MinMehiläinen väcker intresse, redan mer än 10 000 registrerade användare

Social- och hälsovårdskoncernen Mehiläinen öppnade i slutet av augusti sin nya webbtjänst MinMehiläinen för sina kunder. På knappt två månader har mer än 10 000 användare registrerat sig för webbtjänsten. Antalet användare är ännu större om man räknar med de barn och övriga närstående som har lagts till i familjeprofilen. Särskilt beröm har MinMehiläinen fått för sin användarvänlighet och driftsäkerhet och för att besökshistoriken i bästa fall sträcker sig över en tidsperiod på mer än tio år.

Mehiläinens kunder har möjlighet att se sin egen hälsohistorik i MinMehiläinen. I tjänsten är det även enkelt att spara diagnoser, resultat från laboratoriebesök och undersökningar inom diagnostisk radiologi samt recept från besök på andra vårdenheter. Då kan uppgifterna vid behov användas av läkare och annan vårdpersonal hos Mehiläinen, förutsatt att kunden har tillåtit detta och att man har kommit överens om detta i samband med ett besök på mottagningen. Även andra än Mehiläinens kunder har möjlighet att utnyttja den unika MinMehiläinen-webbtjänsten. Besökshistoriken är tillgänglig för alla som har besökt Mehiläinen, och det är mer än 2,5 miljoner kunder.

Mehiläinen deltar aktivt i utvecklingen av hälsovårdsbranschens internettjänster och datasystem. Lanseringen av MinMehiläinen utgör en del av Mehiläinens mål att i alla sina tjänster överträffa kundernas förväntningar. Mer än 10 000 registrerade användare på mindre än två månader visar klart och tydligt att en tjänst som MinMehiläinen är ett efterlängtat initiativ för ökad transparens mellan kunder och vårdpersonal.

MinMehiläinen-tjänsten har fått särskilt beröm av användarna för sin tydlighet, användarvänlighet, driftsäkerhet och nyttighet. I bästa fall sträcker sig den besökshistorik med tillhörande laboratorieresultat som visas i tjänsten över en tidsperiod på mer än tio år. Även kunderna hos Mehiläinens Arbetslivstjänster har varit nöjda med MinMehiläinen-tjänsten och den datasäkra kommunikationskanal med eget företagshälsovårdsteam som den erbjuder.

Utvecklingen av MinMehiläinen-tjänsten kommer att fortsätta. I nästa steg kommer det att publiceras presentationsfilmer om tjänsten. Olika språkversioner av tjänsten finns tillgängliga från och med början av 2013.

Ytterligare information:
Johanna Asklöf, tf. affärsverksamhetsdirektör, Mehiläinen Oy, tfn 050 445 0502
Anssi Hartiala, utvecklingsdirektör för affärsverksamheten, Mehiläinen Oy, tfn 040 589 9604

MinMehiläinen är en webbtjänst som lanserats av social- och hälsovårdskoncernen Mehiläinen. Användningen av webbtjänsten förutsätter en stark identifiering med nätbankskod och godkännande av tjänstens användningsvillkor. MinMehiläinen är en avgiftsfri webbtjänst som är öppen för alla och som hjälper användaren att titta på sin egen besökshistorik hos Mehiläinen, sina laboratorieresultat, vaccinationsuppgifter och remisser till undersökningar. I MinMehiläinen-tjänstens familjeprofil kan du även lägga till dina närstående, bland annat dina egna barn. Se närmare bruksanvisningar på http://www.omamehilainen.fi/

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda privata producenten av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner. Mehiläinen grundades 1909 och sysselsätter cirka 6 000 experter inom hälsovården. Mehiläinen-koncernens omsättning 2011 (räkenskapsperioden 1.5–31.12.2011) var 158 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen.


Nyhet publicerad 22.10.2012