Mehiläinen och LokalTapiola ingår strategiskt partnerskap: LokalTapiola blir delägare i Mehiläinen

Mehiläinen och LokalTapiola ingår ett långvarigt strategiskt partnerskap. Bolagens mål är att betjäna gemensamma kunder ännu bättre än tidigare och utveckla nya och innovativa försäkrings- och hälsovårdstjänster för att komplettera finländarnas valfrihet inom hälsovård. Samtidigt köper LokalTapiola 10 % av Mehiläinen.

Bolagen har en månghundraårig historia i Finland och satsar stort på kvalitet och kundtjänster vilket skapar en gemensam värdegrund för strategiskt partnerskap. Samarbetet är till stor nytta för kunderna: snabba vårdkedjor, digitala hälsovårdstjänster, nya hälsoförsäkringar, omfattande tjänster och ett landsomfattande servicenätverk.

– Vi är ett livstrygghetsbolag som ägs av kunderna och vi vill utveckla nya metoder för att främja och försäkra hälsan samt öka finländarnas valfrihet inom hälsovård. Tack vare partnerskapet får våra kunder tillgång till Mehiläinens landsomfattande nätverk och vi kan erbjuda högklassiga försäkringsfinansierade hälsovårdstjänster i hela Finland. Ett bra exempel är vår nya hälsoförsäkring och arbetshälsoförsäkring. Redan i år lanserar vi våra första nya gemensamma tjänster tillsammans med Mehiläinen, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander.

Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää tror att samarbetsavtalet har en positiv inverkan på Mehiläinens tillväxt och lönsamhet.

– Vi tror att Mehiläinens roll inom hälsovårdstjänster som erbjuds kunder med försäkring i LokalTapiola kommer att växa avsevärt tack vare avtalet. Detta gör det igen möjligt att kontinuerligt utveckla läkarcentrals- och sjukhustjänsterna och att utvidga servicenätverket till nya orter, säger Järvenpää.

Fler finländska ägare

I samband med det strategiska partnerskapet köper LokalTapiola 10 % av Mehiläinen Ab. LokalTapiolas 1,6 miljoner finländska ägarkunder är nu indirekta ägare även i Mehiläinen.

– Vi är glada att få en ny långsiktig inhemsk institution, LokalTapiola, som delägare. I Mehiläinen ligger ägarskapet på en bred finländsk grund eftersom även försäkringsbolagen Ilmarinen och Varma är delägare, säger Janne-Olli Järvenpää.

– Mehiläinen är ett landsomfattande hälsovårdstjänsteföretag vars breda landsomfattande nätverk, omfattande utbud av tjänster samt stora satsningar på kunderfarenhet och utveckling gör företaget till en intressant strategisk partner för LokalTapiola-gruppen, säger Erkki Moisander.