Trygg-hälsoundersökning

Trygg-hälsoundersökningen är ett enkelt och bekvämt sätt att kontrollera ditt välbefinnande och din hälsa. Du kan också köpa en Trygg-hälsoundersökning som gåva.

Vid en Trygg-hälsoundersökning undersöks ditt hälsotillstånd med laboratorieprov och en undersökning på sjukskötarens mottagning. Av hälsoundersökningen framgår ditt nuvarande hälsotillstånd och faktorer som eventuellt kommer att påverka din hälsa i framtiden samt hur du redan på förhand kan påverka detta. Du får också stöd och råd i form av handledning inom de områden gällande välbefinnande och hälsa där det finns ett behov för detta.

Vid behov hänvisar sjukskötaren dig till vidare undersökningar eller en läkarmottagning.

Boka Trygg-hälsoundersökning

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar omfattande laboratorieundersökningar

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar mångsidiga laboratorieundersökningar. Observera att laboratorieproverna ska tas minst fem vardagar före den bokade hälsoundersökningen. Proven kan tas utan fasta. Laboratorieproven kan tas vid den Mehiläinen-enhet du önskar.

Trygg-hälsoundersökningen innehåller följande laboratorieundersökningar:

 • B12-vitamin
  Brist kan orsaka anemi, smärta, minnesstörningar och depression.
 • D-vitamin
  Dess viktigaste uppgift är att öka upptagningen av kalcium och fosfor från mag-tarmkanalen och dess viktigaste effekt är att stärka skelettet.
 • Liten blodbild
  En viktig grundundersökning, som beskriver kroppens hälsotillstånd på många olika sätt. Med hjälp av blodbilden kan man upptäcka olika störningar i kroppen, till exempel tecken på olika slags blödningar, inflammationer, störningar av blodbildningen i ryggmärgen samt flera faktorer i anslutning till intag och upptagning av näring.
 • Långtidsblodsocker
  Anger blodsockerbalansen under de senaste veckorna/månaderna. Detta stiger ofta redan innan egentlig diabetes, viket innebär att man med hjälp av ändrade levnadsvanor till och med kan förhindra diabetes.
 • Mätningen av blodfettvärde inkluderar totalt, HDL- och LDL-kolesterol och triglyceridhalter
  Blodfettvärdena är viktiga mätare vad gäller risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fettvärdena påverkas av både genetiska och miljömässiga faktorer som kost, motion och rökning.
 • I levervärdena undersöks leverenzymer
  Beskriver användningen av läkemedel och alkohol, fettlever och leverfunktionen i allmänhet.
 • Med sköldkörtelprovet undersöks sköldkörtelsjukdomar
  Sköldkörtelsjukdomar kan störa ämnesomsättningen på många sätt, orsaka förhöjt blodtryck och förhöjda blodfettnivåer eller arytmier.

Boka Trygg-hälsoundersökning

Trygg-hälsoundersökningen inkluderar i sin helhet:

 • Laboratorieundersökningar (PVC+T, P-ALAT, S-TSH, P-lipider, P-HbA1C, vitamin B12, vitamin D)
 • Besök på sjukskötares mottagning (60 minuter)
 • Rekommendationer för hur man sköter och främjar hälsan.

Så här gör du när du kommer till en Trygg-hälsoundersökning:

 1. Boka tid till en Trygg-hälsoundersökning.
 2. Gå på laboratorieundersökning minst fem dagar före hälsoundersökningen.
 3. Fyll i blanketten för förhandsuppgifter innan du går till hälsoundersökningen. Du får den till din e-postadress tillsammans med en bokningsbekräftelsen.
 4. Besök den sjukskötares mottagning du har bokat tid till, där går vi igenom resultaten av laboratorieundersökningarna och blanketten för förhandsuppgifter och gör vid behov olika mätningar (t.ex. BMI-viktindex och blodtryck), vi utreder vaccinationsskyddssituationen och diskuterar teman du grubblar över.

Utgående från hälsoundersökningen får du vid behov en personlig plan som du också kan läsa i MinMehiläinen.

Du kan använda MinMehiläinen i din mobil genom att ladda ner MinMehiläinen-appen från appbutiken. Du kan även använda nätversionen av MinMehiläinen på datorn.

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone  

Ladda ner appen MinMehiläinen i din Android-telefon  

ÖPPNA MINMEHILÄINEN

Trygg-hälsoundersökningens pris

Det totala priset för en Trygg-hälsoundersökning är 109 €.

Priset inkluderar:

 • Laboratorieundersökningar
 • Sjukskötares mottagning
 • Personlig plan

Eventuell hänvisning till läkare eller vidare undersökningar ingår inte i priset för Trygg-hälsoundersökning. För besöken debiteras ingen poliklinikavgift. Ingen FPA-ersättning beviljas för hälsoundersökningen och laboratorieundersökningarna, eftersom det är frågan om en hälsoundersökning. Undersökningen kan betalas med bank- och kreditkort samt presentkort.

Boka enkelt en Trygg-hälsoundersökning via tidsbokningen online.

Du kan också köpa en Trygg-hälsoundersökning som gåva

köp ett presentkort

Specialister och verksamhetsställen

Kirsti Auranen
Työterveyshoitaja
Pirkko Mäkinen
Työterveyshoitaja
9.1
Jenny Pohjola
Sairaanhoitaja
Assi Ronimus
Työterveyshoitaja