklinikka ovat luoneet uuden tyyppisiä ja eri tarpeisiin sopivia päihdepalveluita ja toimintamalleja osaksi työterveyden palveluita. Tarjoamalla entistä kattavammin nykyaikaisia lähi- ja digitaalisia palveluita päihdeongelmiin, voidaan vaikuttaa positiivisesti työntekijän työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Pohjoisklinikka on erikoistunut alkoholiin liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Pohjoisklinikan palvelut ovat saatavilla myös etänä. Pohjoisklinikan palveluita on mahdollista laajentaa tarpeen perusteella. Pohjoisklinikalla on toimipisteet Helsingissä ja Kouvolassa ja vaativissa hoitotilanteissa voidaan hyödyntää myös tarpeen mukaan A-klinikka Oy:n toimipisteverkoston palveluita.

Tavoitteena on, että lievät ja keskivaikeat päihdeongelmat voidaan hoitaa työterveyshuollossa oikea-aikaisesti hyödyntäen eri palvelumuotoja tarvittaessa yhteistyönä Pohjoisklinikan kanssa. Pohjoisklinikalla voidaan hoitaa myös haastavat ja vaikeat päihdeongelmat yhteistyössä Mehiläisen työterveyden ammattilaisten kanssa.

 • Verkkoterapia : Alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen tarkoitettu hoito-ohjelma, joka kestää noin 4 kuukautta. Verkkoterapia toteutetaan kokonaisuudessaan etänä. Hoito-ohjelmasta on neljä eri tasoa riippuen tarvittavasta tuesta.
 • Previct : Toimii lisätukena alkoholinkäytön vähentämisessä. Palvelua käytetään ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla ja siihen sisältyvät etäpuhallustestit.

Asiantuntijana artikkelissa työpsykologi ja psykoterapeutti Heikki Sironen.

Lähde: Terveyskirjasto 

Lisää aiheesta