Vårliga symptom – gatudamm eller allergi?

Pressmeddelande 4.4.2019

Soliga vårdagar i tätorter och städer kan ge upphov till irritation även hos människor som inte har konstaterats lida av allergi. Gatudammet irriterar slemhinnorna och ögonen samt täpper till luftvägarna. Symptomen tyder på pollenallergi, men är egentligen inte alls allergiska.

På trottoarer och vägar dammar det fina stendammet, som under torra soliga dagar likt dammoln letar sig in i inandningsluften och förorsakar allergiska symptom för många finländare.

- På våren försämras luftkvaliteten på grund av gatudammet och i synnerhet människor som tillhör riskgrupper ska undvika att röra sig utomhus. För astmatiker och personer som lider av en kroniskt obstruktiv lungsjukdom kan symptomen vara allvarliga. Andnöden tilltar och kan hos personer i riskgrupper till och med utlösa en astma- eller sjukdomsattack i värsta fall, berättar Timo Helin, specialist i inre medicin och lungsjukdomar på Mehiläinen.

- En frisk människa klarar sig trots irritation, eftersom symptomen närmast innebär ett obehag. Symptomen är oftast röda eller rinnande ögon, täppt näsa, nysningar och lindriga lungsymptom.

Skydda luftvägarna – lindra symptomen med läkemedel

Du behöver inte automatiskt lida av gatudammet, utan symptomen kan lindras på många olika sätt.

- När du rör dig utomhus är det svårt att undvika gatudammet. Det finns mest gatudamm när det är mycket trafik. Med skydd som används framför munnen och näsan kan du reglera hur mycket damm som hamnar i luftvägarna. Det är även bra att fundera på när du vädrar bostaden, eftersom dammet lätt även tar sig inomhus och även försämrar inomhusluften, säger Helin.

Gatudammet finns i luften samtidigt som pollen. Om du utsätts för damm kan läkemedel mot allergier lindra symptomen; ögonens slemhinnor kan fuktas med droppar och nässprayer som innehåller kortisol lindrar svullna slemhinnor.

- Om symptomen inte lindras med receptfria läkemedel eller om du inte vet vad symptomen beror på är det skäl att undersöka saken närmare. En läkare har möjlighet att skriva ut läkemedel enligt symptomen oavsett om de beror på allergener eller irritation på grund av gatudamm.