Patientens vårdväg i Mehiläinens sjukhus

Mehiläinen sairaalat

Kommer du till Mehiläinens sjukhus för operation? På sjukhuset planeras alltid en individuell vårdväg för patienten i samarbete med den sjukvårdspersonal som ansvarar för operationen, men många steg på patientens vårdväg är, trots ingreppet, relativt likadana från tidsbokning och förberedelser inför en operation fram till tillfrisknandet.

Kvaliteten på Mehiläinens sjukhus, en smidig vårdväg och vårdens effektivitet utvecklas enligt principen för kontinuerlig förbättring.

Vårdvägens början: operationstidpunkt och tidsbokning

Planeringen av tidpunkten för en operation påverkas främst av hur medicinskt brådskande ingreppet är. Naturligtvis tar vi även hänsyn till dina önskemål när vi planerar tidpunkten.

Tidpunkten för operation avtalas antingen i samband med ett besök på den opererande läkarens mottagning eller genom att operationssamordnaren kontaktar dig utgående från läkarens remiss till operation.

Du kan också själv kontakta sjukhuset per telefon eller e-post och komma överens om tidpunkten för operation med operationssamordnaren enligt den plan som läkaren har upprättat.

Före operationen – förberedelserna inför operationen är en del av patientens vårdväg

När operationstiden har bokats går man igenom alla anvisningar för förberedelser inför operationen på den opererande läkarens mottagning eller per telefon med operationssamordnaren eller den skötare som förbereder dig inför operationen.

Ett formulär för förhandsuppgifter om ditt hälsotillstånd och andra skriftliga anvisningar inför operationen skickas till dig per e-post i god tid före den egentliga operationstiden.

Frågeformulär gällande uppföljningen av effekten av vård med knä-, hand-, axel-, vrist- och ryggoperationer samt olika fotkirurgiska operationer skickas till dig per e-post, både före och efter operationen. Dessutom planeras alla nödvändiga avbildnings- och laboratorieundersökningar samt besök på fysioterapeuts mottagning tillsammans enligt läkarens vårdplan.

En noggrannare tidpunkt för ankomst till sjukhusets överenskoms i samband med tidsbokningen för operation eller kort därefter. Om du är förhindrad att komma till sjukhuset vid avtalad tidpunkt ska du alltid meddela operationssalskoordinatorn detta så snabbt som möjligt.

Det lönar sig att duscha före operationen eller åtminstone kvällen innan, eftersom huden på platsen för ingreppet ska vara hel och ren. Tvätta också håret.

Kom ihåg att du ska sluta äta naturprodukter två veckor före ingreppet. Om du är osäker på vad som avses med naturprodukter ska du fråga mer när du kommer överens om tidpunkten för operation.

Att komma till sjukhuset – på operationsdagen

På den egentliga operationsdagen förbereder Mehiläinens personal dig inför operationen och före operationen får du också träffa anestesiläkaren och den läkare som utför operationen. Vad gäller form av anestesi (nedsövning eller bedövning) tar vi alltid hänsyn till dina önskemål om det bara med tanke på utförandet av operationen är möjligt.

Till sjukhuset kan du ta med:

  • till ett barn en bekant leksak eller bok
  • något att läsa, såsom tidningar eller en bok
  • personliga hjälpmedel om du använder sådana
  • kläder som är enkla att klä på efter operationen
  • personliga hygienartiklar: tandborste, tandkräm, kam/hårborste osv.

På sjukhuset får du patientkläder och allmänna hygienartiklar, såsom tvål.

Skriv ut formuläret för förhandsuppgifter, fyll i det och ta med det till sjukhuset. Om du kommer tillsammans med ett barn ska du skriva ut barnets formulär för förhandsuppgifter, fyll i det och ta med det till sjukhuset.

Tillfrisknande – efter operationen

Efter operationen fortsätter din vård i sjukhusets uppvakningsrum där en vårdare finns på plats när du vaknar och följer upp hur du mår. Enligt hur du mår får du något att äta och dricka på sjukhuset.

Innan du skrivs ut går vi tillsammans med dig igenom alla anvisningar för eftervård. Du får skriftliga anvisningar, läkemedelsrecept och nödvändiga läkarintyg med dig hem. Med anvisningarna får du även kontaktuppgifter om det efter operationen förekommer något som du grubblar över.

I de flesta fall får du åka hem redan på operationsdagen. Om det är frågan om en större operation kan det hända att din sjukhusvård på Mehiläinen fortsätter flera dagar.

Även efter operationen är du välkommen till Mehiläinen för vård, du kan till exempel låta ta bort eventuella suturer på Mehiläinen. Du kan boka tid via nätet eller genom att kontakta kundtjänsten för tidsbokning till Mehiläinen!