Mehiläinen och Vita Laboratoriet samt svenska A23 Lab inleder samarbete i testandet av svenska coronaprover

Pressmeddelande 25.11.2020

Mehiläinen, Vita Laboratoriet och svenska A23 Lab -laboratoriet har i samarbete börjat analysera svenska coronaprover. Proven processeras i Sverige av A23 Lab –laboratoriet och analyseras av Mehiläinens centrallaboratoriekumpan, Vita Laboratoriet, i Helsingfors och Jyväskylä i Finland. Samarbetet möjliggör analys av tusentals prover från Sverige varje vecka.

- Coronasituationen i Sverige är svår och coronatestanalytiken är förstockad. Vi vill för vår del hjälpa vårt grannland att bemästra coronasituationen både i coronatestandet och i fråga om andra hälsovårdstjänster, berättar direktör Kristiina Ylinen vid Mehiläinen.

- En del av Sveriges coronatester analyseras i A23. Trots den ökade kapaciteten har det stigande behovet lett till anhopning av prover och vi beslöt att ta emot biståndserbjudandet från Mehiläinen, säger Karl Andersson, VD vid A23 Lab.

- Vi är stolta att snabbt kunna erbjuda våra coronalaboratoriers hjälp i Sveriges svåra situation. Samarbetet nyttar både norra Sverige och gränsområdet i västra Finland, konstaterar VD för Vita Laboratoriet, överläkare Jukka Hurme.

Mehiläinen producerar i samarbete med A23 Lab och Vita Laboratoriet analys av coronaprover till den offentliga sjukvården i Sverige, och det lokala sjukvårdsdistriktet står för provtagningen. Proven sänds till Finland för analys och svaren fås inom ett par dagar.

Mehiläinen och A23 Lab har ett mångårigt samarbete kring prostatacancerdiagnostik och – forskning i och med det nya Stockholm3 testet. Tack vare samarbetsförhållandet har en snabb ömsesidig hjälp varit möjlig i coronatestande.

- I mars kom A23 Lab till Mehiläinens hjälp och satte upp analys av finska coronatester. Vi är ytterst glada att i gengäld kunna erbjuda hjälp åt A23 Lab och Sverige. Mehiläinens testkapacitet har betydligt stärkts och utöver Finlands behov klarar vi av att analysera också svenska prover, säger direktör för laboratorieverksamheten, specialistläkare i Mehiläinen, Kristina Hotakainen.

Mehiläinen har under coronapandemin analyserat ca 190 000 coronatest i Finland. Genomsnittlig tid från provtagning till svar är 17 timmar. 23 % av proven analyseras inom 6 timmar. Proven analyseras i Vitas coronalaboratorier.

Läs mer om partners:

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och uppskattad producent av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Den levererar högklassiga, övergripande tjänster snabbt och smidigt till privat-, företags- och kommunkunder. Mehiläinen vårdar, sköter och tar hand om cirka 1,3 miljoner kunder årligen. På Mehiläinens över 500 verksamhetsställen produceras tjänster av sammanlagt över 21 800 anställda och yrkesutövare.

A23 Lab är en dotterbolag till och ägs av A3P Biomedical (www.a3pbiomedical.com). A3P Biomedical AB är ett svenskt företag med världsomfattande mission – att förbättra precisionen i diagnostik och vård av prostatacancer. Företagets viktigaste produkt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt sv aggressiv prostatacancer. Sedan början av coronapamdemin har A23 Lab gjort mer än 120 000 coronatest och är en betydande aktör i covid-19-testandet i Sverige.

Vita Laboratoriot Oy procucerar i Helsingfors högklassiga kliniska och miljöanalystjänster för hela Finland. Vita är ett familjeföretag som är grundat år 1994. Vita har nära samarbete med den tyska LADR-konsernen, som är en av Europas största centrallaboratorier. Vita har utfört Covid-19-PCR-diagnostik enligt gyllene standard för den privata och offentliga finska hälsovårdsmarknaden sedan april 2020.