Omstruktureringen av ägandet i Mehiläinens moderbolag Ambea har genomförts – KKR blir huvudägare vid sidan av Triton

Nordens största privata vård- och omsorgskoncern Ambea publicerade den 23 februari ett pressmeddelande om att bolaget före utgången av mars övergår i Tritons ägo. Nämnda omstrukturering av ägandet i Ambea-koncernen trädde i kraft den 31 mars 2010, och samtidigt avtalades att Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) går in som den andra huvudägaren av Ambea, vid sidan av Triton. Finlands mest kända och uppskattade producent av privata hälsovårdstjänster Mehiläinen Ab är en del av Ambea-koncernen. Förutom Mehiläinen innefattar Ambea-koncernen även Carema Sjukvård och Carema Care, som är verksamma i Sverige och Norge.

Triton har omfattande erfarenhet av strategisk utveckling av företag i samarbete med företagens ledning. Finländska investerare i Tritons fonder är bl.a. Kommunernas pensionsförsäkring och Tapiola. Triton har kontor i Stockholm, Frankfurt och London. Kohlberg, Kravis, Roberts (KKR) är ett av världens mest kända riskkapitalbolag, med över 15 års erfarenhet av hälsovårdstjänster. KKR:s aktieinnehav måste ännu godkännas av myndigheterna. KKR:s portfölj innefattar för närvarande bl.a. Alliance Boots, en internationell apotekskedja; Biomet, ett företag som specialiserat sig på medicinsk utrustning (bl.a. konstgjorda leder), och HCA, en av USA:s största sjukhuskedjor.

”Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta med våra nya partners Triton och KKR. Både Triton och KKR delar våra åsikter om hur social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet ska fungera och utvecklas. Tritons breda erfarenhet av Norden i kombination med KKR:s djupa expertis inom hälsovårdsbranschen skapar en ypperlig utgångspunkt för verksamheten. Utvecklingsarbetet i Mehiläinen och hela Ambea-koncernen fortsätter nu med ännu bättre resurser”, säger en mycket nöjd Matti Bergendahl, vd för Mehiläinen och vice vd för Ambea.

”Den nya ägarrelationen kommer inte att påverka den dagliga verksamheten i Mehiläinen. Våra tjänster och funktioner i förhållande till såväl kunder och personal som samarbetspartners fortsätter som tidigare. Vi fortsätter arbetet i enlighet med vår princip Tid för din hälsa”, tillägger Bergendahl.

”KKR är nöjd över samarbetet med Triton och Ambea, och vi har samma målsättning som Ambea och Mehiläinen när det gäller att producera och utveckla högklassiga social- och hälsovårdstjänster”, konstaterar Dominic Murphy, ledare för KKR:s Europa-team.

”Tillsammans med KKR – som vi gemensamt valt – kan vi förstärka Ambeas utveckling och skapa nya tillväxtmöjligheter för de mål som Ambeas ledning ställt upp”, säger för sin del Magnus Lindquist, partner i Triton.

Ytterligare information:

Matti Bergendahl, vd för Mehiläinen Ab, vice vd för Ambea AB,
tel. +358 40 833 54 61
Ralph Riber, vd för Ambea AB, tel. +46 708 75 66 89
Magnus Lindquist, partner, Triton
Kristi Huller, KKR, tel. +1 212 750 8300 eller Martin Petersson, tel. +46 8 407 22 91


Nyhet publicerad 1.4.2010