Mehiläinens kundenkät: pliktkänslan besvärar var femte semesterfirare

Pressmeddelande 13.6.2022

Semestern närmar sig, men semesterstämningen infinner sig inte alltid automatiskt. Många hindras från att slappna av under semestern på grund av oavslutade uppgifter (48 %), arbetsrelaterade frågor (31 %) och pliktkänsla (23 %). Resultatet framgår av en enkät bland Mehiläinens kundråd*, som 738 kunder besvarade. Enligt företagspsykologen Sari Valavuori inleder många sin semester med alltför liten återhämtning, och då går semestern till att återhämta sig i stället för att ladda upp sig.

Semesterfiraren hoppas att senast under den sista arbetsdagen, kommer han eller hon att glömma arbetsfrågorna, och en avslappnad och rofylld känsla infinner sig. Så är det tyvärr inte alltid: Av en färsk enkät som Mehiläinen utfört bland sitt kundråd framgår att 18 % av de tillfrågade behöver minst en vecka för att komma in i semesterstämning, men för en del (3 %) räcker inte ens hela semestern till för att slappna av.

– Alltför många inleder semestern som överaktiverade. Då hamnar sinnet och kroppen i en kris: vad ska jag nu göra? Det mänskliga sinnet fungerar som ett gummiband. När gummibandet är maximalt utsträckt och spänningen plötsligt upphör, kan det ofta knäppa till. När semestern börjar kan detta också uttrycka sig som fysiska symtom, såsom en inledande förkylning eller till exempel migrän, säger Sari Valavuori, företagspsykolog hos Mehiläinen.

Enligt Valavuori har det blivit allt svårare att slappna av på semestern och semestern måste planeras och säkerställas. Allt fler inleder semestern med alltför liten återhämtning från vardagen.

– Semestern ska inte vara till för att återhämta sig utan för att ladda upp sig för framtiden. I en sådan situation fyller semestern inte sin funktion, säger Valavuori.

Även på semestern besvärar pliktkänslan

Många saker gör det svårt att slappna av under semestern. Upp till 23 % av de tillfrågade i enkäten anser att avkopplingen på semestern störs av en pliktkänsla att man på semestern borde göra något utvecklande. Också oavslutade uppgifter (48 %) och arbetsrelaterade frågor (31 %) tynger vårt sinne.

– Den presterande attityden kan hos många vara påkopplad när semestern börjar. I början av semesterperioden fylls medierna med olika tips om hur man kommer in i semesterstämning. Dessa anvisningar kan jämföras med bantningstips: människor behöver dem inte på riktigt, men de avspeglar de egna behoven. Ofta är de tips som vi gillar sådant som vi saknar i vår vardag. Därför vore det viktigt att fundera på de bakomliggande orsakerna istället för att prestera.

– Även om kalendern har varit fylld med trevligt semesterprogram kan det leda till att när semesterfiraren återvänder till jobbet säger han eller hon, att visst hade jag många trevliga saker, men fy så trött jag är, säger Valavuori.

Allt behöver inte bli färdigt före semestern

Av dem som svarade på Mehiläinens kundenkät ansåg så många som 47 % att det vore lättare att komma i semesterstämning om man inte är tvungen att ”göra allt färdigt” före semestern eller om man kunde undvika jäktiga arbetsuppgifter just innan semestern börjar (51 %). Enligt Valavuori har utöver individen själv också arbetsgivaren en viktig roll i detta sammanhang.

– Det är viktigt att samspelet mellan chefen och medarbetaren inte bara bygger på utvecklingsdiskussioner, utan också på att man exempelvis i god tid före semestern går igenom i vilket skede arbetssituationen är och var arbetsgivaren kan hjälpa till.

– Även om självstyrning betonas i allt högre grad, ger en ansvarsfördelning och ett klarläggande av arbetssituationen semesterfiraren en känsla att få slappna av. Ofta upplever arbetstagarna det som en uppskattande gest när man tillsammans funderar på hur arbetstagaren kan inleda sin semester i en avslappnad stämning, avslutar Valavuori.

Företagspsykologen uppmanar: Tänk på detta före semestern!

  • Stanna upp och fundera på vad du själv vill få ut av semestern och vad som får dig att återhämta dig. Fundera i lugn och ro var du helst ser dig själv: i en hängmatta eller på en joggingrunda? Nämn en eller två saker som är viktiga för din återhämtning och håll fast vid dem.
  • Tänk på vem du vill behaga med dina semesterplaner, och varför? Kommer behoven från dig själv eller från utomstående. Om du semestrar till exempel med familjen eller din partner, diskutera på förhand vad var och en önskar sig av semestern. Se till att var och en får åtminstone en önskan uppfylld, så att ingen lämnas obeaktad eller måste uppoffra sig för andra.
  • Om möjligt, inled och avsluta semestern på ett lugnt sätt. Schemalägg din semester så att du börjar den i mitten av veckan och återgår till arbetet på samma sätt. Detta kommer att underlätta både starten och slutet på semestern. Om möjligt, lägg också ett automatiskt frånvaromeddelande i e-posten redan ett par dagar innan du inleder semestern och förläng också med en dag när du återvänder till arbetet.

*) Enkäten genomfördes 24.5–10.6.2022 i nätgemenskapen Kundrådet, som är riktad till Mehiläinens kunder. I enkäten deltog 738 personer som är aktiva i arbetslivet, av vilka 570 var Mehiläinens företagshälsokunder.