Trygg-hälsoundersökning

Trygg-hälsoundersökningen är ett enkelt och bekvämt sätt att kontrollera ditt välbefinnande och din hälsa. Du kan också köpa en Trygg-hälsoundersökning som gåva. 

Vid en Trygg-hälsoundersökning undersöks ditt hälsotillstånd med laboratorieprov och en undersökning på sjukskötarens mottagning. Av hälsoundersökningen framgår ditt nuvarande hälsotillstånd och faktorer som eventuellt kommer att påverka din hälsa i framtiden samt hur du redan på förhand kan påverka detta. Du får också stöd och råd i form av handledning inom de områden gällande välbefinnande och hälsa där det finns ett behov för detta.

Vid behov hänvisar sjukskötaren dig till vidare undersökningar eller en läkarmottagning.

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar omfattande laboratorieundersökningar

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar mångsidiga laboratorieundersökningar. Observera att laboratorieproverna ska tas minst fem vardagar före den bokade hälsoundersökningen. Proven kan tas utan fasta. Laboratorieproven kan tas vid den Mehiläinen-enhet du önskar.

Trygg-hälsoundersökningen innehåller följande laboratorieundersökningar:

Liten blodbild

En viktig grundundersökning, som beskriver kroppens hälsotillstånd på många olika sätt. Med hjälp av blodbilden kan man upptäcka olika störningar i kroppen, till exempel tecken på olika slags blödningar, inflammationer, störningar av blodbildningen i ryggmärgen samt flera faktorer i anslutning till intag och upptagning av näring.

Mätningen av blodfettvärde inkluderar totalt, HDL- och LDL-kolesterol och triglyceridhalter

Blodfettvärdena är viktiga mätare vad gäller risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fettvärdena påverkas av både genetiska och miljömässiga faktorer som kost, motion och rökning.

Långtidsblodsocker

Anger blodsockerbalansen under de senaste veckorna/månaderna. Detta stiger ofta redan innan egentlig diabetes, viket innebär att man med hjälp av ändrade levnadsvanor till och med kan förhindra diabetes.

I levervärdena undersöks leverenzymer

Beskriver användningen av läkemedel och alkohol, fettlever och leverfunktionen i allmänhet.

Med sköldkörtelprovet undersöks sköldkörtelsjukdomar

Sköldkörtelsjukdomar kan störa ämnesomsättningen på många sätt, orsaka förhöjt blodtryck och förhöjda blodfettnivåer eller arytmier.

B12-vitamin

Brist kan orsaka anemi, smärta, minnesstörningar och depression.

D-vitamin

Dess viktigaste uppgift är att öka upptagningen av kalcium och fosfor från mag-tarmkanalen och dess viktigaste effekt är att stärka skelettet.

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar i sin helhet:

  • Laboratorieundersökningar (PVC+T, P-ALAT, S-TSH, P-lipider, P-HbA1C, vitamin B12, vitamin D)
  • Besök på sjukskötares mottagning (60 minuter)
  • Rekommendationer för hur man sköter och främjar hälsan.

Så här gör du när du kommer till en Trygg-hälsoundersökning:

  • Gå på laboratorieundersökning minst fem dagar före hälsoundersökningen.
  • Fyll i blanketten för förhandsuppgifter innan du går till hälsoundersökningen. Du får den till din e-postadress tillsammans med en bokningsbekräftelsen.
  • Besök den sjukskötares mottagning du har bokat tid till, där går vi igenom resultaten av laboratorieundersökningarna och blanketten för förhandsuppgifter och gör vid behov olika mätningar (t.ex. BMI-viktindex och blodtryck), vi utreder vaccinationsskyddssituationen och diskuterar teman du grubblar över.

Utgående från hälsoundersökningen får du vid behov en personlig plan som du också kan läsa i MinMehiläinen .

Trygg-hälsoundersökningens pris

Det totala priset för en Trygg-hälsoundersökning är 109 €.

Priset inkluderar:

  • Laboratorieundersökningar
  • Sjukskötares mottagning
  • Personlig plan

Eventuell hänvisning till läkare eller vidare undersökningar ingår inte i priset för Trygg-hälsoundersökning. För besöken debiteras ingen poliklinikavgift. Ingen FPA-ersättning beviljas för hälsoundersökningen och laboratorieundersökningarna, eftersom det är frågan om en hälsoundersökning. Undersökningen kan betalas med bank- och kreditkort samt presentkort.

Boka enkelt en Trygg-hälsoundersökning via tidsbokningen online. 

Du kan också köpa en Trygg-hälsoundersökning som gåva – köp ett presentkort 

Specialister och verksamhetsställen

Eija Andersson
Työterveyshoitaja
9.6
Tiina Haavisto
Työterveyshoitaja
Jenny Pohjola
Sairaanhoitaja
9.7
Anneli Pynttäri
Työterveyshoitaja
9.6