Mehiläinen utvidgar verksamheten i Jyväskylä - LIKES idrottsmedicinska klinik övergår i Mehiläinens ägo

Enligt köpebrevet som undertecknades idag den 2.6.2010 flyttar verksamheten vid idrottsmedicinska kliniken från Stiftelsen för främjande av idrott och folkhälsa LIKES till Mehiläinens enhet i Jyväskylä. Detta arrangemang gör Mehiläinen till Mellersta Finlands största producent av tjänster inom sport- och idrottsmedicin.

Mehiläinen och LIKES idrottsmedicinska klinik vill tillsammans utveckla Jyväskylä till landets ledande center för idrottsmedicin. Den mångsidiga spetskompetensen inom ortopedi som ligger till grund för arbetet på Mehiläinens Idrottsklinik kommer att stärkas då den verksamheten förenas med sakkunskapen i idrottsmedicin som finns på LIKES idrottsmedicinska klinik. Idrottsmedicinska kliniken kommer att erbjuda mångsidiga tjänster inom sport- och idrottsmedicin, bland annat mottagning och diagnostik inom idrottsmedicin, ortopedi, fysiatri och fysioterapi.

”Vi har redan en längre tid letat efter en lämplig samarbetspartner för att utveckla idrottsmedicinska klinikens verksamhet. Mehiläinens vision över hur kliniken borde utvecklas är på ett utmärkt sätt förenlig med våra egna önskemål. Jag har starka förhoppningar om att verksamhetsutvecklingen får ett lyft och tjänsterna ytterligare kommer att förbättras”, säger direktör Eino Havas vid LIKES forskningscentral.

”På Mehiläinen finns lång erfarenhet av verksamhet på idrottskliniken. Vi har även under flera OS varit officiell samarbetspartner med Finlands olympiska kommitté och framöver kommer vi ännu aktivare än tidigare att delta i forskningen kring idrott och arbeta för att öka folkhälsan”, säger Kai Vesterinen, affärsverksamhetsdirektör för Mehiläinens läkarcentraler och sjukhus.

”LIKES idrottsmedicinska klinik har starka samarbetsrelationer med olika grenförbund och lokala idrottsföreningar i Jyväskylä. Mehiläinens omfattande sakkunskap inom hälsovården gör det möjligt att erbjuda mångsidiga tjänster för både elitidrottare och motionsidkare såväl när det gäller att främja och upprätthålla hälsan som att vårda och rehabilitera eventuella skador”, konstaterar enhetschef Mila Korhonen vid Mehiläinen i Jyväskylä. ”Vi går entusiastiskt in för att utveckla vår verksamhet tillsammans med de sakkunniga på LIKES idrottsmedicinska klinik.”

Ytterligare information:

Mehiläinen Oy
Kai Vesterinen, affärsverksamhetsdirektör för läkarcentralerna, tfn 040 545 9259
Mila Korhonen, enhetschef vid Mehiläinens läkarcentral i Jyväskylä, tfn 050 539 9399

Stiftelsen LIKES
Eino Havas, direktör vid LIKES forskningscentral, tfn 0500 605 527
Harri Selänne, överläkare vid LIKES klinik, tfn 050 428 5252

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för såväl privatkunder som företag och kommuner. Mehiläinen grundades år 1909 och sysselsätter idag 1 700 anställda och 1 900 yrkesutövande läkare. År 2009 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 167 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen.


Nyhet publicerad 2.6.2010