Mehiläinen öppnar en svenskspråkig kundtjänstenhet i Vasa

Från Vasa betjänar Mehiläinens nya svenskspråkiga kundtjänstenhet läkarcentralernas, arbetslivstjänsternas samt Hammas Mehiläinens kunder över hela landet. Kundtjänsten är öppen året runt, sju dagar i veckan kl. 6–22.

- Vi vill erbjuda alla våra kunder förstklassig service och ett smidigt sätt att uträtta ärenden på. Den nya enheten stärker vår beredskap att betjäna svenskspråkiga kunder, konstaterar Ove Uljas, direktör med ansvar för Mehiläinens kundtjänst.

Enheten sysselsätter i inledningsskedet fem svensktalande hälso- och sjukvårdsexperter, som har en bakgrund som exempelvis sjukskötare. Rekryteringen till enheten sker successivt.

- Med den nya enheten förbereder vi oss samtidigt på en eventuell social- och hälsovårdsreform, som jag förväntar mig kommer att öka behovet av svenskspråkig kundtjänst när den genomförs. Förutom att vi betjänar våra kunder på de båda inhemska språken får man hos oss även betjäning på engelska, säger Uljas.

En stark aktör i Vasaregionen

Vasa är ett viktigt område för Mehiläinen. Staden valdes som etableringsort för enheten, som ska betjäna svenskspråkiga kunder, bland annat tack vare tillgången på arbetskraft.

- Jag tror att vi i området kan hitta mycket språkkunnig hälso- och sjukvårdspersonal, som vi kan erbjuda ett betydelsefullt kundtjänstarbete. Vi är också glada över att kunna bidra till att stödja områdets livskraft och aktiva näringsliv, konstaterar Uljas.

Mehiläinen har redan sedan tidigare bred verksamhet i de österbottniska kommunerna. Mehiläinens läkarcentral, som har funnits i Vasa sedan i början av 2000-talet, erbjuder sina kunder, förutom läkar- och tandläkartjänster, sjukhustjänster, motions- och rehabiliteringstjänster, jour, eget laboratorium, diagnostik, företagshälsovårdstjänster samt möjlighet till magnetundersökningar. Dessutom har Mehiläinen i området bl.a. en läkarcentral i Seinäjoki, serviceboenden för äldre i Vasa, Kauhava och Seinäjoki samt barnskyddsenheter i Vasa och Lappo. Totalt sysselsätter Mehiläinen över 400 personer i de österbottniska kommunerna.