Mehiläinen grundar en tvåspråkig kundtjänstcentral i Borgå

Pressmeddelande 4.3.2019

Mehiläinen grundar en kundtjänstcentral i Borgå som betjänar både finskspråkiga och svenskspråkiga kunder. Centralen kommer att ge nya arbetsplatsmöjligheter för 7-8 personer och betjänar förutom Borgåbor även Mehiläinens kunder riksomfattande.

Mehiläinens nya tvåspråkiga kundtjänstcentral kommer att grundas under våren 2019 i Mehiläinen Borgå Läkarcentrals utrymmen.

- Vårt mål är att erbjuda utmärkt service till alla våra kunder. Den nya kundtjänstcentralen i Borgå förstärker vår beredskap i att speciellt betjäna våra svenskspråkiga kunder, konstaterar Mehiläinens affärsverksamhetsdirektör Johanna Asklöf.

- I Borgå har man ett utmärkt kunnande och erfarenhet av tvåspråkiga högklassig service och vi vill fortsätta att utvidga verksamheten för att ytterligare kunna betjäna våra kunder bättre, fortsätter Asklöf.

I och med grundandet av kundtjänstcentralen utvidgas telefontjänstens öppethållningstider. Nuvarande lokala numret 019 5211 500 betjänar också i fortsättningen Borgås kunder.

Mehiläinen Borgå Läkarcentral erbjuder också i framtiden heltäckande och högklassiga hälsovårdstjänster för kunder inom området. Tjänsterna produceras fortsättningsvis lokalt och Borgås specialkunnande kommer också i försättningen att bestå av bl.a. analysering av laboratorieprov och bred service inom allergi- och astmaundersökningar för barn.